fbpx Lesestund mellom foreldre og barn er helsefremmende Hopp til hovedinnhold

Lesestund mellom foreldre og barn er helsefremmende

Bildet viser innleggsforfatteren foran hyller med barnebøker på et bibliotek..

Helsesykepleier kan i sine konsultasjoner styrke budskapet om at lesestunder er viktig for utvikling av god tilknytning mellom barn og foreldre, men også som virkemiddel for å redusere bruk av mobil i samvær med barn.

Helsestasjoner bør være initiativtaker til et samarbeid med biblioteket i kommunen. Samarbeidet vil være en del av kommunens helsefremmende tiltak og er lett å etablere.

Med enkle søk finner man fyldige fagartikler som dokumenterer at høytlesing hjemme styrker utvikling av språk, lesing og skriving hos barn. Lesestunden vil også skape rom som fremmer god tilknytning og samhold mellom barn og foreldre. 

Bruk av mobil tar vekk tiden for å gjøre familieaktiviteter

Det knyttes bekymring til at voksnes bruk av mobil tar vekk tiden for å gjøre familieaktiviteter. Det er bred enighet om at kontakten mellom barn og voksen kan bli forstyrret ved utstrakt bruk av skjerm. Den gjennomsnittlige voksenperson ser på sin mobil 150 ganger hver dag. Kan vi tenke at foreldre trenger et substitutt til mobilen for å bli bevisst sine mobilvaner? Og kan substituttet være at foreldre tilbyr barna en lesestund, fri for forstyrrelser fra mobil? 

Å tilby et trygt fang og ro gir en fin anledning og arena for inntoning til barnet. Det krever et emosjonelt nærvær for foreldre og gir øving i å ta imot og møte barnet i deres tanker, følelser og opplevelser. Foreldre får innsyn i barnets følelsesliv, gleder og uro. Barnelitteraturen tar temperaturen på hva det kan si å være barn og hva det kan si å være foreldre. 

Foreldre kan søke støtte og trøst i barnelitteratur, og den kan utfordre deres sårbarhet og skape refleksjon over egne behov og forhold til barnet. Det kan være mye klokhet for foreldre i barnelitteratur. Gleden av å lese er kanskje oftest den største motivatoren for lesestunden og gir familiene et fristed og en felles kulturell opplevelse. Fantasien får fritt spillerom, barna opplever tilhørighet og de opplever å bli sett, hørt og tatt på alvor.

Helsestasjon og bibliotek kan samarbeide

Hva kan helsestasjonen gjøre for å tilrettelegge at disse stundene kan finne sted?

Helsestasjonen kan gjennom samarbeid med biblioteket få tips til god barnelitteratur – gjerne på flere språk, ha avtale om utskiftning av bøker i kasser på venterommet og man kan henge opp plakater som inspirerer til lesestund sammen med plakater om å redusere bruk av mobil. 

Kjennskap til bibliotekets arrangement rettet mot barn er viktig for å gi god informasjon til foreldre. Helsestasjonen kan i sine konsultasjoner og gruppetilbud informere om lesestundens viktige rolle, også sett i lys av bruk av mobil. Biblioteket vil gjennom samarbeidet kunne få kjennskap til helsestasjonens arbeidsområde og lettere rette sin satsing mot familier på bakgrunn av dette. Mulighetene er her mange.

Det knyttes en rekke helsefremmende forhold til lesestund mellom foreldre og barn. Et samarbeid mellom helsestasjonene og bibliotekene styrker muligheten for at foreldre skal kunne skape gode lesestunder hjemme, og samarbeidet er enkelt å etablere. 

Lesestund kan være et ledd i å fremme tilknytning og samhold. Lesestund kan også skape en nødvendig mobilfri sone.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse