fbpx Innleggelse av perifert venekateter bør forbeholdes sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Innleggelse av perifert venekateter bør forbeholdes sykepleiere

Bildet viser en hånd med perifert venekateter

Vi ønsker helsefagarbeidere velkommen i spesialisthelsetjenesten, men innleggelse av perifere venekatetre er en oppgave forbeholdt sykepleiere, skriver innleggsforfatterne.

I Sykepleien 20.07.23 kunne man lese en gladsak om at helsefagarbeidere lenge har lagt og hatt ansvaret for å følge opp perifere venekatetre som del av ett jobbglidningsprosjekt. Helsefagarbeiderne synes det er veldig gøy. Men vet vi at dette er forsvarlig?

Perifere venekatetre gir direkte tilgang til pasientens blodbane, og kunnskapsbaserte prosedyrer må følges både under innleggelse, daglig bruk og vedlikehold for å unngå kateterrelaterte blodbaneinfeksjoner.

Kan få alvorlige komplikasjoner

Det legges anslagsvis to millioner perifere venekatetre i Norge per år. Opptil 80 prosent av sykehuspasienter krever intravenøs behandling. En kunnskapsløs håndtering utgjør dermed en betydelig risikofaktor for alvorlige komplikasjoner som blodbaneinfeksjoner, men også tromboflebitt, subkutan infusjon, lekkasje, luftemboli, nerveskader eller tett kateter med behandlingssvikt.

Disse alvorlige komplikasjonene er vanlige selv når sykepleiere har ansvaret. Det anslås at mellom 7,6–35 prosent av alle blodbaneinfeksjoner med Staphylococcus Aureus er assosiert med perifere venekatetre. Bruk av perifere venekatetre kan dermed ikke sies å være av liten risiko og kan gi økt sykelighet og dødelighet for pasienter.

En økt kvalitet på innleggelse og håndtering reduserer risiko for helsetjenesteassosierte infeksjoner og kan redusere behovet for antibiotika.

Mye mer enn teknisk ferdighet

Innleggelse av perifere venekateter er en teknisk ferdighet som alle kan lære seg. Pasientsikkerhet med perifere venekateter handler derimot om mye mer enn det. Størrelse og plassering må vurderes ut ifra pasientens sykdomsbilde og behov for intravenøs behandling.

Tegn til komplikasjoner og infeksjon må observeres, vurderes og følges opp. Sykepleiere har en slik observasjonskompetanse, vurderingskompetanse og tiltakskompetanse. Invasive katetre brukes til medikamentell behandling og er ikke en arbeidsoppgave som bør delegeres til helsefagarbeidere.

Et argument for at innleggelse av perifere venekatetre er en oppgave helsefagarbeider kan utføre, er at det avlaster sykepleierne med hensyn til arbeidsmengde. Når det gjelder ferdighet i innleggelse av perifere venekatetre, er kompetanse blant sykepleierne i dag ikke god nok.

Krever trening og erfaring

Erfaringer fra St. Olav hospitals anestesiavdeling og kateterseksjon viser også at sykepleierne på sengepostene er svært usikre på innleggelse av perifere venekatetre og ikke mestrer dette godt nok. Pasientene blir utsatt for unødvendig mange stikk, og vi ser en økende mengde såkalt DIVA (Difficult intravenous access)-pasienter som krever ekstra tiltak som for eksempel ultralydveiledet innleggelse av perifere venekatetre.

Sykepleiere må få anledning til å bygge mengdetrening og erfaringskompetanse. At det foreslås at sykepleiere skal bruke tid og ressurser til opplæring av helsefagarbeidere, er ikke riktig prioritering hvis avlasting av arbeidsoppgaver er hovedargument for dette forslaget.

Uforsvarlig oppgaveglidning

En god teoretisk og praktisk ferdighetsopplæring blant sykepleierne innen dette området er avgjørende for effektiv pasientbehandling med god kvalitet. I hvert fall må ikke dette overlates til helsefagarbeiderne uten følgeforskning på om dette er forsvarlig. Uten følgeforskning fremstår dette som en uforsvarlig oppgaveglidning.

Innleggelse og oppfølging av perifere venekatetre må utføres trygt og sikkert, og løser vi dette ved å introdusere en ny faggruppe når sykepleierne ikke mestrer dette godt nok? Vi ønsker helsefagarbeidere velkommen i spesialisthelsetjenesten, men innleggelse av perifere venekatetre er en oppgave forbeholdt sykepleiere.

3 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Beathe skoglie

Helsearbeider
10 months 2 weeks siden

Tror ikke d har noe med hvilken utdannelse du har .en lege kunne ha gjort dette feil Alt avhenger av personen som utfører dette At denne er trygg rolig og kompetent er d viktigste. Ikke hva skiltet på uniformen sier Dessvere er d for mye jåleri i helsebransjen, tenk på pasienten sikkerhet før deres egen status og tittel Og ja begge yrkesgrupper trenger bedre opptrening i dette og mye annet innen helse .. .

Anonym

Helsefagarbeider
10 months 2 weeks siden

Så trist at dere legger det fram på denne måten, og kjører oss enda et hakk tilbake.
Fra mottak på St.Olavs og enkelte andre avdelinger er det stor forespørsel i både innleggelse av PVK og blodprøver blant Helsefagarbeidere, spesielt da bp tas hver morgen på enkelte pasienter på sengepostene. Bioingeniører er det få av på sommertid.
Sengepostene bader i antibiotika iv som henger oppe i stativene, og der kan de finne på å henge i lang tid også, sykepleiere som har alt annet å gjøre.
Og da tenker jeg som så «kan få alvorlige komplikasjoner», ja det er klart det når de henger oppe enkelte gang i timevis, og der sitter det en Helsefagarbeider med to tomme hender og et klokt hode.
Det er stor etterspørsel i det polikliniske arbeidet blant Helsefagarbeiderne også, i henhold til innleggelse av PVK.
Jeg ser på denne oppgaven som kunnskapsrik og nyttig, for jeg gjør det stort sett hver dag, og opp til flere ganger daglig, jeg kjenner til blodbanen og jeg vet hva som kan skje om det blir gjort feil og komplikasjonene med bruken.
Er jeg på jobb en sommer med 3 nyutdannede sykepleiere som kun har fått opplæring i helseplattformen i startfasen, mulig et lite kurs i bruk av PVK gjennom 3 år på skole….er de så heldig og ha en stolt Helsefagarbeider som kjenner faget sitt og har god kunnskap til oppgavene hun er sertifisert til å gjøre.
Når mangelen på sykepleiere i framtiden ser svært lite lovende ut, kreves det at Helsefagarbeidere blir sertifisert til nye oppgaver og at de blir fordelt annerledes. Og dette tror jeg er på høy tid med tanke på å gjøre faget attraktivt nok til at vi sikrer optimal helsehjelp i framtiden.

Oddbjørn Gresholt

Pensjonert anestesisykepleier
10 months 2 weeks siden

Som aktiv sykepleier, pårørende og pasient har jeg sett at innleggelse av pvk er noe alle (sykepleiere) gjør, men veldig mange ikke kan. Når inkompetente mennesker ikke kjenner sin begrensning fører det i beste fall mange ganger til unødvendige plager og ubehag for pasienten. Å involvere helsefagarbeidere i dette vil gjøre vondt verre (måtte i tilfelle være individuelle “sertifiseringer“ og ikke hele gruppen.) Det er nok av andre oppgaver der helsefagarbeidere kan avlaste sykepleiere vil jeg tro.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse