fbpx – Dette er en dag for kvinnekraft Hopp til hovedinnhold

– Dette er en dag for kvinnekraft

– Kvinner som har kunnskap om overgangsalderen, kan ta gode valg for egen helse. Sykepleiere som har kunnskap om overgangsalderen, kan støtte og styrke kvinner som trenger hjelp, skriver innleggsforfatterne.

Gratulerer med dagen! I dag – 18. oktober – er det Verdens menopausedag.

Verdens menopausedag ble første gang introdusert i 1984 av International Menopause Society og Verdens helseorganisasjon. Målet med Menopausedagen var å sette søkelys på overgangsalderen og kvinners helse midt i livet.

Vi synes det er bra at overgangsalderen kom på agendaen gjennom introduksjonen av Menopausedagen. Det bidro til oppmerksomhet rundt hetetokter og nattesvette. Men overgangsalder handler om så mye mer.

Utfordringer som hjertebank, hjernetåke, ubalanse i følelseslivet, uro, urinlekkasje, smerter i muskler og ledd, tap av sexlyst og smerter ved samleie er utfordringer kvinner kan møte i denne perioden.

Det er derfor, og etter vårt syn, behov for mer oppmerksomhet og nyansert kunnskap om overgangsalderen. Hvorfor? Jo fordi, som filosofen Bacon sa, «Kunnskap er makt». Makt over egen helse og et godt liv som kvinne, er nødvendig også i denne perioden av livet. 

Det handler om folkehelse

I dag skriver vi spesielt til deg som er kvinne og sykepleier. Du er i en yrkesgruppe med høy kvinneandel og med stor arbeidsbelastning, inkludert kveld og tidligvakter, nattevakter og stort arbeidspress.

Sykepleiere er mer utsatt for stress og utbrenthet, og overgangsalderen kan være ekstra utfordrende i slike situasjoner. Dersom du er mann, og sykepleier i tillegg, trenger også du å vite mer. Overgangsalder er nemlig ikke bare kvinnehelse. Det er også folkehelse. Som sykepleiere trenger du god, oppdatert og evidensbasertkunnskap for å kunne møte pasienter som er i overgangsalderen.

Men først må vi vite litt mer. Hva er det alt dette handler om, egentlig?

Overgangsalderen er ikke bare en aldersbetinget livsfase, men en fysiologisk prosess hvor hormonproduksjonen i eggstokkene avtar, og da særlig hormonene østrogen og progesteron.

Kvinner reagerer ulikt

Overgangsalderen kan enten være en naturlig prosess (aldring), eller den kan komme som følge av en sykdom, operasjon eller medisinsk behandling. Sistnevnte kan være en brå overgang, og dermed oppleves det ekstra utfordrende.

Østrogenets hovedoppgave er å bidra til eggløsning og danne slimhinne i livmoren slik at det befruktede egget kan feste seg. Men om vi ikke skal bære frem barn lenger, blir ikke østrogen og progesteron overflødig? Nei, vil noen eksperter hevde og peke på at overgangsalderen er en tilstand av østrogenmangel som påvirker omtrent alle organer i kvinnekroppen.

Kvinner reagerer ulikt på hormonendringene, ifølge Luiza Hoga og medarbeidere. En tredjedel har store plager, en tredjedel har moderate plager mens en tredjedel har få plager knyttet til overgangsalder, ifølge Gudim og Juvkam. For den tredjedelen som er mye plaget, går symptomene utover helse og livskvalitet, ifølge gynekolog Helena Enger. Men med kunnskap trenger det ikke være slik. Det er hjelp å få.

Mange kvinner er uforberedt

I dag, i 2022, er det mer oppmerksomhet på at symptomene er individuelle og varierte. Det kan være flere titalls og påvirker kvinner både fysisk og psykisk. En kunnskapsoversikt fra Luiza Hoga fant at kvinner erfarer hjertebank, nedstemthet, hodepine, søvnvansker, emosjonell ustabilitet, irritabilitet, angst og bekymring i tilknytning til overgangsalderen.

Hetetokter varer i gjennomsnitt 7,4 år, noe som gjerne er lenger enn det de fleste er klar over. Reduksjon i hormonproduksjonen er altså en prosess som foregår over tid. Alder for perimenopause, overgangsalderens første del, inntreffer i midten 40- årene og utover. Vi mener at altfor mange kvinner ikke er klar over denne delen av overgangsalderen. De kan derfor være uforberedt på hva som skjer med kropp og psyke.

Kunnskap om overgangsalderen og perimenopausen er ofte fraværende, bortsett fra hetetokter da som det gjerne både tøyses og harseleres med.

Vi trenger mer kunnskap

En del kvinner forteller at de er urolige for om de er begynt å bli demente fordi de opplever konsentrasjons- og hukommelsesvansker som ofte beskrives som hjernetåke. «Hode vil ikke», «Jeg klarer ikke henge med, glemmer alt mulig». Det er derfor gledelig at Verdens menopausedag i år nettopp er dedikert til symptomene hjernetåke og humørsvingninger.

Vi mener at det er viktig at kvinners psykiske symptomer belyses, og kvinner kan ha behov for å bli betrygget. Forskning tilsier nemlig at disse kognitive og psykiske endringene er midlertidige og går over etter en tid i postmenopausen.

Samtidig mener vi at det er viktig å trekke frem at kvinner også kan kjenne på en kraft i det å bli eldre. Det kan eksempelvis handle om livserfaring, økt selvtillit, tilfredshet over å ha oppdratt barn og større evne til å mestre livsutfordringer. Å slippe menstruasjonen og uro for å bli gravid er for mange og et gode.

Hvorfor trenger vi Verdens menopausedag? Fordi kunnskap er game-changer’en for å få en god overgangsalder. Vi mener at kvinner som har kunnskap om overgangsalder, kan ta gode valg for egen helse.

Og sykepleiere som har kunnskap om overgangsalder, kan støtte og styrke kvinner som trenger hjelp i overgangsalderen. Vår ambisjon er at kunnskap om overgangsalderen skal styrkes i alle helsefaglige utdannelser.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse