fbpx Innovasjon kan være en drivkraft for læring i sykepleieutdanningen Hopp til hovedinnhold

Innovasjon kan være en drivkraft for læring i sykepleieutdanningen

Bildet viser et portrett av Anita Nytræ Hallans

Innovasjon i sykepleieutdanningen gir studentene praktisk erfaring med å anvende fag- og forskningsbasert kunnskap, fremme kreative problemløsninger og motivere dem til å ta ansvar for egen kunnskapsutvikling.

Studentaktiv læring i sykepleieutdanningen som interaktive aktiviteter, gruppediskusjoner, case-studier, rollespill og prosjektbasert læring motiverer studentene til aktiv deltakelse i sin egen læringsprosessen. Dette står i kontrast til passive former for undervisning, som tradisjonelle forelesninger. 

Motivering til studentaktiv læring kan være utfordrende fordi studenter lærer på forskjellige måter. Innovasjon har vist seg å være en effektiv drivkraft for å inspirere studentaktiv læring i sykepleiefaget. I høyere utdanning, inkludert sykepleieutdanningen, er innovasjon ikke en ny metode og tilnærming i undervisningen. 

Nødvendig for en bærekraftig utvikling

Utdanningsinstitusjoner har i samarbeid med Ungt entreprenørskap innført metoder som «innovasjonscamp» og «innovasjonsprosesser» i undervisningen. Innovasjonscamp er en samarbeidsmetode mellom arbeids- og næringsliv, utdanningsinstitusjonen og Ungt entreprenørskap. Innovasjonsprosesser er trinnene i utvikling av nye ideer, produkter eller tjenester. 

Nasjonale retningslinjer for sykepleieutdanningen understreker hvor viktig det er å ha kunnskap om innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid etter endt utdanning. Dette er nødvendig for en bærekraftig utvikling i helse- og omsorgstjenesten, spesielt med tanke på endring i pasientbehov, demografiske og teknologiske endringer samt mangel på helsepersonell.

Utvikler kritisk tenkning og faglig vekst

Innovasjon i sykepleieutdanningen gir studentene praktisk erfaring med å anvende fag- og forskningsbasert kunnskap, fremme kreative problemløsninger og motivere dem til å ta ansvar for egen kunnskapsutvikling. Gjennom innovasjonsprosessen kan veiledning fra faglærere utfordre studentene til å reflektere over egen læring, fremme kreativitet og bruke problembasert læring for å løse virkelige utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. 

Ved at studenter tar egne valg blant læringsressurser som pensum, artikler, video, relevante caseerfaringer, rollespill, prototyping og velferdsteknologi former studentene en læringskultur i sykepleie. Denne kulturen integrerer studentaktiv læring og innovasjon, ikke bare for å motivere, men også for å utvikle kritisk tenkning og faglig vekst og for å løse problemer i deres fremtidige yrke. 

Fremmer studentaktiv læring

Innovasjonsprosesser gir studentene muligheten til gruppebasert læring. Gjennom samarbeid, erfaringsdeling og veiledning opplever studentene en engasjerende læringsopplevelse der de sammen løser problemer. Samarbeid med sykepleieutdanningen, Ungt entreprenørskap, kommunen og studentene er nødvendig for erfaringsdeling, veiledning og innsikt. Dette gir studentene verdifull kunnskap og ferdigheter som de kan dra nytte av i sin faglige utvikling og forbedring av helsetjenester gjennom nyskapende tilnærming. 

Etter innovasjonsprosessen presenterer studentene sine ideer gjennom en muntlig pitch på avgrenset tid. Denne presentasjonsmetoden krever ikke bare en tydelig kommunikasjon, men oppmuntrer til kreativitet, evne til å overbevisende selge sine ideer, involvere ulike faggrupper, inkludert ledere, politikere og andre fagpersoner innen helse- og omsorgstjenesten. På denne måten fremmes studentaktiv læring gjennom en direkte og engasjerende presentasjonsform. 

Stimulerer til å tenke nytt

Ved å forsterke en kultur i sykepleieutdanningen som fremmer innovasjon som drivkraften for studentaktiv læring, stimuleres studentene til å tenke nytt, utforske nye ideer, tenke kreativt og løse komplekse problemer og anvende kunnskap om innovative metoder. 

Det styrker ikke bare studentens forberedelser til å løse komplekse utfordringer i helsetjenesten, men skaper også fremtidige sykepleiere som er aktive i å fremme positive endringer og kontinuerlig å forbedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse