fbpx Oppgaveglidning: Her lærer helsefagarbeidere å sette inn kateter Hopp til hovedinnhold

Oppgaveglidning: Her lærer helsefagarbeidere å sette inn kateter

Helsesykepleierne Jean Karekezi og Kristin Olsen Holst øver på å sette inn kateter på en simuleringsdokke. De blir veiledet av slagsykepleier Adrianne Johnsen og fagutviklingssykepleier Marthe Bjørnvik.

– Sykepleiere på sengeposten opplever økt trygghet på jobb med dyktige helsefagarbeidere rundt seg, sier enhetsleder.

Helsefagarbeidere ved Helgelandssykehuset gjennomfører for tiden et sertifiseringsløp for å kunne utføre flere oppgaver. Nylig gjennomførte de ferdighetstrening innen kateterisering, skriver sykehuset i en nyhetsmelding.

– Bra vi får denne muligheten

– På den måten slipper både vi og pasientene å vente på at en sykepleier skal bli ledig, sier helsefagarbeider Jean Karekezi i meldingen.

Kollega Kristin Olsen Holst synes også det er spennende med et kompetanseløft.

– Det er veldig bra at vi får denne muligheten, og det er utrolig givende med faglig utvikling og økt kompetanse, slik at vi kan bidra mer i sykehuset, sier hun.

– Sykepleierne opplever økt trygghet

Samarbeidet er også ønsket av sykepleierne, skriver Helgelandssykehuset.

– Sykepleiere på sengeposten opplever økt trygghet på jobb med dyktige helsefagarbeidere rundt seg. Det bidrar til godt tverrfaglig samarbeid som kommer pasientene til gode, sier Tomine Dalen Flæsen, enhetsleder ved medisinsk sengepost i Sandnessjøen.

4 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Rafael Najdorf

Natt sykepleier, Nå pensjonist
9 måneder 3 uker siden

Jeg husker en kveld på jobb, da en hjelpepleier ga meg kveldsrapporten og sa bl. a. : Du må kateterisere hun XX du trenger ikke å bruke sterille metode, bare gjør det fort for å tømme blæren.

Selvfølgelig jeg kateteriserte damen i full aseptisk/ sterille metoden. Men jeg skjønte at slik er det når Hjelpepleiere få lov til å ta sykepleiere sine oppgaver. Skremmende !!!

Jann Smith Jacobsen

Hjelpepleier
9 måneder 1 uke siden

Jeg har opplevet at sykepleier, under innleggelse av KAD, ikke traff urinrørsåpningen, mistet kateteret ned på sengen, plukket det så opp igjen og førte det inn i blæra.

Åshill

Vernepleier
9 måneder siden

Det er forskjell på SIK og RIK. Da jeg var nyutdannet hjelpepleier i 1980 og jobbet på RIT i Trondheim satte jeg ofte inn kateter. Senere også i hjemmesykepleien div.steder. Det er vel de siste 20 årene at hjelpepleiere ikke gjør det rundt om?? Syns det er flott at oppgavene fordeles der det er mulig.

Elisabth

Sykepleier
1 måned siden

Man skal gjøre sterile prosedyrer på sykehus, for å unngå sykehusinfeksjoner. Den eneste unntaket er hvor RIK kan gjøres er dersom pasienten utfører det på seg selv, da pas egne bakterieflora ikke er fremmed for vedkommende. Det er imidlertid din bakterieflora, og bakteriefloraen tilstede i sykehusmiljøet, og begge deler kan være skadelig for pasienten. Men dette er et godt eksempel på hvordan det ikke er nok å lære helsefagarbeidere HVORDAN de skal gjøre arbeid som i utgangspunktet er sykepleierprosedyrer. De må også ha god nok opplæring og kunnskap rundt HVORFOR spesifikke prosedyrer skal gjøres på den måten de skal gjøres. Og det er i stor grad denne tilegnelsen av kunnskap som blir for dårlig når man bare får et raskt kurs i bestemte prosedyrer, sammenlignet med den grundige innføringen man får gjennom nettopp sykepleierutdannelsen. Det er også denne mangelen på kunnskap som setter pasienter i potensielt skadelige situasjoner, fordi et menneske satt til å gjøre en oppgave som ligger utenfor deres kompetanse, vil ikke nødvendigvis forstå hva hen evt gjør galt, og hvilke konsekvenser det kan medføre.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse