fbpx I stedet for å hjelpe til i sykepleiermangelen forsørges jeg av Nav Hopp til hovedinnhold

I stedet for å hjelpe til i sykepleiermangelen forsørges jeg av Nav

Bildet viser innleggsforfatter Kristin Hjertholm Gjerde

Alle sykepleieroppgaver er viktige oppgaver, men de kunne med like godt resultat vært utført av helsefagarbeidere, og noe også av ufaglærte.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning og meninger.

Dette er en kommentar til artikkelen «Stadig flere sykepleiere mener de gjør andres arbeidsoppgaver» i Sykepleien 14. juni.

Jeg er sykepleier i hjemmetjenesten i Oslo og ble skadet i skulderen på jobb i november 2022. Etter operasjon i januar 2024 er jeg nå blitt så bra i skulderen at jeg kunne ha gått tilbake på jobb, hvis jeg hadde fått lov til å jobbe som sykepleier. I betydningen sykepleier som utelukkende gjør sykepleieroppgaver. 

I hjemmesykepleien er imidlertid dagene til sykepleierne i hovedsak fylt opp med stell av pleietrengende, forflytninger fra seng til rullestol, fra rullestol til toalett, lage brødmat, varme ferdigmiddag, dusjing, samt bleieskift og på- og avkledning, i tillegg til et mylder av andre små oppgaver. Som å henge opp klesvask, ta oppvasken, rydde og så videre. 

Det er dårlig bruk av ressursene

Alle sykepleieroppgaver er viktige, men oppgavene kunne med like godt resultat vært utført av helsefagarbeidere, og noe også av ufaglærte. Med en svekket skulder tåler jeg ikke lengre oppgaver som krever full styrke. I hjemmetjenesten kan imidlertid ikke arbeidsoppgavene tilpasses, sies det. Mon tro det. 

I stedet for å gjøre nytte for meg, i en situasjon med mangel på sykepleiere, blir jeg derfor forsørget av Nav gjennom arbeidsavklaringspenger. Dette er høyst ufrivillig fra min side og veldig frustrerende. Jeg vil heller jobbe, men kan ikke risikere å bli varig ufør gjennom oppgaver som overbelaster en skadet skulder. 

Må Nav forsørge meg til jeg blir pensjonist fordi jeg som sykepleier i Norge tvinges til å gjøre en masse andre greier i stedet for den egentlige jobben man har utdannet seg til? 

Vi skal huske at helsefagarbeidere er fagutdannet. De har kompetanse i å fange opp og forstå tegn til endringer i helsetilstanden hos pasienten slik at de kan melde ifra om behov for legetilsyn og/eller andre forhold. Derfor er det ikke egentlig behov for sykepleiere i disse daglige rutinene.

Det må da være dårlig bruk av ressursene, og særlig merkelig blir det i lys av alt maset om å spare på kronene i helsesektoren. 

10 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Wendy

Spes sykepleier
4 weeks 1 day siden

Jobb i hjemmetjrneste er en av verdens beste arbrid, men nå en får en yrkesskade som reduserer måten du kan jobbe på og måten å gå på, da er det fort slutten av en lang yrkeskarriere. Selv om vakter ble til kvelds, og arbeidshelg med dagvakter ble det tungt. Smerter er altfor stor og ikke verdt å ødelegge seg selv. Så nå er det aap og blir å søke på ufør. I enkelte setninger, må en bare ense hva som er best for våres egen helse og godtar at livet endrer seg.

Inger Aralt

Sykepleier
4 weeks 1 day siden

Helt enig

Gunnar Søberg

Elektroinstallatør
4 weeks 1 day siden

Jeg har undret meg over at overkvalifiserte sykepleiere tømmer søppel og henter mat til oss pasienter! Dette burde andre utføre! Dette viser bare at de som planlegger en dag på sykehusene ikke er kvalifiserte til dette! De klager over hvor mye det er å gjøre, men studiene tar ikke opp i seg hva de er satt til å gjøre! Dette gjør at vi ser at planlegging ikke ligger i pensumet for en sykepleier!

Andreas

Intensivsykepleier
4 weeks 1 day siden

Du har rett at det er dårlig bruk av ressurser, men det er sykepleieren som er siste skanse. Når ingen andre gjør det, så er det hun som må trå til.

Påstanden din om at "planlegging ikke er en del av pensum" er for øvrig merkelig. Det er ikke de utøvende sykepleierne som bestemmer at det er slik. Planlegging er for øvrig en av sykepleierens viktigste oppgaver.

Mimmi

Sykepleier
4 weeks 1 day siden

Er litt enig med deg, men du skal ikke glemme at pasientnær kontakt er viktig, ikke bare sitte på et kontor. En sykepleiers oppgaver er både stell, observasjoner, og også enkelte oppgaver du nevner der. Men er enig i at mye kan utføres av andre, men ingen bedriver god sykepleie ved å kun sitte på et kontor og forventer at andre skal ta hånd om "drittoppgavene" hele tiden. Men, når din skade er et faktum, burde arbeidsgiver i samarbeid med NAV tilrettelegge for at du kan utføre noen oppgaver og være noe i jobb.

Nadia

Intensivsykepleier
4 weeks 1 day siden

Legevakten? Mindre stell...mer sykepleier oppgaver

Birgitte Holmene

4 weeks 1 day siden

Det du nevner er vår spl oppgave. Vi er praktisere- ser pasienten som en helhet og må da vurdere pas i alle situasjoner. Jeg mener at dine holdninger er med på å ødelegge yrket vårt. Spl er helhet- ikke oppdelte oppgaver. Jeg blir trist av slike innlegg.

Anne-Marie Lerner

Opr Spl
3 weeks 6 days siden

Hei jeg er pensjonert Opr Spl. Hatt noen flotte år som Spl og Opr Spl.
Jeg kan være enig i en del av det du skriver, men jeg tenker det kan være aktuelt for deg å melde inn hva du virkelig kan gjøre av de meningsfulle Spl oppgaver. Av og til må vi gjøre andre oppgaver også, det har med litt logistikk å gjøre. Det er flott å kunne jobbe i hjemmesykepleien. Der trengs virkelig oss sykepleiere; ikke minst for å lære opp uerfarne helsefagarbeidere. De er en veldig ung faggruppe inn i helseomsorgen. Før hadde vi hjelpepleierne, med en utrolig erfaring og arbeidskapasitet. Lykke til med jobb. Det er flott at du vil. « Vi får til det vi vil»

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse