fbpx – Ja til fysisk skoleeksamen, men ikke for enhver pris Hopp til hovedinnhold

– Ja til fysisk skoleeksamen, men ikke for enhver pris

– Kjære studenter, vi hører dere. Vi tar smittesituasjonen på alvor, men også den faglige vurderingen av at det er viktig å gjennomføre eksamener som normalt, skriver NSF Student.

Nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi gjennomføres for alle 1. års sykepleierstudenter på slutten av høstsemesteret, hvert år. Eksamen skal i år avholdes 15. desember og er planlagt som en digital skoleeksamen på fire timer.

Eksamensoppgavene er satt sammen av en eksamensgruppe i nedsatt av NOKUT. Eksamenssettet er altså godt kvalitetssikret.

Vi tar smitterisiko på alvor

De aller fleste henvendelsene NSF Student nå mottar, omhandler frykten for smitte på en slik eksamen. Spesielt stor er frykten for at medstudenter skal møte opp på eksamen med symptomer, hvilket for mange vil være et bedre alternativ for den enkelte enn å få endret studieprogresjon. Dette tar vi selvfølgelig på alvor.

Det er klart denne eksamenen skal settes høyt på listen.

Vi forstår viktigheten av å avholde eksamen som planlagt. Det er en nasjonal eksamen, og det er viktig at den gjennomføres som nettopp det – nasjonalt. Eksamen må gjennomføres på en måte som gir studentene muligheten til å vise kunnskapen på best mulig måte.

Det må anerkjennes at det er stor forskjell på å forberede seg til en skoleeksamen kontra en hjemmeeksamen, selv om læringsutbyttene for emnet er de samme. Det er klart denne eksamenen skal settes høyt på listen over eksamener som skal gjennomføres på skolen. Fjorårets hjemmeeksamen var god faglig, men stilte helt andre krav til studentene enn tidligere eksamener.

Må forholde seg til gjeldende tiltak

Vi deler studentenes bekymring for hvordan skoleeksamen potensielt vil kunne påvirke både jul med familien og muligheten for å jobbe i helsevesenet i ferien. De nye koronarestriksjonene kompliserer gjennomføringen av eksamen, men vi anser den likevel som gjennomførbar. Men da må skolene ta grep og en rekke forholdsregler.

De vil nødig være årsaken til at et allerede presset helsevesen ikke får de sårt trengte sykepleierstudentene til å avlaste dem i jula. Og med forholdsregler mener vi ikke å sende studenter med kroniske symptomer, men med negativ test, hjem uten å få ta eksamen.

Samtidig må det kunne forventes at ingen sykepleierstudenter møter til eksamen med symptomer uten å ha testet seg. NSF Student kan ikke annet enn å stille krav til skolene på gjennomføringen og at de strekker seg langt for å gjennomføre eksamen på en forsvarlig måte. De må forholde seg til nasjonale og lokale koronatiltak og forhåpentligvis aktivere «føre var-prinsippet».

Viktig å gjennomføre som normalt

Avslutningsvis er det viktig å påpeke at disse problemstillingene også gjelder andre emner enn anatomi, fysiologi og biokjemi. Alle studenter som stryker på eksamen, eller som av andre gyldige grunner er forhindret fra å møte opp på eksamen, har rett på å få gjennomføre en kontinuasjonseksamen. I emnet anatomi, fysiologi og biokjemi er datoen for denne eksamen satt til april 2022.

Vi må stole på at skolene er sitt ansvar bevisst.

Så kjære studenter, vi hører dere. Vi tar smittesituasjonen på alvor, men også den faglige vurderingen av at det er viktig å gjennomføre eksamener som normalt.

Vi må stole på at skolene er sitt ansvar bevisst og tilrettelegger for sikker gjennomføring. Og kjære utdanningsinstitusjoner, vi forstår at dere ikke står i en enkel situasjon, men vi tror på dere og på at dere vil ta de rette og godt informerte valgene dagens og fremtidens Helse-Norge trenger at dere tar.

Fakta
NSF Students fem krav
  • Hold skolen åpen kun for demsom skal gjennomføre eksamen 15. desember.
  • La de som har kroniske symptomer få mulighet til å avlegge negativ test og dermed gjennomføre eksamen.
  • Bruk flere rom til å avlegge eksamen slik at avstand ivaretas.
  • Arranger egen transport til og fra lokalet hvor eksamen skal avholdes.
  • Ha munnbind og desinfeksjon tilgjengelig.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse