fbpx Ingen øremerking til jordmødre Hopp til hovedinnhold

Ingen øremerking til jordmødre

- Det er kommunene som kjenner innbyggernes behov best, sier Lisbeth Normann.

Siden 2012 har norske kommuner fått tre nye jordmorårsverk.
I fjor satt regjeringen av 180 millioner for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Halvparten av pengene gikk til andre formål. Jordmorforbundet NSF er positive til at regjeringen har økt denne bevilgningen med 20 millioner, og at det nå er satt av 200 millioner for å styrke tjenesten

Vil ha øremerking

- Vi forventer at en del av disse midlene øremerkes en økt andel jordmorstillinger i kommunehelsetjenesten. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i snitt finnes 0,7 jordmorårsverk per kommune, sier Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen i intervju med sykepleien.no.

SSBs tall viser også at antall jordmorårsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten var 282.

- Det er en økning på bare tre årsverk fra 2012, sier Schjelderup-Eriksen. 

Hun mener at dersom det skal være mulig å gjennomføre nye barselretningslinjer utarbeidet av Helsedirektoratet, så må tjenesten styrkes.

Ikke øremerking

- Vil regjeringen sørge for at noen av de 200 millionene øremerkes jordmortjenesten?

De 200 millionene er ikke øremerket. Det er kommunene som kjenner sine innbyggeres behov best, og som dermed er nærmest til å vurdere tjeneste­tilbudet. Noen kommuner vil ha behov for flere helsesøstre, mens andre kommuner kan ha behov for å styrke andre personellgrupper knyttet til helsestasjonene og skolehelsetjenesten, som for eksempel jordmødre. For regjeringen er det viktig at vi ser på helsetjenester til foreldre, barn og unge i kommunen som en helhet, og at vi har en bred satsning for å fange opp familier og barn som sliter, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann.

Lover å følge med

Per i dag er det kun ansatt gjennomsnittlig 0,7 jordmordårsverk per kommune (SSB). Siden 2012 har antall jordmordårsverk i helsestasjon- og skolehelsetjenesten økt med tre årsverk. Leder av Jordmorforbundet NSF sier at regjeringen må øke andelen jordmorstillinger i kommunene for at de nye barselretningslinjene med hjemmebesøk av jordmor skal kunne gjennomføres.

- Har regjeringen konkrete planer om å gjøre dette? I tilfelle hvordan?

- Regjeringen vil følge nøye med på at familier får det helsetilbudet de har krav på. Dersom det skulle vise seg at kommunene ikke bruker pengene til formålet, er ikke vi fremmed for å øremerke, men det er samtidig viktig at kommunene har en frihet innenfor sine budsjetter, sier Normann.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse