fbpx Flere sykepleiere, ja takk! Hopp til hovedinnhold

Flere sykepleiere, ja takk!

To små barn som leker sykepleier og pasient
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vi er bekymret for den urealistiske belastningen som skal legges på den enkelte student når man nå skal starte en tre-semester-ordning på HiOA, skriver NSFs studentleder, Thea Martine Olsen.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Selvfølgelig ønsker vi flere sykepleiere, og jeg gleder meg over at vi er mange som engasjerer oss for å sikre helsetjenesten nok sykepleiere både nå, og i fremtiden. Det jobber NSF Student for kontinuerlig, la der ikke være tvil om det.

LES INNSPILLET: Mann nok til å gå Y-veien?

Utgangspunktet til NSF Student er å jobbe for best mulig kvalitet i utdanningene over hele landet, og vi gir råd og støtte til sykepleierstudenter under utdanningen. Vårt mål er at flest mulig skal klare å komme seg gjennom studiet som er og skal være, krevende. Vi trenger dyktige sykepleiere som ikke bare skal kunne behandle en stadig sykere befolkning med flere eldre, men også bør stå i bresjen for den enorme utviklingen helsetjenestene skal gjennom fremover. De sykepleierne vi utdanner i dag er de som i fremtiden går videre med master og doktorgrad og skal forske på sykepleie og behandling i helsetjenesten. Det er de som i fremtiden leder reformer i helsetjenesten og er innovasjonsagenter i den digitale revolusjonen. For å skape disse dyktige og fremtidsrettede sykepleiere trenger vi, rett og slett verdens beste sykepleierutdanning – i hele landet.

Jeg betviler overhodet ikke at helsefagarbeidere kan bli gode sykepleiere. Tvert imot, jeg tror helsefagarbeidere vil bli fremragende sykepleiere! Å være helsefagarbeider som studerer sykepleie tror jeg kan ha mange fordeler. Det er en ny kompetanse som skal bygges, og man skal gå inn i en ny rolle – fra helsefagarbeider til sykepleier. For mange er belastningen på studiet overraskende tung, og overveldende. Skal vi få flere sykepleiere ut i jobb må vi sikre at utdanningene gir studentene den absolutt beste undervisningen på skolen og i praksis, og ikke minst – sikre høy gjennomføringsgrad!

Frafallsprosenten er en felles fiende for oss som brenner for å få flere sykepleiere. Altfor mange studenter faller fra sykepleierstudiet, og har store utfordringer med å bestå fagene. Dette gjelder for ordinære heltids- og deltidsutdanninger i bachelor i sykepleie.

Derfor bekymrer vi oss for den urealistiske belastningen som skal legges på den enkelte student når man nå skal starte en tre-semester-ordning på HiOA. Denne ordningen innebærer at studentene skal gå kontinuerlig skoleløp i to år fra de starter på studiet, med studieløp som organiseres uten pause på sommeren. Dette betyr i praksis to hele år med studie, uten pause. På et studium som for mange allerede er tungt å gjennomføre.

Muligheten til å jobbe ved siden av studiene, slik de aller fleste studenter er nødt til, er også redusert. Mange studenter må gjennomføre praksisstudiene i distriktene, og opplever økonomisk belastning på grunn av en ekstra husleie og reisekostnader.

Den urettferdige belastningen og påfølgende økonomiske forhold for studentene er det som bekymrer NSF Student. Vi mener at studenter som har valgt å bli sykepleiere skal anerkjennes og verdsettes med gode forutsetninger og en kvalitetsmessig god utdanning!

Det finnes konkrete tiltak som i tillegg til frafallsreduksjon kan gi oss flere sykepleiere. Tiltak som selvsagt koster i kroner og øre. Det handler om prioriteringer, investeringer og ansvar. Vi vet at yrket rekrutterer ganske godt, det er om lag 15 000 søkere som har sykepleie på førsteplass. Likevel uteksamineres det bare 3 500 nye sykepleiere i året.

Mange skoler øker størrelsen på de planlagte kullene sine for å kompensere for frafallet, men uten å være dimensjonert for å ivareta flere studenter enn de i utgangspunktet har plass til. Det er tungt nok å ta en bachelor i sykepleie, om det ikke i tillegg skal være tydelig fra første dag at det ikke er plass til deg på skolen. Ikke bare fysisk plass med nok seter i auditoriet, så lenge hovedtyngden av undervisning fortsatt gis via forelesninger. Det handler også om nok lærere til å følge opp studentene faglig i det daglige, nok praksisplasser av god kvalitet og nok kompetente veiledere i praksis.

I bunn og grunn handler det om å utstyre studentene med de beste forutsetningene for å gjennomføre en bachelor i sykepleie – og sikre at det investeres tilstrekkelig i studieplasser dimensjonert til å tilby enhver sykepleiestudent en utdanning av høy kvalitet. En sykepleier skal være en sykepleier, uansett utdanningssted og bakgrunn.

Og med det vil jeg gjerne invitere deg, Jan Kristoffer, på en kaffe hos NSF Student i sykepleiernes hus. Jeg tror vi har et felles mål, og jeg tror vi kan ha gode diskusjoner sammen om hvordan vi når målet.

Likevel – sykepleieryrket og helsevesenet for øvrig trenger en jevnere kjønnsbalanse. Så, #mannkanblisykepleier! 

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.