fbpx Tannlegekontoret må inn på sykehjemmet Hopp til hovedinnhold

Tannlegekontoret må inn på sykehjemmet

Bildet viser en som får tannpleie

Vi mener samarbeidet mellom sykehjem og den offentlige tannhelsetjenesten må bli tettere for å løse utfordringene fremover.

Munnhelse hos de eldre må bli satt søkelys på. Egen forskning viser at eldre pasienter lider under manglende kunnskap, manglende rutiner og ansvarsavklaring rundt munnhelse på sykehjem.

Vi har gjort oss opp noen tanker som kan være til inspirasjon til en fremtidig helsetjeneste der munnhelse blir ivaretatt i større grad.

Konsekvenser for pasienten

For den eldre pasienten kan infeksjoner i munnhulen få større konsekvenser enn for en yngre pasient. Eldre kan dø av dårlig tannhelse, og det kan oppstå alvorlige tilstander ut ifra infeksjoner i munnhulen, både systemisk og mer lokalt.

Pasientene på institusjon er skrøpelige og har behov for hjelp til å ivareta sin munnhelse. Det er en økning av pasienter som har egne tenner, kroner, broer og implantater. Vi mener at vi må planlegge for fremtidens helsetjeneste hvor vi får en eldrebølge der flere har intrikate løsninger i munnen. For å holde pasientene friske trenger vi kompetanse. 

Både sykepleieren og tannpleieren er lovpålagt å ivareta pasientens munnhelse. Sykepleieren skal yte faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp, og tannhelsetjenesten har ansvar for å gi et oppsøkende tilbud til institusjonene som ønsker det.

En del av et stort helsevesen

New Public Management er en betegnelse for reformer som er utført i det norske helsevesenet der oppmerksomheten rettes mot offentlig utgiftsreduksjon, økt effektivitet og forbedret kvalitet på tjenestene.

Pasientene på sykehjem mottar årlig screening av munnhelsen fra den offentlige tannhelsetjenesten. Om det avdekkes tilstander i munnhulen som krever behandling, må pasienten inn til tannklinikken for å utføre dette.

Pasientene blir også kalt inn til kontroller hos tannhelsetjenesten. Det må rekvireres transport av pasienten til og fra tannklinikken. En pleier fra sykehjemmet må følge pasienten slik at det blir en pleier mindre på sykehjemsavdelingen den tiden, eller det må leies inn ekstra arbeidskraft.

Hva med gamle Ola?

Gamle Ola på sykehjemmet i dag har flere sykdommer, kognitiv svikt og er betegnet som skrøpelig. Han sitter i rullestol, men kan gå med prekestol om han får hjelp. Ola må kles på yttertøy og vente i gangen på sykehjemmet på transport som skal frakte ham i rullestol til tannklinikken. Fremme ved tannklinikken må han trilles inn. Kanskje må de inn en annen inngang siden Ola må ta heis.

Ola behøver hjelp til å komme seg over i tannlegestolen. Det er tungt for en gammel kropp. Når behandlingen er avsluttet, må Ola på nytt vente på transport som kanskje er opptatt denne gangen, og Ola må vente.

Kan vi tenke oss at en slik tur til tannklinikken kan være belastende for Ola?

Kostbart og belastende for pasienten

For sykehjemspasienten kan det oppleves belastende å måtte reise til tannklinikken. Helsepersonell må følge pasienten, noe som betyr at personellet som er igjen på sykehjemsavdelingen, opplever mer belastning, eller det leies inn ekstra personell som vil utgjøre en merkostnad.

Transport av pasienten til tannklinikken vil medføre kostnader i varierende grad, avhengig av avstand.

På sykehjemmet har vi legekontor til undersøkelser og ikke sjelden en frisørsalong der pasientene får stelt håret uten å måtte reise til frisøren – frisøren kommer til dem. Vi sparer pasienten for belastningen med å reise til legekontoret, til frisøren eller til fotterapeuten. Kan vi ikke også spare pasienten for reiser til og fra tannklinikken?

Må tenke langsiktig og hensiktsmessig

Når det bygges nye institusjoner fremover, må vi få tannlegekontoret inn på sykehjemmet. Det bør være et tannlegekontor på linje med tilsynslegens kontor der det kan utføres profesjonell rens hos tannpleier samt forebyggende behandling av pasienter med broer og implantater, i tillegg til at det utføres enklere former for behandling.

Tannhelsepersonellet kan ha dager til stede på sykehjemmet slik tilsynslegen har. På den måten kan vi behandle i en tidlig fase og forhindre at pasienten må til hovedklinikken.

Kortsiktig vil det medføre kostnader siden det må tilrettelegges ved byggingen av et sykehjem, men på lang sikt mener vi at dette vil gi oss store fordeler. Vi kan dra nytte av hverandres kompetanse som tannhelsepersonell og pleiepersonell.

Politikerne må på banen

Tannhelsepersonellet vil være tilgjengelig for å kunne ta en kikk i munnhulen på en pasient vi tenker bør ses på. Ola kan trilles i rullestolen til tannlegekontoret, og pleiepersonellet kan gjøre sine oppgaver den tiden Ola er på tannlegekontoret. Når Ola er ferdig, kan tannhelsepersonellet ringe til avdelingen slik at de kommer og henter Ola. 

For å håndtere pågangen av sykehjemspasienter og deres munnhelse må vi samarbeide. Vi mener at det vil være et verdifullt ledd i å få en mer effektiv og kvalitetssikret ivaretakelse av munnhelsen til sykehjemspasientene fremover.

Her må politikere på banen, og ved planlegging av nye institusjoner bør det inkluderes et tannlegekontor slik at pasienten får en helhetlig helsetjeneste på institusjonen der de bor.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse