fbpx Sykepleie handler om en beredskap til å ivareta menneskeverdet Hopp til hovedinnhold

Sykepleie handler om en beredskap til å ivareta menneskeverdet

Bildet viser en kvinne som holder et pride-flagg

Når alle arenaer virker utrygge og minoritetsstresset øker, er det viktig at den skeive befolkningen kan være trygge på at de møter et helsevesen uten fordommer.

Sykepleie er ikke bare beredskap til å kunne håndtere plutselige kriser, men det er også beredskap til å håndtere menneskers liv: De historiene mennesker bærer med seg og de belastningene vi som mennesker kan opplever ved å være den vi er – som vi er og der vi er. 

Norsk Sykepleierforbund vedtok på sitt landsmøte i 2023 å utarbeide en tydelig mangfoldsstrategi, og det betyr at vi også må være tydelig på hvordan mangfold- og minoritetskunnskap er viktig for faglig forsvarlig og omsorgsfull pleie. 

Aller viktigst er menneskeverdet. Yrkesetiske retningslinjer og menneskerettighetene skal være grunnleggende og gjennomgående i vår felles helsetjeneste og i vår utøvelse av sykepleie. Tilhører du et seksualitets- eller kjønnsmangfold eller opplever du stigma eller utenforskap, så skal du alltid kunne møte en sykepleier som viser respekt for hvem du er og som har en fagkunnskap om hvordan fysisk og psykisk helse henger sammen. 

Økende hatytringer mot skeive 

Oslo Pride er i full gang, og det er duket for synlig samfunnsengasjement og fest. Dette markeres med både flagg og farger, men samtidig kommer også heftige diskusjoner og stadig økende hatytringer. En rapport fra Amnesty International viser at hatytringene mot skeive på nett har økt betydelig fra 2018 til 2022. 

En undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser at fire av ti skeive har opplevd hatytringer det siste året. Undersøkelsen fra NIM og LDO viser at det er mange arenaer hvor hetsen skjer, men det understrekes at netthat er et særlig økende samfunnsproblem. Der glemmer vi både folkeskikk og god etikk. 

Når alle arenaer virker utrygge og minoritetsstresset øker, er det viktig at den skeive befolkningen kan være trygge på at de møter et helsevesen uten fordommer. I tillegg bør sykepleiere i alle deler av helsetjenesten ha kunnskap om hvordan minoritetsstress og stigmatisering virker negativt på fysisk og psykisk helse samt ha kompetanse til å møte dette på en god måte. 

I skyggen av terror

25. juni 2022 mistet to mennesker livet på grunn av terrorskyting under Oslo Pride. 21 mennesker ble skadet. Terroren satte dype spor i det skeive miljøet og belyste alvoret rundt både ekstremisme og hat. I år igjen ser vi at det er sterke ytringer som brukes og at politiet og sikkerhetstjenesten tar dette på stort alvor. 

Hets og hatprat sprer seg til svært unge mennesker som, helt ned i 12 års alderen, oppfordrer til terror og drap på skeive. Slike holdninger treffer skeive liv. Frykt, hat og stigmatisering gir grobunn til fysisk og psykiske lidelser, utenforskap og skam. Menneskerettighetene er tydelige på at alle mennesker skal kunne leve beskyttet fra vold og trakassering og ha rett til å uttrykke sin identitet. Dette må vi som forbund og sykepleiere være bevisste i utøvelsen av vår profesjon som sykepleiere i møte med skeive liv og skeive mennesker. 

Behovet for sykepleie er universelt, og vi skal handle i samsvar med våre yrkesetiske verdier som: respekt, omsorg, rettferdighet, empati, vennlighet, medfølelse, troverdighet og integritet. 

Sykepleie som beredskap 

Under terrorhendelsen for to år siden var det mange sykepleiere som ga førstehjelp på stedet. Da ble det tydelig hvor viktig sykepleiens beredskapsevne kan være. Men denne beredskapsevnen har også en bredere betydning: beredskapen til å ta imot og med respekt og åpenhet møte skeive menneskers liv i tjenesten. Beredskap til å vise raushet og respekt og til å forstå at ubehag og lidelse ikke alltid vises utenpå, men at skeive likevel får med seg all hetsen og hatytringene. Skeive eldre går inn igjen i skapet, og ikke alle skeive våger eller kan leve åpent og fritt i hele landet. 

Grunnleggende etikk, respekt for menneskeverdet og kunnskap om skeiv folkehelse og minoritetsstress bør være en del av vår beredskap. Det er avgjørende for tilliten og opplevelsen skeive har i møte med helsevesenet.

Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv, iboende verdighet og retten til å ta egne valg. Sykepleie bygger på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene. Dette grunnlaget må vi ha i front når vi fremmer et ønske om en helse- og omsorgstjeneste til alle uavhengig av deres bakgrunn, identitet eller legning. 

I våre yrkesetiske retningslinjer står det i klartekst: Sykepleieren lar seg ikke påvirke eller begrense av forhold knyttet til alder, hudfarge, kulturell tilhørighet, etnisitet, funksjonsbegrensninger eller sykdom, og heller ikke kjønn, seksuell legning, nasjonalitet, politikk, språk, befolkningsgruppe, religiøs tro eller livssyn og juridisk økonomisk eller sosial status.

Et tydelig sykepleierforbund og sykepleiere med en sterk forankring i menneskerettigheter og kunnskap om minoriteter, er viktig. Ved å delta i Pride viser vi vårt engasjement for disse verdiene i praksis. Vi tydeliggjør at vi står sammen med dem som kjemper for sine rettigheter og for et samfunn hvor alle kan være seg selv uten frykt for diskriminering og hat.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse