fbpx Kvinner får ikke tilbudet de har krav på Hopp til hovedinnhold

Kvinner får ikke tilbudet de har krav på

I de fleste kommuner er det ingen hjemmebesøk av jordmor til barselkvinnen på tross av faglige anbefalinger, skriver Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen i sitt svar til Statssekretær Lisbeth Normann. Foto: colourbox
Når det gjelder vår barselomsorg, holder rike Norge på å spare seg til fant, hevder leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen.

Regjeringen sier den vil følge nøye med på at familier får det helsetilbudet de har krav på.

Helsetilsynet påpekte allerede i 2010 et manglende helsetilbud for den nybakte familien. I Helsetilsynets rapport kom det fram til at dagens barseltilbud ikke tar hensyn til den korte liggetida på sykehuset. Det viste et stort gap i omsorgen mellom utskriving og hjelp etter de kom hjem.

Det er på grunnlag av disse funnene at Helsedirektoratet har laget nye retningslinjer for barselomsorgen, der en tettere oppfølging av mor og barn anbefales i den første tida etter fødselen. Det ”loves” hjemmebesøk av jordmor 1-2 døgn etter hjemkomst, og deretter ett nytt besøk ved behov før en uke er gått. Myndighetene har ikke bevilget penger til dette.

Det er kritikkverdig at myndighetene ikke nå tar styringen, øremerker midlene for barselomsorgen og har opptrappingsplanen klar for kommunehelsetjenesten. Jeg er helt enig i at kommunene kjenner sine innbyggeres behov best.

Problemet er at kvinnehelse og barn prioriteres i for liten grad når trange kommunebudsjett skal vedtas. Jeg har selv opplevd dette som lokalpolitiker gang på gang. I årene som kommer settes det enda høyere krav til hva kommunene skal levere av helsetjenester. Men hvis vi skal lykkes, må vi ha økonomiske rammebetingelser som gjør dette mulig.

En grunnleggende forutsetning for et samfunn der velferden kommer alle til gode er en god kommuneøkonomi. I regjeringens kommuneopplegg er det ikke tatt hensyn til at skatteinntektene ligger an til å svikte med over 2 milliarder i år. Kommunene starter altså med et stort minus før de kan begynne å lage budsjett for neste år.

Barseltilbudet på sykehusene er redusert i stor grad og det legges opp til at den helsefaglige oppfølgingen gjennomføres etter at mor og barn er kommet hjem. Det er her gjort noen grep uten å tenke på konsekvensene for de nybakte mødrene og spedbarna. Kommunene har ikke sett hvor viktig det er prioritere dette, og tilbyr ikke kvinnen et forsvarlig barseltilbud ved tidlig hjemreise fra sykehuset.

I de fleste kommuner er det ingen hjemmebesøk av jordmor til barselkvinnen på tross av faglige anbefalinger. Fra sykehuset reiser ofte familien hjem til ingenting! Dette setter mor, barn og familien i en svært sårbar situasjon. Familiene får slett ikke den helsehjelpen de har krav på.

Det er en rekke komplikasjoner som kan oppstå for mor og barn etter å ha blitt sendt hjem fra sykehus etter fødsel. Problematisk amming kan gi for stor vektnedgang og i verste fall dehydrering av den nyfødte. Barnet kan utvikle gulsott eller ha begynnende infeksjoner uten at det er oppdaget på sykehuset. Kvinnene er ofte sydd mye i underlivet, får lite søvn, er i en sårbar fase og kan risikere å utvikle barseldepresjon. Kvinnene blør fortsatt mye, og det er essensielt at jordmødre sjekker at livmoren trekker raskt nok sammen for at kvinnen ikke skal tape svært mye blod.

Omkring 500.000 kvinner i verden dør årlig av komplikasjoner i forbindelse med svangerskap, abort og fødsel. Trolig skyldes 25 % av dødsfallene blødning etter fødsel. Også i vår del av verden er blødning etter fødsel et stort problem. I løpet av svært kort tid kan en nybakt mor bli alvorlig syk og ha behov for intensivbehandling for å overleve. Mor og barn skal derfor sjekkes regelmessig den første tida – slik unngår vi mange problemer. 

Når det gjelder vår barselomsorg, holder rike Norge på å spare seg til fant! Virkeligheten er slik at den nybakte familien ikke får det barseltilbudet de har krav på. En dårlig start for mor, barn og den nye familien kan skape livslange og kostbare problemer som kunne vært unngått.

 

Det ”loves” hjemmebesøk av jordmor 1-2 døgn etter hjemkomst

Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen
Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.