fbpx Ragnhild Johanne Tveit Sekse Hopp til hovedinnhold

Ragnhild Johanne Tveit Sekse

ProfessorFakultet for helsefag, Institutt for sykepleie, VID vitenskapelige høgskole og Haukeland universitetssjukehus

Sykepleier med videreutdanning i sexologi fra Universitetet i Agder og godkjent spesialist i sexologisk rådgivning gjennom Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS) og Nordic Association of Clinical Sexology (NACS)

Ragnhild Johanne Tveit Sekse

Post of Ragnhild Johanne Tveit Sekse som professor:

Post of Ragnhild Johanne Tveit Sekse som førsteamanuensis, sykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS: