fbpx Karen Brasetvik: Regjeringen må lære om likelønn av herrelandslaget i fotball! Hopp til hovedinnhold

Karen Brasetvik: Regjeringen må lære om likelønn av herrelandslaget i fotball!

Karen Brasetvik, fylkesleder i Østfold.

18. oktober er likelønnsdagen. Fram til da tjener kvinner og menn like mye. Resten av året jobber jentene gratis! Derfor må regjeringen lære av Norges herrelandslag i fotball av hensyn til yrkesgruppene som velferden i vårt land er avhengig av, skriver fylkesleder Karen Brasetvik.

Da fotballgutta i høst oppdaget at deres kvinnelige kollegaer på fotball-landslaget tjente under halvparten av det de tjente, gikk de frivillig ned i lønn. De sørget for likelønn mellom kvinnelige og mannlige fotballspillere. I tillegg vant fotballgutta respekt hos flere enn de kvinnelige landslagskollegaer!

Likelønnsdag over hele verden

At kvinner verdsettes dårligere i arbeidslivet enn menn, er ikke unikt for Norge! «Equal Pay Day» (Likelønnsdagen) markeres over hele verden den 18. oktober.

Likelønn handler om mer enn lik lønn for likt arbeid. Likelønn handler om at kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar.

De mannlige og kvinnelige sykepleierne som møtes i korridorene på sykehjem eller sykehus, følger den samme lønnsstigen. Det samme gjelder lærerne som møtes på lærerværelset. Mangel på likelønn handler om at de kvinnedominerte yrkene, særlig velferdsyrkene i offentlig sektor, betales lavere enn de mannsdominerte yrkene i privat sektor.

Kvinner har lenge vært i flertall som studenter ved universitet og høyskoler. Likeså er det kvinner som tar flest doktorgrader. Kvinner står dermed i front, med sin kunnskap og kompetanse, når Norge skal omstilles og fornyes. Hvorfor er da slik at kvinner danner baktroppen når det gjelder lønn?

Mye lavere livslønn

En lønnsforskjell på 20 prosent mellom manns- og kvinnedominerte yrkesgrupper med høyere utdanning utgjør i løpet av ett år nær 200 000 kroner. I løpet av et langt arbeidsliv blir lønnsforskjellen flere millioner kroner.

Statistisk sentralbyrås beregninger fra 2010 viser at livslønna til en ingeniør er 14.2 millioner kroner, mens livslønna kun er 9.3 millioner kroner for en lærer, og 8.9 millioner kroner for en sykepleier. Lærere og sykepleieres livslønn utgjør altså knapt 2/3 av en ingeniørs livslønn. Slik kan det ikke fortsette.

Trenger kunnskapen

Norge har stort behov for yrkesutøvere med lang utdanning – ikke minst i offentlig sektor. Og vi trenger flere menn i barnehagene, på skolene og helseinstitusjonene. De siste årenes lønnsoppgjør har ikke minsket lønnsgapet. Det vi alle har sett er at likelønnsutfordringene ikke løses ved forhandlingsbordet. Likelønn krever ekstraordinære tiltak fra regjeringen, slik Likelønnskommisjonen foreslo med en egen likelønnspott.

Fotballgutta skjønte at det var urimelig at deres kvinnelige kollegaer skulle tjene betydelig mindre, og gjorde noe med det. Norges herrelandslag høster ros for å ha fjernet urettferdige lønnsforskjeller.

Regjeringen får til det samme for norsk velferd om kapteinen tar grep, leder an sine medspillere og fjerner lønnsforskjeller som et verdig arbeidsliv ikke trenger.

 

Vil du skrive innspill til Sykepleien? Les hva du må gjøre her:  Send innlegg

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse