fbpx Meningen er at vi skal kunne leve det beste livet vi kan, helt til vi dør Hopp til hovedinnhold

Meningen er at vi skal kunne leve det beste livet vi kan, helt til vi dør

Bilde viser en gammeldame liggende i en seng.

De gylne øyeblikkene som oppstår gjennom daglige gjøremål, er viktigst for folk flest, også for sykehjemsbeboere. Og når man flytter inn på institusjon, blir man plutselig avhengig andre.

Folk flest har et ønske om å leve sitt beste liv til den dagen livet slutter. Men ikke alle av oss er like bevisste på å fylle livet og hverdagene våre med aktiviteter eller handlinger som gir påfyll, ro og glede, og som gjør at vi har det godt.

Når jeg snakker med andre om dette temaet, er det sjelden dyre eiendeler eller ressurskrevende aktiviteter som gir denne roen og gleden. Tvert imot opplever mange at slike ting oppleves som stress og er med på å jage opp tempoet.

Det som bringer frem de mest positive følelsene hos oss, er de små glimtene når vi føler nærhet, tilhørighet, aksept og forståelse. Verdighetsgarantiens formål: Forskriften har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at det bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom.

Små ting gir glede

Livsglede er små ting som gode samtaler, kontakt med naturen, å ha noen å være glad i og som er glad i dem tilbake. Det kan være god mat, å engasjere seg i noe man liker og mestrer, åndelighet, å lytte til favorittmusikken, følelsen av å bli sett og akseptert for den man er og nærhet til dyr. Det er jo elementer som gir glede og fred for de fleste av oss, uansett hvor vi bor eller hvilken fase av livet vi er i.

De gylne øyeblikkene som oppstår gjennom daglige gjøremål, er viktigst for folk flest, også for sykehjemsbeboere. Og når man flytter inn på institusjon, blir man plutselig avhengig andre. Pleiere skal forstår hvem man er, og de skal støtte og hjelper til der det er behov for å skape mestringsfølelse. For å kunne klare dette er det svært viktig at de ansatte vet hva den enkelte personen har vært opptatt av tidligere og hva som kan fremkalle gode følelser og mening hos hver enkelt beboer.

Viktige i en travel hverdag

Vi i Livsglede for eldre jobber med å formidle at det viktigste ansatte kan gjøre i en travel hverdag, er de små glimtene som kan flettes inn i andre oppgaver som skal utføres. Det er ofte de små hverdagstingene som gjør at også sykehjemsbeboere flest, føler seg trygge, sett og forstått og derfor kan leve det beste livet de kan.

Kvalitetsforskriften sier: Forskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. For å få til det er det som sagt viktig å vite, gjennom kartlegging, hva som gir hver og en beboer denne gode følelsen, for så å bruke dette aktivt i hverdagen.

Trenger ikke være ressurskrevende

Sertifiseringsordningen Livsgledehjem skal, blant annet, sikre at primærkontakten snakker med hver enkelt beboer og deres pårørende om hva som har gitt glede gjennom livet.

Pasientens livshistoriekartlegging brukes aktivt i planlegging av individuelle aktiviteter og sikrer tilpassede gode stunder livet ut. Det beste av alt er at dette kan kombineres med så å si alle oppgaver man utfører på sykehjemmet, og det trenger ikke å være så ressurskrevende.

Kun kreativiteten setter en stopper

Når man kjenner beboerne godt og vet hva som skal til for å gjøre en stund så fin som mulig, er det kun kreativiteten som setter en stopper.

Hvis fru Olsen ønsker å få rullet håret kan pleier gripe muligheten, mens rullene settes i håret, til å synge favorittsangen hennes sammen med henne, spille den av eller snakke med henne om temaer hun interesserer seg for og fremdeles mestrer å sette ord på. Slik utfører man personsentrert omsorg, uten at det krever ekstra ressurser.

Mer fornøyde ansatte

En effekt av å jobbe etter standarden livsgledehjem har også vist seg å være mer fornøyde ansatte. Ansatte rapporterer selv at det er artigere på jobb og at de i større grad får bruke sin kreativitet i arbeidshverdagen.

Tabell over effekter av livsgledearbeidet

Det er så utrolig mange flinke folk som jobber på norske sykehjem, og mange føler at tiden ikke strekker til. Livsglede for eldre kan bidra til at ansatte går hjem fra jobb med en litt bedre følelse. Det har jo en positiv påvirkning på oss mennesker når vi føler vi har gjort noe godt for andre.

Dermed er ikke de ansatte bare med på å gi beboerne det beste livet de kan ha. De er også med på å fylle sin egen tank slik at de selv også kan mestre kunsten å leve et så godt liv som mulig – livet ut.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse