fbpx – Det er rom for flere stemmer Hopp til hovedinnhold

– Det er rom for flere stemmer

– «Stemmene» som Sykepleien nå har gitt fast spalteplass, har mulighet til å påvirke utviklingen av sykepleie som fag og praksis fremover. Det trengs enda mer nå, skriver Hilde Eide.

I sitt første innlegg 1. mars 2022 som fast spaltist i Sykepleien kritiserer Cathrine Krøger sykepleiere som etter to år i pandemi deler sine opplevelser. Hun synes det blir for mye syting blant sykepleiere.

Flere innlegg har fulgt i kjølvannet av Krøgers første innlegg som fast spaltist. Hun har kommet med et motsvar til disse.

Mange utfordringer venter

Er det riktig at det som nå skrives om sykepleie, skremmer unge mennesker fra å ville velge yrket? Jeg håper ikke det. Dette er et empirisk spørsmål. Antall søkere til sykepleierutdanningen – når fristen går ut i midten av april – vil fortelle oss om sykepleie fortsatt er et tiltrekkende yrke. Min gjetning er at mange vil velge sykepleierutdanning.

Sykepleie er et viktig yrke i velferdssamfunnet og for hver især med helseutfordringer. Sykepleie er også et spennende og meningsfullt yrke som gir mange muligheter for livslang læring og fremtidige yrkesvalg. Livslang læring er nødvendig hvis vi skal ha et bærekraftig helsevesen fremover.

De fleste vil motta helsehjelp i kommunen de bor i – ofte hjemme med komplisert utstyr – og sjelden på sykehus. Dette må vi også utdanne og videreutdanne for. Her er det mange utfordringer som venter.

Utdanning av kompetente sykepleiere

Dekan Pia-Bing Jonsson (min sjef) fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er en annen fast spaltist. Hennes første innlegg dreide seg om en bekymring for hvem som skal utdanne morgendagens sykepleiere. Det er en reell bekymring.

Krøger peker igjen til sykepleierutdanningen og hevder at medisinsk kunnskap «beviselig blir nedprioritert». Stemmer dette? Har hun også tenkt igjennom hvilket narrativ om sykepleiestudenter hun aktualiserer i sitt siste innlegg og hvordan det må oppleves for unge studenter som stadig «henges ut» i pressen?

Alle sykepleierutdanningene jeg kjenner til, jobber med integrering av naturvitenskap og medisinsk kunnskap som en vesentlig del av sykepleie, også USN.

Jeg er så heldig å få samarbeide med dyktige kolleger som har ønsket å fremme betydningen av systematisk fysisk undersøkelse og vurdering av pasientene der ulike kunnskapsområder i koples sammen. Vi fikk midler fra Olav Thon stiftelsen i 2018 for å fremme naturvitenskapelig kunnskap i sykepleierutdanningen. Vi viser også hvordan vi gjør det i utdanningen og hvordan kommunikasjon er sentralt for å identifisere hva som er viktig for pasienten.

Har muligheten til å påvirke

Så vidt jeg vet skapes narrativer – eller på godt norsk fortellinger. Det er fortellinger – og ikke «sannheter» med to streker under som i matematikken.

Ja, vi bør flytte oppmerksomheten. Jeg håper Krøger bruker den stemmen hun har nå til å skape gode fortellinger om sin(e) egen (egne) profesjon(er) og sykepleien. Gode fortellinger kan også gjerne utfordre. Hun har dobbeltkompetansen for å gjøre det – både idéhistorie, sykepleie og livserfaring. Fremtidsfortellinger er en spennende genre.

Det er rom for mange stemmer. Skal vi om ti til tjue år ha et bærekraftig helsevesen der sykepleie fortsatt er et velansett og sentralt yrke, må vi utfordre hverandre, men også spille hverandre gode og hjelpe hverandre.

«Stemmene» som Sykepleien nå har gitt fast spalteplass, har mulighet til å påvirke utviklingen av sykepleie som fag og praksis fremover. Det trengs enda mer nå i en verden der sykepleiere, sykepleierstudenter og -lærere World Wide har stått på i to år gjennom en pandemi og fortjener «kudos» for det.

Vi kan fra lille Norge bidra med sykepleie, sykepleierutdanning og -forskning for en verden i urolig endring.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse