fbpx Helsepersonell trenger mer kompetanse på diabetes Hopp til hovedinnhold

Helsepersonell trenger mer kompetanse på diabetes

Bildet viser en kvinnelig lege som måler blodsukkeret til en eldre dame

Forekomsten av diabetes øker med alderen, og sykdommen trenger systematisk oppfølging også i alderdommen. Vi ser et behov for oppdatert kunnskap hos helsepersonell i møte med sårbare gamle med denne sykdommen.

For å ivareta eldre med diabetes må helsepersonell ha rett og oppdatert kompetanse om både diabetes, aldring og sykdomspresentasjon.

I dag lever cirka 270 000 mennesker med diabetes i Norge, noe som utgjør hele 5 prosent av befolkningen. 10 prosent av alle over 80 prosent er blitt diagnostisert med diabetes. I tillegg anslås det at rundt 60 000 er udiagnostisert.

Diabetes har ofte blitt forbundet med begrenset levetid. Takket være den medisinske utviklingen lever folk i dag lenger med denne sykdommen. Dermed vil helsepersonell møte på pasientgruppen stadig oftere – både i hjemmesykepleien og på sykehjem.

Kunnskap om hypo- og hyperglykemi er viktig

Det er helt avgjørende at helsepersonell forstår hvordan diabetes fungerer. Når alderdom, sykdom i alderdommen, polyfarmasi og kognitiv svikt gjør regulering av eget blodsukker utfordrende, må helsepersonell gjerne overta. Kravene til kunnskap og nøyaktighet er store. Man må også ha kunnskap om atypiske presentasjoner av akutt sykdom hos eldre med diabetes.

Symptomene på hypoglykemi, altså lavt blodsukker, kommer fra det autonome nervesystemet med skjelvinger, svette, hjertebank, nervøsitet, kriblinger, kvalme og sult. Hyperglykemi, som er høyt blodsukker, gir blant annet symptomer som tretthet, slapphet, psykisk nedstemthet, hyppige infeksjoner, kløe og svie nedentil samt dårlig sårtilheling.

Kommunikasjonen rundt mat må være positiv

De subjektive symptomene kan være vanskelige å oppdage, med mindre helsepersonellet har god kunnskap om diabetes eller kjenner vedkommende godt. For at pasienten skal unngå symptomgivende hypo- og hyperglykemi, få et bedre liv med diabetes og økt livskvalitet, må helsepersonell derfor være årvåkne.

Et viktig søkelys i møte med skrøpelige eldre er å skape gode dager med god livskvalitet. Det vil si at kommunikasjonen rundt mat og næring må være positiv og uten for mange restriksjoner. Med riktig kunnskap kan blodsukket reguleres med medisiner. På den måten kan eldre spise som de ønsker. Det er særlig viktig for skrøpelige eldre, der mange opplever vektnedgang og dårlig appetitt.

En versjon av denne teksten er tidligere publisert på verdighetssenteret.no.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse