fbpx Korridorpasientene Sykehuset Østfold ikke skulle ha Hopp til hovedinnhold

Korridorpasientene Sykehuset Østfold ikke skulle ha

Fra Diakonhjemmet, Oslo

Sykepleiere melder om uverdige forhold der pasienter blir stelt eller får skiftet på operasjonssår under påsyn av forbipasserende, skriver Karen Brasetvik.

Å bli akutt syk og innlagt på sykehus er en stressende situasjon for de fleste. Når du i tillegg får plass på korridoren, er det en ytterligere stressfaktor. Det nye sykehuset i Østfold skulle ikke ha korridorpasienter. Derfor er det heller ikke lagt til rette for det. Pasienter som havner på korridoren, har ikke tilgang til bad og må dele toalett med mange andre. Det er spesielt utfordrende for pasienter som skal tømme tarmen før kirurgiske inngrep eller undersøkelser. Og får ikke kirurgiske pasienter dusjet før operasjon, øker infeksjonsfaren. Sykepleiere melder fra om uverdige forhold der pasienter blir stelt eller får skiftet på operasjonssåret sitt under påsyn av forbipasserende. Og flombelysning og stor trafikk store deler av døgnet gjør det vanskelig for pasienter å få sove.

For lite sykehus

Problemet er et splitter nytt sykehus som har for lite plass. Det gjelder både akuttmottak og antall rom. Samtidig planlegger sykehusets ledelse med fullt belegg hele tiden. Dermed har sykehuset få ledige senger i beredskap. Anbefalt norm er 85 prosent belegg. Sykehuset Østfold hadde i 2017 et gjennomsnittlig belegg på over 100 prosent i medisinsk klinikk.

<<Midt i trafikken>>

Helseminister Bent Høie lovet i januar i fjor en nullvisjon for korridorpasienter. Sykehuset Østfolds ledelse har nettopp informert de ansatte om at avdelingene skal ta imot flere pasienter på korridoren. Mens grensen tidligere var satt til maksimalt fem korridorpasienter på en avdeling, er dette nå utvidet til ti. Havner du på korridoren, løper du større risiko som pasient. Det gjør det vanskelig å ivareta god hygiene, faren for feilbehandling øker, taushetsplikten utfordres og du kan lett bli oversett, selv om du ligger «midt i trafikken».

Redde for å gjøre feil

I utgangspunktet er bemanningen på Sykehuset Østfold knapp for å ivareta ordinær drift. Med korridorpasienter øker presset på de ansatte ytterligere. Sykepleiere melder fra om et konstant høyt arbeidspress, de er redde for å gjøre feil eller overse en alvorlig syk pasient. På enkelte avdelinger har nesten halvparten av staben sluttet. Det er alvorlig.

Skal Sykehuset Østfold løse sine utfordringer med korridorpasienter, må direktøren og hans stab planlegge slik at det alltid er nok ledige senger i beredskap, akuttmottaket må utvides og bemanningen må styrkes. Og de som skal bygge fremtidens sykehus, må lære av Østfolds erfaringer – det er dyrt å bygge for lite.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse