fbpx – Lavterskeltilbud før og etter abort finnes Hopp til hovedinnhold

– Lavterskeltilbud før og etter abort finnes

Bildet viser en trist kvinne som ser ut av et vindu.

– De fleste som gjennomfører en abort i dag, sendes hjem fra poliklinikken med tablettene og medisinsk informasjon. Altfor få vet hvor de kan få hjelp når de tenger det, skriver Andrea Skaarer Kreutz.  

I forskerintervjuet i Sykepleien 20.09.22 etterlyser førsteamanuensis Eva Sommerseth et bedre tilbud til kvinner før og etter abort. Hun sier:

«Kvinner trenger et lavterskeltilbud, som ikke er stigmatiserende å oppsøke. En nøytral tjeneste hvor kvinnene kan komme og diskutere. Få informasjon, og en oppfølgingssamtale i etterkant av aborten.»

Jeg er ubetinget enig! Og jeg kan informere om at et slikt tilbud allerede finnes. Tjenesten heter Amathea og benyttes av 2500 personer årlig. Sommerseth gir dermed et ufullstendig bilde av dagens situasjon.

Strukturen for god hjelp og oppfølging finnes, men den faktiske utfordringen i dag er hvordan lavterskeltjenester rustes for oppgavene, og at kvinnene får informasjon om at tilbudt finnes når de er i kontakt med sykehuset eller annet helsepersonell.

De fleste som gjennomfører en abort i dag, sendes hjem fra poliklinikken med tablettene og medisinsk informasjon. Altfor få vet hvor de kan få hjelp når de trenger det.  

Et velfungerende og etablert lavterskeltilbud  

Amathea er en offentlig finansiert helsetjeneste som tilbyr samtaler til kvinner før og etter abort. Vi er et gratis, nøytralt og landsdekkende lavterskeltilbud. Amathea supplerer det offentlige helsevesenet og sørger for at kvinner har en tilgjengelig og kompetent samtaletjeneste.

Våre ansatte er helse- og sosialfaglig utdannet, har spisskompetanse og mengdetrening på dette fagfeltet. Vi sitter på unik innsikt i målgruppens situasjon og behov.

Amathea samarbeider med primærhelsetjenesten gjennom felles oppfølging, kunnskapsdeling og veiledning av helsepersonell. Kvinner har også tilgang på, og benytter seg av, kompetent hjelp hos jordmødre, helsesykepleiere og fastleger. Dette er allerede velfungerende og etablerte lavterskeltilbud.

Abort og skam = sant  

Sommerseth er overrasket over at kvinner har skamfølelse om abort. Det er ikke jeg. Samfunnet har de siste årene endret seg i retning av mer åpenhet og mindre skam rundt psykisk helse, seksuell helse og kvinnehelse. Det samme har ikke skjedd når det gjelder selvbestemt abort.

I Amathea møter vi jevnlig kvinner som forteller om skam- og skyldfølelse knyttet til situasjonen de kom i, eller valget de tok. Dette er temaer de ikke ønsker eller ikke opplever at de kan dele med familie, venner, helsevesenet eller offentligheten.

Abort er et tema med sterkt engasjement, og det kan være til hinder for å bygge opp rundt den åpenheten vi trenger. Holdninger, meninger og ytringer kvinnene opplever de «må forsvare» hvis de forteller, er en av hovedgrunnene til at de velger å la være. Åpenhet koster rett og slett for mye, for for mange. 

Det er kvinnens valg  

Før og etter abort kan det være mange grunner til at kvinner ikke ønsker å oppsøke jordmor, helsesykepleier eller fastlege på sitt hjemsted. Hvis disse har, eller skal, følge deg opp i senere svangerskap, som forelder eller kjenner hele din sykehistorie og livssituasjon, oppleves de ikke nødvendigvis som nøytrale nok for alle.  

Kvinner trenger reelle valg om hvor de kan få hjelp før og etter abort. Derfor er strukturen i dag god. Den gir kvinnen mulighet til å få hjelp der de ønsker og på de premissene de trenger.

Den største utfordringen er som sagt å ruste opp, informere om og synliggjøre det allerede eksisterende lavterskeltilbudet. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse