fbpx Knusende dom om juks feller Ingvild Kjerkol Hopp til hovedinnhold

Knusende dom om juks feller Ingvild Kjerkol

Bilde av helseminister Ingvild Kjerkol

Statsministeren hadde ikke noe annet valg enn å gi en av sine mest betrodde statsråder fyken. 

Beslutningen satt langt inne hos statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Men han var både kontant og tydelig på at konklusjonene fra klagenemnda ved Nord universitet ikke er forenelig med rollen som helse- og omsorgsminister. Det gjør han ikke med lett hjerte. Ingvild Kjerkol (Ap) er en lojal, erfaren og sentral politiker i et allerede hardt presset Arbeiderparti. 

Støre har helt rett. Klagenemnda mener masteroppgaven til Kjerkol og hennes medstudent er preget av langt grovere feil enn slurv. Det handler om omfattende plagiat, og det er gjort med forsett, er den nådeløse dommen fra de fem som har gransket den nå så mye omtalte masteroppgaven.

De fem har neppe tatt lett på sin oppgave og er nok trygge på at deres beslutning om å annullere masteroppgaven står seg godt også ved en eventuell anke. Det er imidlertid grunn til å spørre hvordan i alle dager en slik masteroppgave kan slippe igjennom ved Nord Universitet. Det sier sitt om kvaliteten på kontrollrutinene der.

Ingen anger eller beklagelser

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol går neppe frivillig. Det synes tydelig etter å ha hørt henne på pressekonferansen i formiddag. Det er ingen ydmykhet eller særlig anger å spore hos Ingvild Kjerkol. Snarere tvert imot. Hun er åpenbart uenig i konklusjonen til nemnda, og hun ville gjerne fortsette som helse- og omsorgsminister. 

Da saken om tekstlikhet i hennes masteroppgave ved Nord universitet fra 2021 sprakk i januar i 2024, avviste hun kontant at hun har jukset og gjort noe galt. Hun fremstår like kampklar i dag som da. Hun mener nok dette, og det er hennes soleklar rett å mene det.

Lite tyder på at hennes håndtering av saken gjør den bedre for henne. Arroganse er sjelden en god strategi.

De fleste av oss forventer at våre øverste folkevalgte er redelige, har en høy etisk fane og følger lover og regler. Ikke minst har vi forventninger til at om de gjør feil, så blir det slått ned på helt uavhengig av deres posisjon. 

Nummer åtte i rekken

Dette handler om tillit. Tillit mellom statsministeren og hans nærmeste medarbeidere. Tillit i befolkningen. Og i denne saken også tillit i en stor offentlig helsetjeneste som er full av svært kompetente medarbeidere med mastergrader og mere til. Særlig tilliten fra den sektoren Kjerkol har vært øverste leder for, er avgjørende.

Jonas Gahr Støre sliter allerede kraftig med tilliten i befolkningen. Når Kjerkol nå går av, er hun nummer åtte i rekken av statsråder som går av med halen mellom beina. 

Kunnskap og kompetanse er avgjørende

Det er ikke slik at master er et krav for å bli minister og øverste sjef for Helse-Norge. Alle vi som på et eller annet tidspunkt er pasienter og pårørende, forventer en sterk offentlig helsetjeneste med behandlingstilbud basert på faktisk kunnskap. Derfor forvalter også helse- og omsorgsministeren milliardbeløp til forskning hvert år. 

Kunnskapsbaserte helsetjenester er avgjørende for kvalitet og pasientsikkerhet. Det er åpenbart at en helse- og omsorgsminister ikke kan inneha denne kompetansen. Det må overlates til leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, forskere og alle andre i helsesektoren. 

Vi må imidlertid kunne forvente at en helse- og omsorgsminister har en grunnleggende respekt og forståelse for betydningen av akademisk kompetanse.

Det er tilliten til om Ingvild Kjerkol har denne respekten og forståelsen, som nå har fått en kraftig smell. Uansett hvor urettferdig det måtte fremstå for henne. 

Takk for innsatsen

Ingvild Kjerkol benyttet dagens pressekonferanse til å takke alle sykepleiere, leger, helsefagarbeidere og andre i helsetjenesten for den gode jobben de gjør. Hun takket også alle hun har møtt og samarbeidet med som minister. 

Kjerkol har vært en tydelig og kampklar helse- og omsorgsminister. Hun har jobbet knallhardt for det hun og hennes regjering mener er den beste politikken for dagens og fremtidens offentlige helsetjeneste. Hun har stått i stormer, fått mye kritikk og møtt fakkeltog og sterke protester. 

Hennes tydelighet og stamina har ikke gjort henne like populær over alt. Det er nærmest en umulig oppgave å bli populær som helse- og omsorgsminister. Det er den mest krevende av alle statsrådsposter. Jobben blir ikke enklere i en mindretallsregjering, med til dels sprikende grunnleggende verdier i helsepolitikken. 

Heller ikke jeg er enig i alt Kjerkol har foreslått og gjennomført. Det er likevel ikke vanskelig å se hennes engasjement for pasientene og at hun har nedlagt en betydelig innsats som statsråd. Det står respekt av jobben hun har gjort.

Ingvild Kjerkol fortjener en stor takk for innsatsen.

6 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Toril Lassemo

Pensjonert sykepleier
1 måned 1 uke siden

Kjerhol er tatt for juks, den saken er avgjort.
Får dette noen følger for Nord Universitet?
Hvordan er det mulig at de som vurderte oppgaven i første omgang vurderte så feil. Er det manglende kompetanse, systemsvikt eller andre årsaker.
Lurer på om journalistene kan se på hvordan dette kunne skje, at de godkjente en oppgave som ikke skulle vært godkjent.

Jeane

Sykepleier
1 måned 1 uke siden

Støtter overhodet ikke fusk. Men ja, hvordan er det lov og mulig å først godkjenne oppgaven, for så å trekke det tilbake, 3 år senere ?! Politisk motiverte årsaker ? Taushetsplikt i forhold til studenter gjelder kanskje ikke ?

Heidi Grande

helsesykepleier, pediatrisk sykepleier
1 måned 1 uke siden

Kjerkol har ikke vist forståelse eller handlekraft i forhold til sykepleiernes rolle i helsevesenet. Sykepleiermangelen er stor og hun har ikke tatt grep for å snu situasjonen. Virkemidler som ellers fungerer i arbeidslivet i det Norske samfunnet har det vært lite fokus på hva gjelder både arbeidsforhold/ brudd på Arbeidsmiljøloven og verdsetting i form av lønn. Frontfagsmodellen er designet for konkurranseutsatt industri og ikke for helsevesenet (eller skolesektoren). Høyskole- og universitetsutdannede arbeidstakere opplever at hun på vegne av regjeringen stort sett har fokusert på fagarbeider- og fagskole nivået fremfor tiltak som
demme opp for en urovekkende kvalitetsforingelse når stadig flere kompetente arbeidstakere sier opp sine stillinger for å gå over i jobber med lønns- og arbeidsforhold de kan leve av og med.

Heidi Heinrich

pensjonert sykepleier
1 måned 1 uke siden

Å få en masteroppgave etter noen år vurdert fra A til stryk er nesten ikke til å forstå. Hvordan var det mulig at det ble slik?
Jeg lurer på - hvor var veilederen? Hvor var sensorene?
Hvordan er det mulig å gjør så grove feil etter flere tidligere studier ? Hva med de tidligere oppgavene?
Det er også noe vanskelig å forstå i hvorvidt 2 studenter kan ha vært så enig om å gjøre så grove feil og fusk, forsettlig.
Selvfølgelig er det spørsmål om hvordan slik fusk og uærlighet ble av Universitetet Nord bedømt til A, for så å bli annullert?
Mange spørsmål !!! Universitetet Nord har, etter min mening også fått en skrape - en stor skrape.
Slikt må, etter min mening bli oppdaget og rettet opp før man leverer oppgaven. Eller ligger noe annet bak ?? Hvem vet ??
Jeg, som tidligere student ved SLUT i Tromsø, lærte tidlig hvordan en skal skrive oppgave, for ikke å si allerede på Spesialskolen
for psykiatrisk sykepleie i Bodø.
Det, at fusk ikke ble oppdaget eller evt. sett bort fra under muntlig høring, gjør det ekstra ille for både Universitetet og for Kjerkol og medstudent.
De to kunne dessverre vært i god tro, selv om de egentlig visste at de jukset og ikke ville innrømme det, når det ble spørsmål om det.
Det er ikke bare Kjerkol og medstudenten som har feilet (jukset), også noen ved Universitetet. Slik jeg ser det.

Ann

Sykepleier
1 måned 1 uke siden

Det er nok trist for menneske Kjerkol å måtte gå av, og det går an å ha sympati der.
Det skrives mye om hvor dyktig hun har vært.
Alle skjønner det er vanskelig å sikre ett likeverdig tilbud i vårt langstrakte land. Likevel tror jeg Kjerkol sin "oppførsel" har gjort at det har blitt mye uro/frustrasjon i kjølvannet hennes. Jeg har ikke truffet henne selv, men hun har ikke fremstått lyttende eller forståelsesfull av det jeg har sett.
Vi andre helsearbeidere må tilstrebe god kommunikasjon, for å forstå og kunne gjøre
jobben vår på en god måte.

Lise Marie Brændeland

Jordmor
1 måned 1 uke siden

For en underlig avslutning på innlegget. Kjerkol fortjener absolutt ingen takk. I hennes tid som helseminister har hun blant annet fått vedtatt å skrote føden i Kristiansund, og andre sykehus står også for fall. Nå har hun jukset på det groveste, og nekter å stå for tabben. Hun burde skamme seg. Ingen takk herfra! Maken til arroganse.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse