fbpx Jordmor-tittelen er ikke kjønnsnøytral og må endres Hopp til hovedinnhold

Jordmor-tittelen er ikke kjønnsnøytral og må endres

Bildet viser en kjønnsnøytral jordmor.

Sykepleierforbundet og Jordmorforbundet NSF argumenterer for jordmor-tittelen med en feilaktig forståelse av ordets opprinnelse, skriver Joakim Stubberud og Petter Steigedal.

I 2015 vedtok Sykepleierforbundet at de ønsket kjønnsnøytrale yrkestitler. Nå i 2018 ser dette ut til å bli en realitet for helsesøstrene. Som forslagsstillerne til ovennevnte vedtak er vi glade for at fornuften seirer, og at sykepleierne også følger med i tiden.

Dette er imidlertid ingen uforbeholden hyllest. Det er nemlig en annen tittel som også er moden for utskifting. Den tittelen er jordmor.

Kort tid etter at landsmøtet til Sykepleierforbundet vedtok kjønnsnøytrale yrkestitler, ble det voldsomme reaksjoner ute blant jordmødrene. Leder av Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup og leder av NSF Eli Gunhild By var tidlig ute med brannslukkeren.

Det er altså ordets etymologi som ligger til grunn for å omgå vedtaket.

De kunne fortelle at jordmortittelen ikke var berørt av vedtaket, da «jordmor» opprinnelig betyr å ta barnet fra et jordgulv og gi det til moren. Det er altså ordets etymologi – hvor jordmoren er personen som tar barnet imot på jordgulv og gir det til moren – som ligger til grunn for å omgå vedtaket.

Omstridt ordhistorie

Språkforsker Ernst Håkon Jahr har skrevet en artikkel om etymologien til jordmor. Han ser på fire mulige tolkninger av jordmor og finner jordgulvteorien som den minst sannsynlige av de fire: «Mange fødsler på 1400- og 1500-tallet foregikk slett ikke på jordgolv. At jordmora skulle betegnes slik på grunn av tidligere tiders mer kummelige [sic] forhold for hele befolkninga, kan vanskelig være riktig.»

Jahr forklarer videre at når flere ordbøker bruker den samme etymologien, kan det ganske enkelt forklares med at det er tidkrevende og komplisert å grave i historien til hvert enkelt ord. Det er derfor ikke uvanlig at oppslagsverk kopierer andre oppslagsverk. På den måten kan vår forståelse av et ord sementeres fast i bare én oppfatning.

Mer plausible forklaringer på etymologien til jordmor er at ordet beskriver den som hjelper barnet til jorden, altså jordkloden – på samme måte som man i begravelser sier «av jord er du kommet, til jord skal du bli».

Jahr siterer også følgende svenske ordboknedtegnelse:

Jordgumma: da. jordemoder (förvrängning af isl. jóðmóðir, af jóð, afkomma, barn), barnmorska

Det kan være opprinnelsen til den tidligere betegnelsen « lysmor », som bruktes om fødselshjelperen. Det viser også at opprinnelsen til «jordmor» kan være «jodmor», hvor «jod» betyr ‘barn’. Det ble senere lagt til en r, slik at man lettere skulle forstå ordet i Norge.

Kunnskapsmangel

Alle de nevnte forklaringene svekker antakelsen om at jordmor er den som løfter barnet fra jorden til moren. At Sykepleierforbundet gjemmer seg bak en så skjør forklaring, er for oss uforståelig. Den eneste forklaringen på NSFs uttalelser må være at de mangler kunnskap om ordets historie.

Nå som denne misforståelsen er ryddet opp i, forventer vi at NSF innretter seg etter landsmøtevedtaket.

Men det er lov å ta feil. Nå som denne misforståelsen er ryddet opp i, forventer vi at NSF innretter seg etter landsmøtevedtaket. Landsmøtet er, som vi vet, det høyeste organet i Sykepleierforbundet.

Rekruttering av menn

Når vi nå først snakker om jordmortittelen, er et annet tankekors at så få menn velger å bli jordmor, mens det er påfallende mange menn i obstetrikk og gynekologi. Hvorfor er det sånn?

Vi tror at tittelen er en medvirkende årsak. Den er kanskje ikke avgjørende, men om bare én eneste mann velger å bli jordmor under en kjønnsnøytral tittel, så er det verdt å endre den.

Om bare én eneste mann velger å bli jordmor under en kjønnsnøytral tittel, så er det verdt å endre den.

Men uavhengig av det vil vi uansett argumentere for at det er prinsipielt riktig å endre tittelen. I en verden og et Norge som sliter med sykepleiermangel – ikke minst gjelder dette jordmødre – så er det veldig spesielt at man ikke ønsker å åpent rekruttere fra begge kjønn.

De mennene som har valgt yrket, har uttalt at de ikke har tenkt over navnet. Men hva med alle de som ikke har vurdert yrket engang på grunn av tittelen. Har vi mistet mange gode jordmødre her?

Likestilte kjønn

Vi lever i Norge, et av verdens mest likestilte land. Vi er og skal fortsette å være et foregangsland som andre kan se til. Likevel har vi en vei å gå. Vi har fortsatt titler for både yrker og embeter som er gammeldagse. I Sarpsborg er vår kjære rådmann en kvinne ved navn Unni Skaar. Nå står det riktignok ikke lenger rådmann i kommuneloven, der står det administrasjonssjef.

De samme endringene ser vi også flere steder. Det heter ikke lenger politimann, det heter politibetjent eller polititjenesteperson. Det samme med brannmann, som nå heter brannkonstabel. At noe er galt et sted, ville uansett være et dårlig argument for å fortsette urett et annet sted.

For oss er det ikke viktig hva den nye tittelen blir. Det som er viktig, er å få frem at vi er to likestilte kjønn i denne verdenen. Det er på høy tid at også yrkestitler gjenspeiler dette.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse