fbpx Gaustad eller Ullevål: Det perfekte sykehuset finnes ikke Hopp til hovedinnhold

Gaustad eller Ullevål: Det perfekte sykehuset finnes ikke

Illustrasjonen viser en foreløpig skisse over den planlagte utbyggingen av Oslo universitetssykehus på Gaustad
FOR LITEN? Det er skepsis om det nye sykehuset på Gaustad vil ha nok sengekapasitet når det blir ferdig. Foto: Oslo universitetssykehus

Som overalt ellers i landet krangles det også i Oslo om hvor det nye sykehuset skal ligge. Men kampen om plasseringen har lett for å overskygge det faktum at det perfekte sykehuset trolig aldri vil bli bygd. 

Det planlegges et nytt sykehus i Oslo, og som overalt ellers der nye sykehus skal reises, er det strid om lokalisering. Styret i Helse Sør-Øst ser ut til å lande på en løsning med et stort, nytt regionsykehus på Gaustad ved siden av det eksisterende Rikshospitalet – og en opprustning av Aker sykehus til lokalsykehus. Det innebærer at Ullevål sykehus legges ned og at tomten selges for delvis å finansiere det nye prosjektet.

Det har fått mange som har Ullevål som sitt arbeidssted, til å reagere. De vil heller at tomten til det gamle sykehuset skal brukes til å reise et helt nytt sykehus sentralt i Oslo, først og fremst fordi de frykter at tomten på Gaustad er for liten til å skaffe de sengeplassene som trengs om 10–15 år.

Les også Gode grunner til ikke å forhaste nedleggelsen av Ullevål sykehus .

Trangt og høyt

For dem som ikke er kjent i hovedstaden – Gaustad, som er den fortrukne tomten til styret, ligger cirka to kilometer i luftlinje fra Ullevål sykehus. Det er rart at en ny høyblokk langs ringvei 3, kun ti minutter unna, skal være så uspiselig for folk som er opptatt av en sentral beliggenhet, slik arkitekt Erling Dokk Holm nylig påpekte i Aftenposten.

Mange av dem som nå slår et slag for å ruste opp gamle Ullevål, vil helst ha i både pose og sekk.

Det blir riktignok trangt om plassen på Gaustad med Rikshospitalet rett ved siden av, og det må derfor bygges høyere enn man har vært vant til. Men det er neppe det estetiske ved prosjektet som Ullevål-tilhengerne er så opptatt av.

Mange av dem som nå slår et slag for å ruste opp gamle Ullevål, vil helst ha i både pose og sekk: Et nytt sykehus på den gamle tomten og i tillegg et nytt på Gaustad.

Ikke rimeligere på Ullevål

Det har vært en lang prosess i forkant av beslutningen om å legge det nye sykehuset til Gaustad. Beslutningen kan selvfølgelig diskuteres, for svaret er ikke hogd i stein.

Helseminister Bent Høie mener at det ikke er penger til å fortsette med sykehusdrift på Ullevål og samtidig bygge helt nytt på Gaustad. Han imøtegår også den dystre spådommen om at nybygget på Gaustad trolig vil være for lite allerede den dagen det åpner. Liggetiden vil gå ned før vi har kommet så langt, mener han. Å bygge nytt oppå dagens Ullevål vil gi enorme utfordringer rent teknisk, og det vil i hvert fall ikke bli rimeligere. Å bygge et helt nytt sykehus etter dagens krav er mye lettere å få til når man starter på en ubebygd tomt, mener helseministeren.

Ekstremsport

Det er mange premisser i Høies argumenter som i ettertid kan vise seg å være feil. Men så er sykehusbygging også ekstremsport. Det er ekstremt komplekst og ekstremt dyrt. Selv om man etter hvert har fått mye erfaring med å bygge nye sykehus, kan det meste gå galt. Bare spør Stockholm eller Østfold. Men etter seks år og 100 millioner med utredninger og planlegging må noen til slutt ta en avgjørelse og sette spaden i jorda. Prosessen har vært grundig, og alle er blitt hørt

Økt sengekapasitet

Helsepersonell i Oslo fortjener et moderne sykehus bygget for morgendagens krav, på et sted som er lett framkommelig både for pasienter og personellet. Det nye sykehuset, som vil bli på størrelse med St. Olav sykehus i Trondheim, blir bygd for å møte disse kravene, men det vil ta mange år før alt er på plass.

Helsepersonell i Oslo fortjener et moderne sykehus bygget for morgendagens krav.

Mens det bygges på Gaustad vil driften på Ullevål fortsette, riktignok i en bygningsmasse som allerede for mange år siden ble betegnet som dramatisk dårlig. Når første byggeetappe er fullført i 2027, skal samlet sengekapasitet bli økt med over 400 senger sammenliknet med dagens antall. Salg av tomten der Ullevål sykehus ligger, vil bidra til finansieringen av prosjektet. Den vil egne seg godt for å bidra til å dekke Oslo kommunes behov for flere boliger i hovedstaden.

Parametere i endring

Ingen lokalisering er kanskje perfekt, og det er heller ikke slik at når det nye sykehuset vil stå ferdig, så er alle problemer løst. Det er per definisjon ikke mulig å bygge et akkurat passe stort, men ikke for stort og for all del ikke for lite sykehus. I løpet av den tiden et sykehus bygges, kan alle parameterne endres. Befolkningsveksten kan både bli større og mindre enn forventet; kommunens evne til å ta av for sykehuset kan bli atskillig bedre, men den kan også bli atskillig verre.

Å planlegge det perfekte sykehuset langt frem i tid, er en komplett umulighet.

Teknologien i hjemmene hos pasienter kan gjøre innleggelser mindre påkrevet, men kan også gjøre at flere får en diagnose som må behandles. Kort sagt: Å planlegge det perfekte sykehuset langt frem i tid, er en komplett umulighet. Det er ikke usannsynlig at det på lang sikt også må reises et helt nytt sykehus sør i Oslo.

Spilt energi?

Men inntil videre står vi der vi står – og vet vi det vi vet akkurat nå. Noen kan bli forledet til å kjempe en tapper og endeløs kamp for andre løsninger enn det som nå er foreslått. For det vil alltid finnes argumenter for å gjøre ting annerledes. Problemet er likevel at slike endeløse kamper ofte tapper nye prosjekter for mye energi. OUS' 23 000 ansatte bør rette blikket mot de utfordringene som skal løses i fellesskap for å få til et godt sykehus – i stedet for å spille for mye krefter på å diskutere hvor selve spaden skal settes. For når alt kommer til alt, er det ikke plasseringen som er viktigst, men hvordan bygget til slutt vil fungere for både pasienter og de som jobber der.