fbpx – Helsesykepleiere må snakke om mobilbruk allerede på første hjemmebesøk Hopp til hovedinnhold

– Helsesykepleiere må snakke om mobilbruk allerede på første hjemmebesøk

bildet viser Nina Misvær

– Det er i seneste laget om helsesykepleiere tar opp mobilbruk først når barnet er fire uker. Den samtalen bør skje allerede på første hjemmebesøk med begge foreldre til stede, mener Nina Misvær ved Oslomet.

Nettbruken har skutt i været i Norge. I 2000 var aldersgruppen 25–44 år på internett 23 minutter i døgnet. I 2018 hadde bruken steget til tre timer og 31 minutter, viser tall fra Norsk mediebarometer. Den vanligste plattformen å besøke nettet fra, er mobiltelefonen.

Hyppige mobilavbrytelser stresser barna

Hva dette betyr for de minste av oss i de mest sensitive første ukene, månedene og årene, der så mye i hjernen skal formes i samspill med mor og far, er ikke godt å si sikkert. Men stresset barnet opplever ved hyppige brudd i samspillet, er ugunstig for hjernens utvikling. Barns evne til å regulere stress er ikke ferdig utviklet og stressreaksjoner aktiveres lettere enn hos voksne.

– Det er ingen som vet hvor grensen går for for mye mobilbruk, men vi vet nok til å kunne si at alle, også besteforeldre, gjør klokt i å legge vekk mobiltelefonen under samvær med barn, sier Nina Misvær, helsesykepleier og førstelektor ved Oslomet.

Film om virkningen på babyer

NRK Viten har i samarbeid med Universitetet i Oslo gjort et eksperiment der tre mødre, tre babyer og tre mobiltelefoner var deltakere. Mødrene lekte først noen minutter med barna. Så ble de oppslukt i ett minutt av mobiltelefonen. Videoen viser tydelig hvordan mobilavbrytelsen virker negativt på babyene.

Retningslinjen

I nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, versjon 2, som kom i 2019, heter det at aktuelle tema på gruppekonsultasjonen ved fire ukers alder på barnet kan være blant annet mobil- og skjermbruk hos foreldre og bruk av sosiale medier.

Så er det anbefalt å tas opp igjen ved seks måneder, to år og fire år.

– Å ta opp dette viktige temaet først ved fire ukers alder slik retningslinjen sier, er i seneste laget, mener Misvær og hennes medforfattere.

Fordypningsoppgave

Misvær har vært veileder for Siri Amalie Hansen og Kristine Holmen Strømsvåg da de i 2016 startet opp arbeidet med en fordypningsoppgave. De ønsket å bidra til en kunnskapsbasert praksis rundt helsesykepleieres veiledning om mobilbruk og samspill.

I 2017 kom også Lisbeth Valla fra Oslomet med som medforfatter på selve artikkelen og posteren som de andre tre la frem på helsesykepleierkongressen i Bodø forrige uke.

Arbeidet har resultert i en fagartikkel i Sykepleien, en plakat med tre råd om mobilbruk til foreldre, og et faktaark som kan printes ut og tas med på det første hjemmebesøket når barnet er nyfødt.

– Vi har tillit til at foreldre vil det beste for barnet, og det er grunn til å tro at når foreldre tidlig får forskningsbasert kunnskap, vil de regulere bruken av mobiltelefon i samvær med barnet helt fra starten, sier Misvær.

– Observer barnet mer enn mor

På hjemmebesøk skal helsesykepleier blant annet observere samspillet mellom mor og barn. Da er det viktig å ha øynene mest på barnet, hevdet helsesykepleierne under presentasjonen i Bodø.

– Det synes å være vanligst å observere morens oppførsel i forhold til barnet, men i denne sammenhengen er det viktigere å observere barnets oppførsel og respons som utgangspunkt for å vurdere samspillskvaliteten, sier Misvær.

Det har Jane V. Appleton ved Oxford Brookes University vist i studien «Evaluating health visitor assessments of mother-infant interactions: A mixed methods study» fra 2012.

– Appleton og medarbeidere har også laget et e-læringsprogram som heter «Think baby». Dette tilbys britiske helsesykepleierstudenter under utdanning, sier Misvær.

Hvordan veilede?

En undersøkelse utført av en gruppe bachelorstudenter ved Oslomet viste at bare 40 prosent av foreldre til barn mellom 0 og 1 år hadde snakket om mobilbruk med helsesykepleier. Men anbefalingen fra helsesykepleierne bak posteren og fordypningsoppgaven er at mobil- og skjermbruk skal snakkes om når samspill tas opp på alle konsultasjoner.

– Hvordan kan helsesykepleiere best gjøre denne veiledningen?

– Det dreier seg først og fremst om å få temaet på banen ved å spørre foreldrene om deres mobilbruk og om de har tenkt noe på å redusere denne i samvær med barnet. Erfaring fra praksis tilsier at foreldre er svært interessert i å få høre om årsakene til at dette kan være gunstig for deres barns utvikling. Vi er opptatt av at temaet tas opp i en dialog med foreldrene og at all reduksjon av mobilbruk er bra, sier Misvær.

Nye retningslinjer?

– Får dere inn rådet om å snakke om dette allerede på første hjemmebesøk i den nasjonale faglige retningslinjen?

– Tja, har noen noen gang fått til det, spør Nina Misvær retorisk og legger til at hun ikke ser noen grunn til at anbefalingen om alderstidspunktene ikke skal kunne endres:

– Praksisen vi foreslår tar ikke noe særlig lengre tid, så det er i grunnen bare rart at retningslinjen ikke tar med at dette skal gjøres allerede ved første besøk og gjerne gjentas hver gang.

Helsedirektoratet trenger forskning

Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen hos Helsedirektoratet sier de følger kontinuerlig med på området.

– I dag står det i retningslinjen at helsesykepleiere skal snakke om samspill allerede ved første hjemmebesøk. Der kan det også inngå mobilbruk. Men i utgangspunktet har vi sagt at det skal skje ved fire uker, fordi det er så mye annet man skal snakke om på det første besøket, sier hun.

Carlsen legger til at de vil få kunnskaper om temaer i konsultasjonene gjennom kommunalt pasient- og brukerregister, som er under utvikling.

– Vi vil endre retningslinjen når det foreligger ny kunnskap. Kan hende ber vi om en kunnskapsoppsummering til neste år, for å se hva som finnes av internasjonal forskning på området. Uansett må dette ses i sammenheng med retningslinjen for svangerskapsomsorgen, siden nybakte foreldre også får hjemmebesøk av jordmor, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse