fbpx – Et kvalitetsløft må treffe hele utdanningen Hopp til hovedinnhold

– Et kvalitetsløft må treffe hele utdanningen

Bildet viser Thea Martine Olsen

Det er på tide å komme seg opp av skyttergravene. Vi har samme mål alle sammen: gjennomgående høy kvalitet i sykepleierutdanningen, skriver Thea Martine Olsen, leder i NSF Student.

Diskusjonen om SykepleiePluss har gått varm de siste dagene. Vi i NSF Student er glade for engasjementet rundt de naturvitenskapelige fagenes plass i studiet. Vi støtter studentene, som helt berettiget tar til orde for et kvalitetsløft.

Les også:

– Eli Gunhild By latterliggjør seg selv

– Latterliggjør sykepleiernes kompetanse

Anatomiekstremisten

Bør bekymre flere

Samtidig er det for NSF Student viktig å sikre bedre kvalitet og en standardisering av sykepleierutdanningene, slik at alle går ut av utdanningen med samme basiskompetanse. Hvis det er slik, at enkeltstudenter må benytte alternative læreprogram ved siden av studiene før de føler seg trygge nok på å utføre jobben de er utdannet til, så er det en utfordring som bør bekymre flere enn NSF Student.

Store forskjeller

Som NOKUT har vist gjennom sine nasjonale deleksamener i anatomi, fysiologi og biokjemi, er det i dag altfor store forskjeller i resultatene mellom de ulike utdanningsstedene. Og selv om siste års eksamen viste en fremgang fra året før, må det arbeides konkret for å få større standardisering og høyere kvalitet inn i disse viktige fagene.

Vi i NSF Student har i dag ikke en vedtatt politikk på rekkefølgen av anatomiundervisningen i forhold til andre fag i sykepleierutdanningen, men dette er en sak vi gjerne blir med på å diskutere. Men NSF Student kommer ikke til å vike fra en av kjernesakene våre, som er høyere kvalitet og mer standardisering innenfor sykepleierutdanningen.

Må tenke kvalitet

Stor mengde undervisning i naturvitenskapelige fag gir liten gevinst om undervisningen holder lav kvalitet. Derfor er det mer interessant å sørge for at den undervisningen som gis holder høy kvalitet, enn å bare pøse på med mer av det som ikke fungerer.

Konkret betyr dette at sykepleierutdanningene for alvor må se kritisk på læringsformene sine. Resultatene fra NOKUTs evaluering av de nasjonale deleksamenene viser tydelig et behov for at utdanningsinstitusjonene snakker sammen og deler de metodene som fungerer mellom hverandre. Da kan utdanningene bli mer standardisert, og bedre. 

Monologer i et auditorium

Det bør ikke komme som en overraskelse på noen at monologer fremført i store auditorium med høy terskel for deltakelse reduserer studentene til passive tilhørere, med lite læring som resultat. En moderne sykepleierutdanning må sørge for at undervisningen som gis, gjør at studentene kan delta aktivt og diskutere fagstoffet, noe som antakeligvis vil fremme mer og bedre læring enn i dag.

Vi vet at sykepleierne i årene som kommer vil møte enda sykere pasienter også ute i kommunene. Vi er derfor veldig enig i at også de naturvitenskapelige fagene må ha et høyt faglig nivå for å møte de kravene som alle sykepleiere møter etter at de er ferdig utdannet.

Trenger debatten

Sykepleierstudenter er en høyt kvalifisert gruppe som setter store krav til seg selv, og som er sitt ansvar for pasientene bevisst. Dette er en grunninnstilling vi i NSF Student tar på største alvor. Derfor trenger vi denne type debatter og vi trenger at vi får til en dialog hvor vi i fellesskap løfter kvaliteten og sørger for at kvalitetsløftet kommer hele sykepleierutdanningen til del.

Vi er derfor veldig enig i at også de naturvitenskapelige fagene må ha et høyt faglig nivå for å møte de kravene som alle sykepleiere møter etter at de er ferdig utdannet.
Thea Martine Olsen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse