fbpx Eldre kan dø av dårlig tannhelse Hopp til hovedinnhold

Eldre kan dø av dårlig tannhelse

– Om motorikken i munnen lammes, og ikke blir rensket gjennom spytt og drikke, så vil matrester og plakk få en oppvekst av sykdomsfremkallende mikroflora. Det er kjempefarlig å få ned i lungene, sier Katrine Gahre Fjeld.

Om tannhelsen ikke blir godt nok ivaretatt, kan det få store konsekvenser. Et eksempel er infeksjoner som kan føre til at pasienten mister tenner og tyggefunksjon.

– Infeksjonene kan så spre seg til resten av kroppen, sier Katrine Gahre Fjeld. 

Hun er spesialtannlege ved institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo, og har tatt en doktorgrad på oralhelse hos syke eldre.

– Om motorikken i munnen lammes, for eksempel etter et slag, og munnen ikke blir rensket gjennom spytt og drikke, så vil matrester og plakk etter hvert få en oppvekst av sykdomsfremkallende mikroflora. Det er kjempefarlig å få ned i lungene, sier Fjeld.

Studier viser at ett av ti dødsfall av aspirasjonspneumoni hos sykehjemspasienter kunne vært unngått om den orale hygiene ble bedre ivaretatt.

Behov for kartlegging

Spesialtannlegen mener det trengs en kartleggingsstudie for å få en oversikt over tannhelsen til eldre på sykehjem. I dag undersøker tannpleiere hvor mye belegg det er på tennene og loggfører dette ved hjelp av en indeks, men ifølge Fjeld er dette kun en liten del av den orale helsen.

– Ved oral helse så tenker jeg på tannsettet, tyggefunksjon, slimhinner, spyttsekresjon, og om pasienten kan bruke munnen til det den skal brukes til, som å spise og snakke, sier hun.

I dag har flere eldre beholdt sine egne tenner. Det er ifølge Fjeld en bra ting, men det krever at tennene ivaretas. Spesielt gjelder det generasjonen som nå er på sykehjem, ettersom de ofte har restaureringer, som broer og fyllinger. For å holde det rent, kreves spesielle hjelpemidler, god motorikk og godt syn.

– Jeg pleier å si når jeg foreleser, at å skulle lage protese til en munntørr 90-åring er som at en som har gått barbeint hele livet, plutselig skal gå på ti centimeter høye stiletthæler. Det får de ikke til, sier Fjeld.

Les også:Bygger tillit til tannstell

Ofte nedprioritert

Hun får ofte høre at tannhelsen blir nedprioritert på sykehjem. Det mener hun skyldes at dette er et komplisert felt og at det er store variasjoner i hvor mye oral helse prioriteres i utdanningen til helsefagarbeidere, sykepleiere og leger.

Turnusarbeid er en annen utfordring, mener hun.

– Turnus kan fører til at informasjon om en pasient går tapt fordi kommunikasjon skal igjennom flere ledd. I tillegg spiller samarbeidet med tannhelsetjenesten inn, sier hun. 

Fjeld sier at rutinene også varierer fra sted til sted.

– Min erfaring fra å være offentlig ansatt tannlege for eldre i sykehjem, er at det er håpløst. Det var ingen som hadde ansvaret for å følge opp pasienten. Jeg fikk bare servert de pasientene jeg skulle se på den dagen. Neste gang kunne det være en annen tannlege eller tannpleier som fulgte opp, sier hun.

Les også: Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag

Fjeld etterlyser også bedre samarbeid med sykehjem, selv om hun mener det har blitt bedre.

Veldig varierende

Fjelds inntrykk er at tannhelsen til eldre er bra ved mange sykehjem, men at det er veldig varierende.

– Det er ofte avhengig av hvilke funksjonstap de eldre på en avdeling har, sier Fjeld.

Les også: Lindring av problemer i munnhulen

Spesialtannlegen mener at de fleste er opptatt av at eldre i sykehjem skal ha en god oral helse, men at det er viktig å være bevisst på sin tilnærmingen til dette.

Her er Fjelds viktigste råd for god tannhelse i eldreomsorgen:

  • Helsepersonell må ha kunnskap om hvordan oral helse kan forbedre livskvalitet.
  • Helsevesenet må få til et godt samarbeid med tannhelsetjenesten.
  • Ledelsen ved helseinstitusjonen må prioriterer tannhelse.
  • De økonomiske ressursene må være tilstrekkelige.
  • Helsepersonell må anerkjenner at det er vanskelig å hjelpe pasienter som motsetter seg hjelp, og vite at gode kommunikasjonskunnskaper er vesentlig for å lykkes.

Komplisert tannpleie

Tannpleie kan være en enkel intervensjon, som kan gjøres i løpet av noen få minutter, men samtidig understreker Fjeld at det er mange kompliserte aspekter rundt å ivareta den orale helsen.

– Ett aspekt er om pasienten aksepterer å få hjelp til noe vedkommende har mestret hele livet selv. Munnen er en sårbar og intim sone, så det er naturlig at det er begrenset hvor mange en pasient ønsker å slippe så nært. På et sykehjem jobber mange i turnus, og det er ikke alle en pasient har god kjemi med, sier hun.

Les også: Vi må fokusere mer på tannhelse

I en av studiene så Fjeld nærmere på bruken av manuell og elektronisk tannbørste. Studien viste at det ikke er stor forskjell.

– Man trenger ikke ha det dyreste utstyret, men det riktige. Studien indikerte – og erfaring tilsier – at å hjelpe noen med en elektrisk tannbørste med et mindre børstehode er ofte lettere, enn å bruke manuell tannbørste som krever mer teknikk. Men det er bare så lenge pasient er mottakelig. En pasient med kognitiv svikt kan bli skremt av elektrisk tannbørste, og da er det ikke til hjelp, sier hun.

– En ond sirkel som går ut over den allmenne helsen

Spesialtannlegen viser til livskvalitet når det gjelder tannhelse. Både når det kommer til å være smertefri og ha munnens funksjoner til å spise og snakke, men også de sosiale aspektene.

– Man blir isolert når man blir syk. Å spise er kulturelt sett en sosial ting. Har du tenner som du skjems over, og du ikke kan tygge eller er redd for ikke å få svelget, så unngår du å spise med andre. Det blir en ond sirkel som går ut over den allmenne helsen, sier hun.

Les også: Livskvalitet i tennene

Fjeld understreker viktigheten av å ta vare på tannhelsen.

– Man lever lenger med funksjonstap og pleiebehov, så det må settes inn mer ressurser. Jeg mener at pleiepersonell ikke har nok ressurser. Det blir nedbemannet når man heller skulle oppbemanne, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse