fbpx Vil ikke peke på nye oppgaver for helsefagarbeiderne Hopp til hovedinnhold

Vil ikke peke på nye oppgaver for helsefagarbeiderne

bildet viser Mette Nord

Mette Nord, leder av Fagforbundet, vil ikke snakke om hvilke oppgaver helsefagarbeidere bør gjøre mer eller mindre av.
– Dette må løses sammen med de ansatte på arbeidsplassen, sier hun.

Fagforbundet organiserer 89 000 helsefagarbeidere. Men siden Fagforbundet har godt over 150 000 medlemmer i helse og omsorg, er Mette Nord også leder for blant annet 36 000 assistenter i helse og sosial, 5 500 sykepleiere, 4 400 vernepleiere og 3 700 helsesekretærer.

Derfor vil hun ikke svare på Sykepleiens spørsmål om hvilke arbeidsoppgaver helsefagarbeiderne bør gjøre mer eller mindre av.

– Det blir feil av meg

– Det blir feil av meg å si noe om spesifikke oppgaver for helsefagarbeiderne, siden dette må løses sammen med de ansatte man har på arbeidsplassen. Lederne må se kompetansen og kunnskapen de har, men også hva de mangler, for bedre å kunne fordele oppgavene og eventuelt sikre kompetansepåfyll, sier Nord. 

– Hvilke oppgaver som skal løses, er jo også ulikt fra sted til sted og mellom ulike nivåer som sykehus og sykehjem. Derfor er det vanskelig å skulle si bestemt at den konkrete oppgaven skal løses av en bestemt yrkesgruppe.

Viser til Orkland kommune 

– Men kan du gi et eksempel på én oppgave du skulle sett at helsefagarbeiderne fikk mindre av, og hvilken yrkesgruppe som skulle overtatt den oppgaven? 

– I Orkland kommune ansatte de mat- og serviceverter som sikret at pleiepersonell fikk bedre tid og kunne gjøre seg ferdig med pleie og stell på en god måte i stedet for også å bruke tid på matlaging og -servering. Det førte til at det ble mer ro rundt både pleien, stellet og måltidet. Avvik på fall, aggresjon og andre uønskede hendelser falt fra 14 til 2 per dag i snitt.

– Snakk med helsefagarbeiderne der ute

– Hvilke nye arbeidsoppgaver tenker du kan være naturlige for helsefagarbeiderne å overta?

– Det må du snakke med helsefagarbeiderne der ute om. Uansett må de få opplæring og bli trygge i jobben. Helse Bergen og mange andre steder har gode prosjekter der det blir mindre stress og jobbopplevelsen blir mer tilfredsstillende for alle grupper.

Hvilke yrkesgrupper skal de overta de ulike oppgavene fra?

– Mange helsefagarbeidere opplever å få slengt oppgaver over bordet, der de den ene dagen er gode nok og den andre dagen ikke. Vi mener tilfeldighetene ikke kan styre dette, og at vi trenger mer systematikk. Da er det viktig med gode prosjekter som for eksempel Tørn.

Fakta
Dette er Tørn
  • Tørn Kommune gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester.
  • Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid, og med heltidskultur i bunn.
  • Høsten 2023 ble Tørn utvidet til et nasjonalt program for hele helse- og omsorgstjenesten.

Har egen veileder på Tørn

– Skal vi lykkes med en god ansvars- og oppgavedeling, må det begynne der nede på gulvet og struktureres fra toppen. Vi har en knapphet på personell. Derfor må vi ikke ha vanntette skott mellom profesjonene, men tverrfaglig samarbeid, mener Nord.

– Hva vil du og Fagforbundet gjøre for å bidra til at en god ansvars- og oppgavedeling for helsefagarbeiderne skjer?

– Partssamarbeidet blir utrolig viktig her. Vi vil sikre at helsefagarbeiderne har god innsikt i alle prosjektene som pågår.

– Hvordan skal dere klare det?

– Ved å gjøre våre tillitsvalgte i stand til å være med i arbeidet på arbeidsplassene. Vi har blant annet en egen veileder på Tørn som våre tillitsvalgte kan bruke ved behov. Men jeg kan altså ikke peke på hvilke oppgaver de bør gjøre mindre eller mer av. Det må de gjøre der ute sjøl. Det er det tillitsreformen handler om.

Sykepleien stilte de samme spørsmålene til lederne for Legeforeningen og Sykepleierforbundet. Slik svarte de:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse