fbpx – Svikter NSF sykepleiernes etiske retningslinjer? Hopp til hovedinnhold

– Svikter NSF sykepleiernes etiske retningslinjer?

Bildet viser en sykepleier som kaster medisinsk utstyr i søppelet

– Som sykepleiere, kan vi ikke lenger lukke øynene for trusselen fossilindustrien utgjør for den globale helsen. Vi er forpliktet til å heve stemmen og si at nok er nok, skriver Frida S. Steinbakk.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og rundt 200 andre helseforeninger oppfordrer nå til en global ikkespredningsavtale av fossilt brensel. Forskningen er klar: For å kunne beskytte liv og helse i dag, og for alle kommende generasjoner, trengs en rask og rettferdig utfasing av fossilt brensel globalt.

WHO, sammen med flere organisasjoner, oppfordrer nå regjeringer til å bli enig om en juridisk bindende avtale for utfasing av fossile energikilder tilsvarende rammekonvensjonen for tobakk forhandlet frem av WHO i 2003.

Selvsabotasje i et helseperspektiv

Bakgrunnen for rammekonvensjonen for tobakk var å danne en felles strategi for å motvirke den globale økningen i tobakksforbruk. WHO tok tobakksindustriens trussel mot folkehelsen på alvor. I dag står kull-, olje- og gassnæringen for tur.

Leder i WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, omtaler vår tids avhengighet av fossile energikilder, ikke bare som miljøhærverk, men som direkte selvsabotasje i et helseperspektiv. Død og sykdom knyttet til luftforurensning er direkte sammenliknbart med røyking av tobakk. Langtidseffekten derimot utgjøre en eksistensiell trussel mot hele menneskeheten.

Global oppvarming fører til mer ekstremvær, økt spredning av vektorbårne sykdommer, under- og feilernæring, diaresykdommer og en økning av andre infeksjoner. I tillegg vil store landområder bli ubeboelige og drive millioner av mennesker på flukt. Summen av dette vil føre økt risiko for krig og konflikt. FN omtaler klimakrisen som et atlas av menneskelig lidelse.

Sykepleiere har et miljøansvar

Som sykepleiere, har vi fire grunnleggende ansvarsområder: fremme helse, forebygge sykdom, gjenopprette helse og lindre lidelse. Dette ansvaret strekker seg også globalt.

I de nye etiske retningslinjene for sykepleiere presiseres det blant annet at vi skal praktisere i tråd med å bevare, opprettholde og beskytte miljøet. Vi skal også være klar over helsekonsekvensene av miljøforringelse og klimaendringer. Videre skal vi ta til orde for initiativer som reduserer miljøskadelige praksiser for å fremme helse.

Som sykepleiere, kan vi ikke lenger lukke øynene for trusselen fossilindustrien utgjør for den globale helsen. Vi er forpliktet til å heve stemmen og si at nok er nok. Det er på tide at NSF (Norsk Sykepleierforbund) tar et tydelig standpunkt i norsk olje- og gasspolitikk.

Det er på tide at NSF tar sitt samfunnsansvar på alvor og fremmer en debatt om en globalt bindende utfasingsavtale av fossile energikilder. Det er på tide at Norsk Sykepleierforbund begynner å leve opp til sykepleiens etiske retningslinjer.

Les mer om kravet om en ikke spredningsavtale av fossilt brensel, og signer oppropet fra WHO.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse