fbpx Kjerkol: Utvalg skal utrede muligheten for utvidet grense for selvbestemt abort Hopp til hovedinnhold

Kjerkol: Utvalg skal utrede muligheten for utvidet grense for selvbestemt abort

Ingvild Kjerkol, helseminister (Ap)

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal utrede muligheten for å utvide grensen for selvbestemt abort og skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder.

Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Også rådgivning og oppfølging

Utvalget skal også vurdere rådgivningen til kvinner som vurderer abort, oppfølgingen av kvinner som har tatt abort, og reglene om fosterantallsreduksjoner.

Kari Sønderland, jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, skal lede utvalget. Resten av utvalget er ikke klart.

Ulike syn

– Jeg mener at så viktige spørsmål ikke kan være gjenstand for politisk hestehandel, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på et pressetreff, ifølge VG.

Her presenterte statsråden det hun kaller et historisk mandat.

Til avisen opplyser hun at det er ulike syn på abort innad i partiene.

Skal få reservere seg

Ifølge utvalgets mandat skal det også vurdere reglene om reduksjoner i fosterantall. Muligheten til å gjøre dette ble strammet inn våren 2019, med et flertall av representanter fra Høyre, KrF, FrP og Venstre, samt nesten alle representanter fra Sp.

Siden da har kvinner som har ønsket å redusere antall fostre måttet måte i nemndt også før 12. svangerskapsuke.

Mandatet gjør det også klart at helsepersonell av samvittighetsgrunner fortsatt skal få mulighet til å reservere seg mot å delta i abortinngrep.

Fakta
Dette er utvalgets mandat:

Utvalget bes gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

Utvalget skal innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes.

I tillegg bør utvalget sammenligne praksis for nemnder og oppfølging, med andre nordiske land.

Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

Utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.

Følgende føringer skal legges til grunn for utvalgets arbeid:

  • Samfunnet skal så langt som råd sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Samfunnet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, slik at antall svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.
  • Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, skal tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.
  • Medfører svangerskapet overhengende fare for kvinnens liv eller helse, kan det avbrytes uten hensyn til bestemmelsene i loven.
  • Helsepersonell skal fortsatt ha rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner mot å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd.

Kilde: Regjeringen.no

0 Kommentarer

Annonse
Annonse