fbpx – Vi trenger sykepleiere med spesialisert ruskompetanse Hopp til hovedinnhold

– Vi trenger sykepleiere med spesialisert ruskompetanse

Bildet viser en utepils med en ungdom i bakgrunnen

– Foruten at hver enkelte av oss trenger grunnleggende kunnskap om rus og avhengighet, bør det være sykepleiere med spesialisert ruskompetanse i alle sykehus, skriver innleggsforatteren.

Det er ikke noe tvil om at vi har store utfordringer knyttet til alkoholbruk i Norge. I en kronikk i Sykepleien i april etterlyser Tommy Lunne Sjåfjell mer kompetanse hos sykepleiere knyttet til alkohol, helseskader og intervensjoner. Det er jeg helt enig i.

Sjåfjell har et viktig engasjement knyttet til helse og alkohol, dyrebart ervervet og med en tydelig stemme. Når Sjåfjell forteller om en skam i forbindelse med sin alkoholbruk i møte med helsepersonell, er det verdt å lytte til.

Ønsker å bidra

Norsk Sykepleierforbund ønsker å bidra til en helsetjeneste som til enhver tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer. Sykepleiere møter til daglig mennesker i alle aldre som har, eller står i fare for å utvikle psykisk helsesvikt og/eller et problem med rus.

Sykehusene og de kommunale tjenestene er førstelinjetjenesten for å ivareta skader av rusmiddelbruk. Det gjelder både fysiske og psykiske helseskader.

Svært mange akutte innleggelser skyldes alkohol og rusbruk. Som sykepleiere, står vi i front i disse tjenestene. Om det er på legevakt og vi møter den rusede jenta på 16 år, 35-åringen med forhøyede leververdier eller den ensomme enkemannen som daglig drikker noen øl.

Et betydelig skadeomfang

Det er en sammenheng mellom totalforbruket i et samfunn og de helsemessige skadene hos befolkningen. Jeg mener at alkoholpolitikken i stor grad handler om folkehelse.

Som Sjåfjell påpeker, så utgjør alkoholbruk store inngrep i menneskers liv. Skadeomfanget knyttet til alkohol er betydelig.

350 mennesker dør som direkte følge av alkohol i året i Norge. Det mangedobbelte i kombinasjon med sykdom, dødsulykker og voldsom død. 90 000 barn opplever alkoholmisbruk på nært hold. Hvert fjerde eller tredje sengedøgn direkte eller indirekte skyldes rus.

Vi har et stort ansvar

Sjåfjell etterlyser større kunnskap og handlingskompetanse hos sykepleierne. Det er jeg enig i. Som sykepleiere i alle deler av helsetjenestene fra vugge til grav har vi et stort ansvar.

Foruten at hver enkelte av oss trenger grunnleggende kunnskap om rus og avhengighet, bør det være sykepleiere med spesialisert ruskompetanse i alle sykehus. Det har vært prøvd ut flere steder med betydelig suksess, blant annet i Stavanger.

Det må være en målsetting om å forsterke innsatsen forhold til risikofylt bruk av alkohol. Det må være en tydelig ambisjon om å identifisere og intervenere tidlig. Både for å samordne tjenester til de som allerede har utviklet et problematisk forhold til rusmidler, og for dem som står i fare for å utvikle et misbruk. Vi må jobbe systematisk og målrettet.

Faget i front

Det innebærer at også vi som sykepleiere må styrke vår kunnskap og sette faget i front. Uten å moralisere, uten å invadere og uten å umyndiggjøre. Alle blir berørt av alkohol. Den berører store og små. Til glede og til besvær. Derfor ønsker jeg å takke Tommy Sjåfjell for hans engasjement. Gjennom systematisk arbeid kan vi redusere risiko og forebygge skader ved alkoholbruk.

Jeg mener vi i større grad må ta i bruk sykepleiernes kompetanse –både som generalist og spesialist innen somatikk/psykisk helse og rusfeltet. Ny masteren for sykepleiere innen psykisk helse og rus er på trappene. Den vil bidra med spesialisert kompetanse til å sikre helhetlig oppfølging av mennesker som også sliter med helseskadelig rusbruk. Like viktig vil det være å styrke bachelorutdanningen for å sikre grunnleggende rusfaglig kompetansen i møt med mennesker i alle faser av livet.

Som sykepleiere har vi et ansvar for å modernisere hele tjenestetilbudet til å matche behovene i befolkningen bedre enn i dag, ikke minst i møte med mennesker som har et problematisk forhold til alkohol. Der har vi alle et felles anliggende.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse