fbpx Oslos befolkning trenger de tusen sengene på Ullevål Hopp til hovedinnhold

Oslos befolkning trenger de tusen sengene på Ullevål

Bildet viser en protestmarkering mot nedleggelse av Ullevål sykehus i borggården utenfor Oslo rådhus

Planene om å legge ned Norges største sykehus på Ullevål er direkte uforsvarlige, skriver kronikkforfatterne.

På den store, flate ullevålstomten kan vi bygge nytt og utvide til en brøkdel av det et nytt Gaustad vil koste. Hvor mange senger Gaustad vil gi, er høyst usikkert. Tomten på Gaustad er for liten, for bratt og delvis fredet. Å bygge på Gaustad er en dårlig idé. Å bygge på Ullevål vil bli billigere, lettere og gi større kapasitet.

Også den vedtatte gjenoppbyggingen av Aker sykehus står på spill. Styret i Oslo universitetssykehus vedtok den 17. februar 2010 å legge ned Aker sykehus. Nå, mer enn åtte år senere, er det stadig full fart i sykehusbyggene på Sinsen.

Vedtaket i sykehusstyret lot seg nemlig ikke gjennomføre; det var ikke plass til alle pasientene og avdelingene som skulle overføres til Ullevål. Store pasientgrupper behandles derfor stadig i det gamle lokalsykehuset til Groruddalens innbyggere.

Kriseløsning

Heller ikke på Akershus universitetssykehus (Ahus) var det plass til Aker-pasientene. De som fikk Ahus som lokalsykehus, kom til kaotiske forhold. Sykehuset var overfylt, og mange pasienter ble henlagt til sengeplass i ambulansegarasjen.

De som fikk Ahus som lokalsykehus, kom til kaotiske forhold.

Miseren endte som kjent med at både helseministeren og lederen i Helse Sør-Øst ble byttet ut høsten 2012. Etter kort tid kom det en kriseløsning: Diakonhjemmet trådte til for å avlaste Ahus med innleggelser tilsvarende en hel bydel. Avtalen står fortsatt ved lag nå fem år senere.

Formidabel oppgavevekst

Hvordan er så situasjonen i dag for sykehusene i regionen? Kapasiteten på Ullevål og Rikshospitalet er hardt presset etter en periode med betydelig vekst i pasientbehandlingen uten nye bygg. Også Ahus har store problemer med å få plass til alle pasientene. Ingen sykehus i Norge har så stor knapphet på senger som nettopp sykehuset på Nordbyhagen i Akershus.

Deretter følger landets nyeste, sykehuset i Østfold, på den nedslående listen. Den samlede kapasiteten i regionen har gått fra knapp til meget vanskelig de siste årene.

I løpet av de neste 15 årene vil oppgaveveksten være formidabel.

Noen år inn i fremtiden vil likevel situasjonen bli en helt annen – til det mye verre. I løpet av de neste 15 årene vil oppgaveveksten være formidabel. Tall som Helse Sør-Øst har lagt frem, viser at sykehusbehovet vil øke med mellom 50 og 60 prosent i både Ahus’ og Oslo-sykehusenes opptaksområder.

Veksten skyldes bare delvis befolkningsøkningen; den viktigste forklaringen er at de store etterkrigsgenerasjonene når høy alder.

Reetabler Groruddalens lokalsykehus

Det er derfor et stort behov for å styrke sykehuskapasiteten i hovedstadsområdet og gode grunner til å satse på et lokalsykehus på Aker øst i Oslo. Etter forsøket på nedleggelse i 2010 har Groruddalens innbyggere blitt kasteballer mellom sykehus med manglende kapasitet.

Kommunen planlegger å sette opp en ny storbylegevakt på Aker. Alt ligger altså til rette for å reetablere Groruddalens lokalsykehus og dermed avlaste både Ahus og Ullevål. Også finansieringen er på plass: OUS har de nødvendige tre milliardene de trenger for å komme i gang «på bok» hos eieren Helse Sør-Øst.

Urealistiske planer

Men den øverste ledelsen i OUS, med direktør Bjørn Erikstein i spissen, har andre planer. Han ønsket i utgangspunktet å bygge et mastodont-sykehus på Rikshospitalet og stenge både Aker og Ullevål. Verken veimyndighetene eller Oslos politikere lot seg imponere av planene, som ble oppfattet som helt urealistiske.

Også den eksterne kvalitetssikringsrapporten var sterkt kritisk. Erikstein måtte omarbeide planene og kom da opp med ideen om å legge ned Ullevål og bygge på Aker.

Eriksteins siste planer har knapt støtte i hans egen ledergruppe. Ansatte i sykehuset og sykehusenes fagmiljøer har også stilt seg gjennomgående kritiske.

Det er ganske enkelt ikke hensiktsmessig å ødelegge landets fremste traumesykehus.

En oppdeling av landets største akuttsykehus er en risikabel og komplisert prosess. Både traumepasientene – som skal overføres til Rikshospitalet – og lokalsykehuspasientene – som skal flyttes til Aker – vil få et dårligere tilbud. Det er ganske enkelt ikke hensiktsmessig å ødelegge landets fremste traumesykehus.

Ullevål er landets største sykehus, og tomta er den største og best egnede til sykehusformål, ferdigregulert til dette. Å legge ned Ullevål skaper en rekke problemer som Erikstein neppe kan ha tenkt nøye gjennom. Det viktigste er at vi står foran en periode med betydelig vekst, og vi vil ikke få plass til å behandle alle pasientene.

Økende sengebehov

Den plassmangelen en nedleggelse av Ullevål vil skape, får følger både for Oslos nabosykehus og for befolkningen i Groruddalen – nok en gang. Selv om Eriksteins planer er ambisiøse og kostbare, har han ikke funnet anledning til å sikre et forutsigbart og godt sykehustilbud til hele Groruddalen.

Kun Alna vil få plass i de nye byggene. Stovner og Grorud vil i uoverskuelig fremtid fortsatt høre til på Ahus.

Akershus universitetssykehus er et godt sykehus med flinke ansatte i nye bygg. Men de sliter med plassproblemer som raskt vil bli verre. Allerede i løpet av en tiårsperiode varsler de at sengebehovet vil øke med om lag 150 senger.

Ahus sliter med plassproblemer som raskt vil bli verre.

For at Akershus skal få plass til pasientene fra «egne» opptaksområder, er de avhengige av at Oslo universitetssykehus tar tilbake ansvaret for sin befolkning. Men det ligger altså ikke inne i Eriksteins planer.

Faglig uforsvarlig

Oslo universitetssykehus har tidligere ledet helseministeren på ville veier da de fikk støtte for å legge ned Aker sykehus. Vedtaket skapte kaotiske forhold og lot seg ikke gjennomføre. Situasjonen er i dag mer alvorlig.

De fremsatte planene om nedleggelse av Norges største sykehus på Ullevål er direkte uforsvarlige av faglige hensyn, men aller viktigst fordi vi ikke får plass til å ta oss av pasientene.

Avhendingen må avvises

Oslos befolkning og politikere må nå avvise Eriksteins avhending av Ullevål og Ullevål-tomta. Alle kan bidra med private høringssvar til Helse Sør-Østs langtidsplan, der det ligger inne at Ullevål skal legges ned.

Vi må kreve at sykehuset på Aker reetableres, slik Ahus får avlastning, og slik at Groruddalens innbyggere får et sykehustilbud på lik linje med andre. Det hele kan oppsummeres i tre punkter:

  1. Start med gjenoppbyggingen av Aker sykehus.
  2. Vent med utbygging på Gaustad. Prosjektet har ennå ingen klare planer for hvor eller hvordan de kan bygge der, hvor mange senger prosjektet vil gi, eller hva det vil koste. Fri flyt i planene inngir ikke tillit.
  3. Utred hvilke muligheter ullevålstomten byr på (en konseptfaseutredning). Alt tyder på at både lavere priser, høyere kapasitet og mange flere muligheter gjør Ullevål til det naturlige valget.

Også ansatte er ønsket med i arbeidet for å bevare tilbudet og arbeidsplassene. Det kan gjøres på mange vis. Ta gjerne kontakt – det handler om din fremtid.

Omstillingen av Oslo universitetssykehus har vært en lang og kronglete prosess. Slik illustrerte Sykepleien saken da vi skrev om den i 2011 :

0 Kommentarer

Annonse
Annonse