fbpx Samleartikkel: Diabetes | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Diabetes

I dag markeres verdensdagen for diabetes. Les deg opp om en baby som fikk syreforgifting, alvorlig psykisk sykdom førte til at Målfrid mistet kontrollen over sin diabetes og hvordan diabetes kan oppleves som en ensom sykdom.

Lilly fikk syreforgiftning

For åtte måneder gamle Lilly gikk det bare noen få døgn fra hun virket helt frisk til hun var alvorlig syk.

Ny studie viser at det er mulig å bremse utvikling av diabetes type 1

Virusmedisin kan motvirke tap av celler som produserer insulin.

Fotsår på grunn av diabetes påvirker livet i stor grad

Tillit til behandleren og støtte fra familien er to faktorer som kan påvirke hvordan sårbehandlingen etterleves.

Å leve med diabetes type 1 er en balansekunst

Personer med diabetes type 1 må planlegge godt og ta mange hensyn. Sykepleiere kan lære mye av erfaringene deres.

Glukosemåling: – Kan virke enkelt

Men søl på fingrene er ett eksempel på at svaret kan bli feil.

Ber helsepersonell slutte å kalle det «sukkersyke»

Når leger og sykepleiere sier «sukkersyke», mener Marianne Thoresen de er med på å underbygge gamle myter.

Diabetessykepleieres erfaringer med pasientopplæring i insulinpumpebehandling

Diabetessykepleiere vil i både spesialist- og kommunehelsetjenesten stadig oftere møte personer som har insulinpumpe.

Noen innvandrergrupper har høyere forekomst av diabetes type 2

Sykepleiere møter innvandrere som har diabetes, og må kjenne til barrierene som hindrer god individuell oppfølging.

– Diabetes kan være en veldig ensom sykdom

Hver morgen Katrine Mariell Karlsen står opp, føler hun at hun har sitt eget liv i hendene.

Pasienter med schizofreni bør få bedre diabetesoppfølging

Tidsmangel, mangel på kompetanse og ufaglært personell hindrer en god oppfølging og behandling av psykiatriske pasienters somatiske helse.

God sykepleie gir færre komplikasjoner ved diabetes type 2

Sykepleierens oppgave er å lære pasientene hvordan de kan ivareta god egenomsorg gjennom sunt kosthold, regelmessig aktivitet og riktig bruk av legemidler.

Svangerskapsdiabetes: Nå kan diagnosen stilles med pasientnær analyse

– Stor gevinst ved å kunne stille diagnose med det samme, sier Lutz Schwettmann i Noklus.

– Diabetes og psykiske lidelser kan være en farlig kombinasjon

Målfrid J. Frahm Jensen savner mer kunnskap om diabetes når man også har psykiske lidelser.

Annonse
Annonse