fbpx – Det er bruk for generalister Hopp til hovedinnhold

– Det er bruk for generalister

Sykepleier som løper og stresser.
TRENGER BEGGE: Jeg mener at vi både har bruk for spesialisten og generalisten for å drifte sykehus, skriver Sølvi Astrup. Foto: Erik M. Sundt

Det er ikke slik at sykepleiere ikke kan jobbe på mange forskjellige avdelinger, skriver Sølvi Astrup i bemanningssenteret ved Sykehuset i Vestfold.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Som seksjonsleder for bemanningspoolen på Sykehuset i Vestfold har jeg behov for å komme med noen kommentarer til leder i siste nummer av Sykepleien, med tittelen Sykepleierne kan bli nomader på egen arbeidsplass. En kompleks problemstilling krever en litt annen nyansering enn redaktør Barth Tholens får frem i sin kommentar.

Egen bemanningspool

Sykehuset i Vestfold (Siv) har hatt sin egen bemanningspool siden 2010.

Vi har i dag 30 stillinger, fem av stillingene våre er forbeholdt kombinasjonsstillinger. Fem av våre ansatte har vært ansatt i 100 prosent stillinger hos oss siden 2010-2011, noe som tyder på at de trives og opplever jobben sin meningsfylt. Vi tar utgangspunkt i bakgrunnen til den enkelte når vi velger ut hvilke seksjoner den ansatte skal jobbe på. Våre fast ansatte får et fleksibilitetstillegg. De har fast turnus, og har en vaktbelastning som er tilnærmet lik annet personell på sengeposter på sykehuset. Alle som ønsker det tilbys fast 100 prosent stilling.

De som slutter hos oss går vanligvis over i andre stillinger på sykehuset, noe som bidrar til at seksjoner kjenner de personene de rekrutterer inn i stillingene.

Tilknyttes fem seksjoner

Vi ansetter fortrinnsvis sykepleiere som har minimum to års erfaring. De ansatte tilknyttes fem seksjoner i sykepleieravdelingene. De sikres opplæring, minimum tre-fire opplæringsvakter per seksjon, eventuelt flere vakter hvis de har behov for det. De har tre fagdager i turnus per år, og vi legger til rette for at de skal ha faglig oppfølging. De får mulighet til å delta på opptil to relevante fagdager på sine seksjoner pr. år.

Obligatorisk for alle våre ansatte er følgende:

  • HLR årlig.
  • Kurs i pasientsikkerhet og risikostyring.
  • Trening i ABCDE på sykehusets simuleringssenter.

Opptatt av å drive forsvarlig

Vi er opptatt av at de ansatte skal trives, og jobber mye med at de ansatte skal ha en tilhørighet til jobben sin.

Våre sykepleiere i kombinasjonsstillinger jobber ved to seksjoner, foruten den seksjonen de er fast ansatt på. Våre ansatte dekker også opp noe av det økende behov for fastvakter sykehuset har behov for. Da har de ansvar for en pasient pr. vakt – kan hende på ukjent seksjon. Vi er opptatt av å drive faglig forsvarlig. Våre ansatte melder fra at de bruker kompetansen sin på tvers av seksjoner, at de blir oppfattet som faglig sterke og blir brukt som ressurs når det kommer pasienter til seksjoner med ukjente problemstillinger.

Trenger både spesialisten og generalisten

Jeg mener at vi både har bruk for spesialisten og generalisten for å drifte sykehus. Alle sykepleiere skal for eksempel ha kompetanse innen:

  • Medikamenthåndtering
  • Hygiene/ smittevern
  • Sykepleiedokumentasjon
  • Ivareta pasienter med smerter
  • Ivareta pasient og pårørende i akutt krise
  • Planlegge, prioritere, observere og vurdere. Observasjoner av respirasjon og sirkulasjon.

Disse oppgavene er svært like uavhengig av hvor man jobber. Sykehuset i Vestfold bruker kun vikarbyrå under sommerferieavviklingen på spesialseksjoner, foruten noen helger på vår intensivavdeling. Tilbakemeldinger fra seksjonene er at det er bra å være tilnærmet selvforsynte med vikartjenester. Det gir en helt annen kontinuitet og kvalitet enn vikarbyråene kan tilby.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.