Gaustad eller Ullevål – faktafeil må ikke stoppe diskusjonen

Arkitektbilde av nytt sykehus på Gaustad.
UTFORDRINGER PÅ GAUSTAD: Å karakterisere Gaustad som en ubebygd tomt er en underlig beskrivelse når realiteten er at man må rive en av sengefløyene i nåværende Rikshospital for å få plassert en høyblokk inn mot glassgaten, skriver tidligere sjeflege ved Ullevål sykehus.

Med overskriften «Gaustad eller Ullevål: Det perfekte sykehuset finnes ikke» konkluderte et redaksjonelt innspill 9. januar 2019 med noen påstander som er feilaktige og tydelig påvirket av den retorikken sykehusledelsen lenge har brukt for å snakke ned fortsatt drift på Ullevål sykehus.

Les kommentaren fra Sykepleiens redaktør her

De tre først er: «Å bygge nytt på dagens Ullevål vil gi enorme utfordringer rent teknisk, og det vil i hvert fall ikke bli rimeligere. Å bygge et helt nytt sykehus etter dagens krav er mye lettere å få til når man starter på en ubebygd tomt, mener helseministeren.»

Det er ingen av utfordringene med å bygge på Ullevål som ikke greit løses med moderne byggeteknikk. Det viser bygging av Ullevål hotell (2000), parkeringshus med helikopterlandingsplass (2005), Kreft- og Isolatsenter (2006) og Akuttbygg (2014). De tre første var jeg tiltakshaver (byggherre) for.

Billigere på Ullevål

Det er helt klar at Ullevål-alternativet, med et klinikkbygg som erstatter alle gamle bygg med klinisk aktivitet, blir billigere enn å bygge på Gaustad: 7–9 milliarder kroner mot 24 på Gaustad. Å karakterisere Gaustad som en «ubebygd tomt» er en underlig beskrivelse når realiteten er at man må rive en av sengefløyene i det nåværende Rikshospitalet for å få plassert en høyblokk inn mot glassgaten. Og at tre 76 meter høye betongklosser skal legges på nåværende innkjøringsplass.

Her må det for øvrig fjernes rundt 50–60 000 m³ masse (cirka 8000 lastebillass) for å få til kjelleretasjene. Da kan man virkelig snakke om utfordringer. Et nytt klinikkbygg på Ullevål vil ligge i et område hvor det i dag kun er spredt kontoraktivitet.

Fake news

En annen påstand som bør kommenteres er myten «det innebærer at Ullevål sykehus legges ned og at tomten selges for delvis å finansiere det nye prosjektet». Ifølge økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst fra november 2018, er totalkostnadene for de fire prosjektene Oslo universitetssykehus holder på med vel 59 milliarder. Da blir de 7 milliardene man mener man skal få for Ullevål – med fratrekk for de cirka to milliardene for kjøp av privateid eiendom på Aker – bare rundt 8 prosent av totalbudsjettet.

Lar man være å bygge noe på Gaustad, så er minimum 20 milliarder spart. Å hevde at dette vil stoppe utbyggingen, slik Høie gjorde for en tid tilbake, er «fake news». Og siden store reguleringsproblemene på Gaustad og Aker gjør at godkjent plan tidligst kommer til politisk behandling sommeren 2020, vil utredning av Ullevål-alternativet heller ikke forsinke fremdrift. Vi må ikke la faktafeil stoppe en viktig samfunnsdebatt!

Les også: