fbpx Oppgavedeling: Alvorlig talt, Ahus. Pleieportør? Hopp til hovedinnhold

Alvorlig talt, Ahus. Pleieportør?

Rådet for sykepleieetikkRådet

I en stillingsannonse på FINN ser vi at Akershus universitetssykehus HF «tar oppgavedeling på alvor». Sammen med infeksjonsavdelingen skal portørtjenesten utvikle et nytt konsept: Pleieportør.

Av arbeidsoppgavene i utlysningsteksten ser vi at pleieportører kan brukes til «alt»; klargjøring av rom og utstyr, matservering, screening av pasienter ved innleggelse, leiring, mobilisering og forflytning av pasienter. De skal også kunne sitte fastvakt og gi omsorg ved livets slutt. Det er ingen tvil om at portørtjenesten er viktig for at hjulene skal gå rundt på sykehusene. Men fagbrev som portør, gir faktisk ikke kompetansen til å ivareta alle arbeidsoppgavene som står i utlysningsteksten. 

Rådet for sykepleieetikk er bekymret over denne typen oppgavedeling. Helsehjelp til alvorlig syke pasienter krever et personale med tilstrekkelig og formell kompetanse. Derfor bør bemanningen som skal ta seg av sykepleie og omsorg i en indremedisinsk akuttpost, bestå av helsefagarbeidere og sykepleiere med bachelor/master i sykepleie. Vi erkjenner at det er mangel på helsepersonell og at situasjonen krever tiltak. Tiltakene må likevel være gjennomtenkt og ivareta pasientsikkerheten. 

Omsorgsfull hjelp er lovfestet

Omsorgsfull hjelp er lovfestet; forsvarlig helsehjelp innebærer at helsepersonell utøver helsehjelpen på en omsorgsfull måte. Hva lovpålagt omsorg innebærer er ikke nærmere beskrevet i lovverket, men som et eksempel, står det i yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere at: Sykepleieren handler i samsvar med profesjonens verdier som respekt, omsorg, rettferdighet, empati, vennlighet, medfølelse, troverdighet og integritet.

Sykepleie kan ikke utøves uten omsorg, men omsorg kan utøves av andre enn sykepleiere. Kan det likevel være riktig å knytte omsorgsbegrepet til faglige kvalifikasjoner og kompetanse? Rådet mener helt klart ja: Omsorgsfull hjelp innebærer en respekt for pasientens grenser og en faglig kompetanse som møter pasientens behov når hen ikke er i stand til å ivareta behovene selv. 

Viktige etiske prinsipper skal ivaretas

Det er fristende å minne om arbeidsgivers plikt: lov om helsepersonell gir ikke bare plikter til helsepersonell – den forplikter også arbeidsgiver som skal sørge for at virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Arbeidsgiver har et ansvar for at de ansatte har nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner for de oppgavene de blir pålagt å utføre. 

Så – hvor vanskelig kan det være å sitte fastvakt til en pasient med akutt delir på grunn av en alvorlig infeksjon? Det kan høres kanskje enkelt ut, men å gi den riktige helsehjelpen på en god måte som ivaretar pasientens behov for trygghet og respekt, er krevende. Viktige etiske prinsipper skal ivaretas: retten til selvbestemmelse, ikke-skade-prinsippet og plikten til å gjøre godt. 

Det er krevende situasjoner også for oss som har bachelor, master og lang erfaring. Har en pleieportør kompetanse til å iverksette tiltak for å holde pasienten i ro slik at medisinsk behandling kan bli gitt? Når man samhandler med mennesker, er det mange avgjørelser som må tas der og da. Det er kanskje ikke tid til å reflektere, eller spørre noen om hjelp. Hvordan ivaretar man pasientens rett til autonomi? Hvordan gir man omsorg til en døende pasient? Til de pårørende?

Pleieportør-konseptet er ikke løsningen

Flere av oppgavene i konseptet pleieportør krever en helt annen kompetanse enn det er mulig å oppnå ved å ta fagbrev som portør. Det handler blant annet om kunnskap om hva som er friskt og hva som er sykt – hvilke symptomer er harmløse og hvilke er kritiske?

Oppgavedeling er nødvendig, og det er mange oppgaver som helsearbeidere og sykepleiere gjør i dag som kan fordeles til andre. Seks av ti sykepleiere mener de utfører arbeidsoppgaver som burde utføres av andre.

Hvis man vil ta oppgavedeling på alvor, så må man også vurdere hvilke tiltak som ivaretar pasientens rett til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Pleieportør-konseptet, slik det fremstår i stillingsannonsen, er ikke et slikt tiltak. 

11 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Stig Tangerås

Portør
2 uker 1 dag siden

Må jo sei først at denne damen var jo en orddeling solskinns dame.

Men jeg klarer jo ikke helt å holde munn når jeg ser og leser dette som hun liker ut av seg på denne siden her, jo en portør kan gjøre nesten alt av det som du seier nei til her i din uttalelse her.

For det første så kan en pleieportør elegant klare:

1. Klargjøring av rom og utstyr.

2. Matservering: Det er faktisk noen som gjør allerede i dag.

3. Leiring, mobilisering og forflytning av pasienter. Det samme her også så er vi med på alt sammen nesten vær dag.

4. Kunne sitte fastvakt.

Foreksempel er dette er noe vi gjør vær dag her på SUS og Psykiatri uten noen problem.

5.Utagering av pasienter: Dette er også noe en portør i sammen vekter gjør vær dag.

6. Og det å gi omsorg ved livets slutt: Det er enkelte portører som sitter fastvakt ved livet slutt. For å spille inn noe annet så gjør Stavanger røde kors dette også på sykehuset og på aldershjem.

7. Jeg vil påstå å sei at hvis du tar alle portørene ut i streik så stopper sykehusene opp nesten helt opp innen 1 dag, sykepleierne vet ikke hvor alt er på de forskjellige plassene der de jobber, de klarer så vit å trille en seng alene. Må jo bare sei det igjen det er ikke noen andre som kjenner sykehusene bedre enn portørene så vet du det, og det seier også Mads Gilbert at vi gjør.

Jeg vil også sitere deg litt her, men jeg er enige i at det er litt manko på sykepleiere, men. Hvorfor er det flere som slutter som sykepleier etter halt år til 1 år. Det er flere som meiner det er for tunge jobb, og nonen sliter med ledeslen sin.

Som du skriver her så lurer jeg på en ting, hvem er de ANDRE som du skriver om her:

Jeg håper at du har tatt og lest litt om hva en portør må igjennom før de går opp til fagprøven sin, jeg vil påstå og sei at jeg er ganske sikker på at 95% av sykepleierne og leger ikke helt hva arbeids oppgaven til portør gjør på et sykehus for det er mye.

Anders

Sykepleier
2 uker 1 dag siden

Helt enig med det du skriver. Mener artikkelforfatteren bommer ganske godt på sine påstander.

Silje

Sykepleier
1 uke 6 dager siden

På vår arbeidsplass har vi fantastiske og dyktige portører som både stepper inn og hjelper til med utagerende pasienter og sitter fastvakt. Når et stort antall av personalet som blir leid inn som ekstravakt for å sitte fastvakt er assistenter (som da heller ikke har formell kompetanse), ser jeg ikke argumentasjonen for å ikke bruke portører til dette, dersom de ønsker det.

Petter

Observatør
1 uke 6 dager siden

Stig Tangerås klager på orddeling og skrivefeil, men han presterer å ha masse skrivefeil i sitt eget innlegg..

Linda

Pedagog
1 uke 6 dager siden

Han har nok hatt på autokorrektur, for ordet «orddeling» skulle nok vært ordet «ordentlig», hvis du leser ordet i sammenheng med resten av teksten. Uansett så er det ufint å kommentere andres skrivefeil. Det er mange som strever med dysleksi og lese- og skrivevansker her i landet. Det er noe man kan lite for, og som har hindret mange fra å si sin mening i skrifts form. Jeg synes han hadde mange gode poeng.

Som svar på av Anonym (ikke bekreftet)

Marthe

Sykepleier
1 uke 1 dag siden

Du har gode poeng. På sykehjem sitter ofte ufaglærte fastvakt. Tror ukk det er noe bedre enn en portør for å si det sånn.

Per Viggen

Pensjonert spesialsykepleier
2 uker siden

Hva med renholdspleierportørlegesekretærteknikerassistent? 😆 (minner litt om visa til Øystein Sunde).
Da jeg jobbet (ett og et halvt år siden), fikk noen av legesekretærene (etter opplæring) oppgaver som tidligere ble utført av oss sykepleiere. Som for eksempel registrering av 24 timers blodtrykk og rutinemessig blodtapping av pasienter med forhøyet hemoglobin.
Poenget er; dette kan gå bra når personalet vurderes skikket, har interesse og forstår oppgaven sin og har fått nødvendig opplæring.
Det som blir feil er å lyse ut stillinger på Finn.no med en slik beskrivelse av oppgaver, og attpåtil opprette en ny «yrkestittel».

Sissel Kvambe

Pensjonert sykepleier
2 uker siden

Som tidligere nevnt måtte vi sykepleiere gjøre mange praktiske ting som stjal tid fra de rene sykepleieroppgavene. Jeg synes derfor ideen er god, uansett om det kalles Pleieportør eller noe annet. Vaske nattbord, servere mat re senger, trenger en ikke bachelor for å gjøre. Noe annet: Røde kors har Våketjeneste for medmennesker som vil våke over døende pasienter. Det fungerer fint. Helsevesenet har det så hektisk at nytenking bør ønskes velkommen.

Astri

Sykepleier
1 uke 6 dager siden

Tenker at det handler mer om å være personlig egnet, pliktoppfyllende, ha erfaring etc enn om det er en sykepleier eller portør som ivaretar disse oppgavene. Så lenge man også har fått opplæring som noen andre nevner her, og spiller ingen rolle om de har en bachelor eller et fagbrev i bunn.

Anne May

Sykepleier
1 uke 6 dager siden

Her var det mye negativitet og undergraving av en svært viktig arbeidsgruppe på sykehuset.
Er selv ahus «søster» og portørene våre er sykehusets blideste og mest servic innstilte gruppe.
De gjør jo allerede mange av de oppgavene som nevnes i stillings annonsen. Og er godt kapable til mye annet. De frakter tross alt pasienter i langt uten helsepersonell til stede. Og jeg vet at de også er flinke til å øve på HLR.
Dette har jo vært et prøve prosjekt på ahus over en tid og jeg kjenner godt en av de som har vært med på utprøvingen av dette prosjektet.
Den karen tar jeg med meg i krigen når som helst.
Dette handler om personlig egnethet, like mye som stillings tittel.
Eneste jeg til nød kan stille meg bak er at ordet pleieportør kanskje ikke er det beste.

Mildrid Haugrønning. søndbø

Pensjonist. Sykepleier
1 uke 5 dager siden

Takk for en god og gjennomtenkt kronikk, Berit. Jeg tenker at på et sykehus skal pasientenes trygghet gå foran alt. Det innebærer klare roller og tydelige ansvarsområder. Det er ikke arroganse eller hovmod, det er en ryddig og kvalitetssikker organisering. Alle yrkesgrupper er så utrolig viktig på et sykehus, det er ikke her utfordringen ligger.

Akershus universitetssykehus skriver på sine hjemmesider:»Kvalitetsforbedring er resultat av langsiktig, kontinuerlig og systematisk arbeid. Det er pasientens helsetjeneste, pasientsikkerhet, kunnskapsforankring og dokumentasjon og analyse av klinisk praksis».

I dette kommentarfeltet kommer det fram at ufaglærte og portører sitter fastvakt til svært dårlige pasienter. Den oppgaven er krevende både når det gjelder å ivareta pasienten og pårørende. Det er forunderlig at ikke helsepersonell skal fylle den viktige oppgaven om kvalitetsforbedring skal være toneangivende.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse