fbpx Anatomieksamen 2020: Studentene fortviler Hopp til hovedinnhold

Anatomieksamen 2020: Studentene fortviler

Bildet viser Adele Arntzen
REAGERER PÅ FORMULERINGENE: – Jeg gikk inn med en god følelse og gikk forvirret ut, sier sykepleierstudent Adele Arntzen. Foto: Privat

– Jeg fikk stjernesjokk, sier Marit Bjerkås. – Kronglete, dårlig formulerte spørsmål, sier Adele Arntzen.

Marit Bjerkås er sykepleierstudent ved Universitetet i Agder, Grimstad, og har aldri vært så forberedt til en eksamen.

– Jeg var veldig sikker på å naile det, men da jeg trykket «send» begynte jeg bare å le.

«Hva i all verden har jeg vært med på», var tanken som slo henne.

Kjente ikke formuleringer

I går var det nasjonal eksamen i anatomi. Da den var levert, kokte det i sosiale medier. «Rett og slett urettferdig», «ekstremt vanskelig», «kompliserte spørsmål, ekstremt rotete og dårlig formulert», og «masse skrivefeil» er blant kommentarene på Instagram.

De kommer som svar på spørsmålet «hvordan gikk det på nasjonal eksamen i dag» stilt på Instagramsiden til Medeasy, en digital og privat læringsressurs mange sykepleierstudenter bruker.

Marit Bjerkås, som har en utdanning fra før, var i utgangspunktet veldig positiv til flervalgsoppgaver med mange spørsmål, slik det var på denne eksamenen.

– Når man kan stoffet, skal ikke det være så vanskelig, sier hun.

– Men jeg kjente ikke igjen formuleringer og måtte begynne å google.

Hun har lest hele pensum, vært på forelesninger, betalt for en læringsressurs, løst oppgaver og gamle eksamenssett.

– Jeg føler at jeg ikke har fått vist hva jeg kan, sier hun.

Bildet viser Marit Bjerkås.
VAR GODT FORBEREDT: Men Marit Bjerkås fikk sjokk da hun begynte å svare på eksamensoppgavene. Foto: Privat

Ikke sint, men skuffet

Bjerkås sier medstudentene hennes i Agder reagerte som henne.

Det samme sier Adele Arntzen ved Oslomet.

– Kronglete, dårlig formulerte spørsmål og bilder i dårlig oppløsning, oppsummerer hun.

– Jeg brukte lang tid på å forstå hva de spurte om, det hadde vært mer rettferdig om spørsmålene hadde vært bedre formulert.

Hun fikk en opplevelse av at denne eksamenen forsøkte å ta studentene på det «lille», og at de ikke ble testet i det viktigste.

– Jeg er ikke sint, men jeg er skuffet, sier hun.

Hennes inntrykk er at mange andre studenter på Oslomet også sitter igjen med en dårlig følelse.

– Jeg gikk inn med en god følelse og gikk forvirret ut, sier Adele Arntzen.

Måtte regne

Emilie Høiby ved Nord Universitet i Namsos sier hun ble mer og mer satt ut under eksamen.

– Den var veldig annerledes enn hva vi var forberedt på, sier hun.

– Jeg måtte streve for å forstå spørsmålene, og spørsmålene kunne tolkes på flere måter.

Hun følte seg godt forberedt, men fikk underveis en følelse av at hun kanskje ikke hadde lest godt nok.

– Det var ubehagelig. Men vi fikk mange spørsmål om grafer vi ikke har sett før, og kjemiske ting ned på detaljnivå.

Høiby trekker også frem flere spørsmål om respirasjon.

– Vi måtte regne ut blant annet ekspiratorisk reservevolum, men var ikke forberedt på at vi måtte bruke kalkulator, sier hun.

Lyst til å prøve selv? Her er eksamenen: Anatomieksamen 2020

NSF Student får reaksjoner

Fungerende leder i NSF Student, Kent Hanssen, har også fått med seg at sykepleierstudentene er frustrerte etter å ha gjennomført gårsdagens eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

– Vi har fått inn en god del meldinger og tilbakemeldinger både på mail og Instagram, sier han.

– Hva er det studentene reagerer på?

– Det er det samme som går igjen: De har hatt for liten tid, spørsmålene er dårlig formulert, og mange av spørsmålene handler om små detaljer. Noe som gjør at mange føler de ikke får vist hva de faktisk kan om fysiologi.

Hanssen sier han forstår at studentene føler seg urettferdig behandlet.

Kent Hanssen, studentnestleder, NSF
FORSTÅR STUDENTENE: Fungerende leder i NSF Student, Kent Hanssen, har forståelse for at sykepleierstudentene føler seg urettferdig behandlet. Arkivfoto: Marit Fonn

Vil gå gjennom eksamen

– Mange har lagt ned utrolig mye arbeid i dette faget. Når de da opplever at spørsmålene i stor grad handler om små detaljer, og at de stort sett har måttet stå for egen undervisning på grunn av koronapandemien, så er det forståelig at de føler seg urettferdig behandlet.

– Men er årets eksamen vanskeligere enn tidligere?

– Det er vanskelig for meg å svare på. Men vi kommer til å gå nøye gjennom eksamenen og finne ut om spørsmålene ligger utenfor læringsmålene, sier han.

– Gjør de det, er en mulighet å forsøke å få eksamen annullert eller trukket tilbake, men om det er en god løsning, er jeg slett ikke sikker på.

NSF Student vil nå kartlegge situasjonen, før de bestemmer seg for hva de vil gjøre videre.

Slik reagerte Medeasy-sjefen på oppgavene: Har vært et forferdelig krevende år for studentene

Les også: – Jeg gjorde mitt beste

Anatomieksamen 2020: Har du kontroll på anatomien?

Anatomisk modell av hjerte
ANATOMI: Over 4000 sykepleierstudenter gjennomførte eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Foto: Kari Anne Dolonen

Årets nasjonale deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi har satt sinnene i kok hos studentene. Er den vanskelig? Se eksamenen her:

Det ble sendt ut to oppgavesettene med sensorveiledning, fordi lærestedene bruker to forskjellige eksamenssystemer med ulike formater. Sykepleien har brukt oppgavesettet fra Inspira. Selv om det er to ulike oppgavesett, er selve oppgavene de samme. Du finner lenke til fasiten/sensorveiledningen nederst i saken.

Les også disse sakene: Anatomieksamen 2020: Studentene fortviler

Medeasy-sjefen: Har vært et forferdelig krevende år for studentene

Anatomieksamen 2020: – Jeg gjorde mitt beste

 

Test kunnskapene dine. Her er alle oppgavene i årets anatomieksamen. Får du alt rett?

Oppgaven 1M: Plasser følgende i luftveier og alveoler. (2 poeng)

tabell1

Oppgave 2M a: Hva er effekten av acetylkolin og noradrenalin på glatt muskulatur i luftveiene? (2 poeng)

Tabell 2

b) Når diafragma trekker seg sammen (øker – minsker) volumet i brysthulen, noe som fører til (lavere høyere) lufttrykk i luftveiene. Denne delen av ventilasjonen kalles for (inspirasjon ekspirasjon). 

Alle begrepene må være riktig plassert for å få 1 poeng.

c) I hvile kalles det volumet av luft som passerer inn eller ut i løpet av en respirasjonssyklus for (tidevolum dødvolum – vitalkapasitet).

1 poeng for rett svar

d) Pleurahinnen har en viktig rolle knyttet til volumendringen. Pleurahinnen består av et indre lag som er festet til (lungeoverflaten alveoleflaten – bronkialtreet) og et ytre lag som er festet til (lungeoverflaten - brystveggen og diafragma – bronkialtreet)

Alle begrepene må være riktig plassert for å få 1 poeng.

e) Når brysthulen (utvides trekkes sammen) ved inspirasjon, følger indre lag av pleura med på grunn av (reduksjonskrefter - adhesjonskrefter - kompresjonskrefter).

 Alle begrepene må være riktig plassert for å få 1 poeng.

f) Hva skjer under en ekspirasjon når vi puster rolig og avslappet? (2 poeng)

Tabell 3

Spørsmål 5M: Hvilke av blodårene nedenfor transporterer oksygenrikt blod, og hvilke transporterer oksygenfattig blod? (2 poeng)

tabell 4

En eller flere alternativer kan plasseres til en blodåretype. (2 poeng)

tabell 5

Dra og slipp oppgave: 

 1. Depolarisering i sinusknuten
 2. Aksjonspotensialet brer seg fra myokardcelle til myokardcelle i forkamrene
 3. Det elektriske signalet overføres gjennom bindevevsringen mellom atrier og ventrikler
 4. Den elektriske impulsen ledes videre i spesialiserte muskelfibre i septum
 5. Signalet ledes videre i Purkinjefibrene
 6. Aksjonspotensialer brer seg i myokardcellene i ventriklene

Sinusknute

jkjk

Tabell 6

Spørsmål 9M: Hvilke utsagn om faktorer som regulerer hjertets slagvolum er riktige eller gale? (2 poeng)

tabell 7 

tabell 8

Spørsmål 11 M: Hvilke antistoffer forventer man å finne i plasma hos en person med blodtype O? (2 poeng)

tabell 9

Sett påstandene i riktig rekkefølge. (3 poeng)

 • Lavt oksygeninnhold i arterielt blod registreres i nyrene
 • Lavt oksygeninnhold i kapillært blod registreres i alveolenes epitel
 • Økt produksjon av hormonet erytropoietin (EPO) i nyrene
 • Redusert erytropoietin (EPO) produksjon i nyrene
 • Beinmargen stimuleres til økt produksjon av røde blodceller/erytrocytter.
 • Milten stimuleres til økt produksjon av røde blodceller/erytrocytter.

Spørsmål 13M: Fyll inn de manglende begrepene i teksten om hemostase. (4 poeng)

 1. En skadet blodåre vil spontant (kontrahere) (dilatere) forutsatt at den har (glatt muskulatur) (trombin) (nitrogenoksid) i blodåreveggen. Dette er med på å (redusere) (aktivere) akutt blødning.
 2. (Trombocytter) (Erytrocytter) (Fibrinogen) som kommer i kontakt med (kollagen) (D-dimer) (erytrocytter) vil bli (aktivert) (inaktivert) (redusert) og danne (blodplateplugg) (koagulasjonsfaktorer) (albumin).
 3. Deretter begynner koagulasjonen. Koagulasjon er en prosess som (forsterker) (produserer) (aktiverer) (blodplatepluggen) (trombocyttene) (vitamin K) ved hjelp av (fibrin) (plasmin) (troponin).

Spørsmål 14M: Fyll ut de manglende begrepene i teksten om immunforsvaret. (3 poeng)

 1. Det spesifikke immunforsvaret består av to komponenter: (B og T celler) (indre og ytre) (fagocytter og histamin). Cellene i det spesifikke immunforsvaret produseres i (beinmarg) (thymus) (milten).
 2. Når en (B-lymfocytt) (T-lymfocytt) (fagocytt) binder til seg ett kroppsfremmed antigen vil det bli produsert store mengder (antistoff) (antigen).
 3. (T-angrepsceller) (T-hjelpeceller) (B-plasmaceller) identifiserer og ødelegger celler som er infisert og presenterer kroppsfremmede (antigener) (immunglobiner) (cytokiner).

Spørsmål 15M: Hvilke utsagn om det uspesifikke immunforsvaret og betennelse er riktige eller gale? (3 poeng)

tabell 10

Spørsmål 16M: Fyll inn riktige ord i teksten under om sammenhengen mellom osmolaritet, hormoner og diurese. (4 poeng)

 • Osmoreseptorer i (hypothalamus) (hypofyseforlappen) (hypofysebaklappen) registrerer osmolariteten i ekstracellulærvæsken. Osmoreseptorene står i forbindelse med hypofysen som frigjør (FSH) (TSH) (ADH).
 • Økt osmolaritet (hemmer)(endrer ikke) (stimulerer)(FSH) (TSH) (ADH) -sekresjonen til blodet. Dette bidrar til at gjennomtrengeligheten for vann i samlerørene i nyrene blir (økt) (redusert) (uendret).
 • Som følge av dette (øker reabsorbsjonen) (øker sekresjonen) (øker filtrasjonen) av rent vann og (diuresen går opp) (filtrasjonen går ned) (diuresen går ned).
 • Osmolariteten i plasma og ekstracellulærvæsken går da (ned) (opp) (endres ikke), mens osmolariteten i urinen (går opp) (går ned) (endres ikke).

Maksimalt 4 poeng:

Tabell 11

Spørsmål 18M: Fyll inn de manglende begrepene i teksten om hva som skjer når du legger hånden din på en varm plate. (4 poeng)

 • Signaler fra (kjemoreseptorer), (fotoreseptorer) (nociseptorer) i (huden) (fingermuskulaturen) (fingerknokkel) formidles i (motorisk) (autonom) (sensorisk) nerve som trer inn i (ryggmargen) (hjernestammen) (lillehjernen).
 • I (ryggmargen) (hjernestammen) (lillehjernen) dannes en synapse med en (motorisk) (sensorisk) (autonom) nervefiber, som igjen danner en synapse med (muskel) (knokkel) (huden) i armen.
 • Du trekker til deg hånda. Dette kalles en (ryggmargsrefleks) (hjernestammerefleks) (lillehjernerefleks).
 • Samtidig med at dette skjer, formidles informasjon til (sensorisk) (motorisk) (autonom) hjernebark i hjernen. Du kjenner at det gjør vondt, og du kjenner at det er hånda som har brent seg.

Maksimalt 4 poeng:

tabell 12

2 poeng:

tabell 13

Maksimalt 2 poeng:

Tabell 14

Maks 3 poeng

tabell 15

Maks 3 poeng:

tabell 16

Spørsmål 25M: Hvilke utsagn om knokler er riktige eller gale? (2 poeng)

tabell 17

2 poeng:

tabell 18

Spørsmål 27M: Hvilke utsagn om nyrenes behandling av glukose er riktige eller gale? (2 poeng)

tabell 19

Spørsmål velg riktig alternativer:

 • Du spiser en energibar som inneholder både karbohydrater, fett og proteiner. I munnen starter nedbrytning ved hjelp av (surt), (basisk), (nøytralt) spytt, som inneholder (protease), (lipase), (amylase). Dette enzymet starter nedbrytningen av (fett), (karbohydrater)(proteiner).
 • Maten beveger seg fra svelget via spiserøret og ned i ventrikkelen som følge av (tyngdekraften), (reflekser), (trykkforskjeller). I ventrikkelen skilles det ut (pepsinogen) (amylase), (lipase) som bidrar til nedbrytning av (protein), (fett), (karbohydrater).
 • Magesaften får tilførsel av (saltsyre), (mucin), (albumin) fra kjertelceller som bidrar til endring i pH så den blir (nøytral), (høyere), (lavere), ødelegger mikrober og denaturer proteiner.
 • Parietalcellene skiller ut (mucin), (Intrinsik faktor), (saltsyre). Det er viktig for opptaket av (aminosyrer), (vitamin D4), (vitamin B 12) i tynntarmen.

2 poeng:

tabell 20

Spørsmål 30M: Hvilke utsagn er riktige og gale? (2 poeng)

tabell 21

Maksimalt 2 poeng:

tabell 22

Spørsmål 32M: Hvilke utsagn om smerte er riktige eller gale? (2 poeng)

tabell 23

Spørsmål: (velg riktig alternativer)

 • Gassutvekslingen i lunger og vev forgår ved diffusjon. Diffusjon er en form for (aktiv passiv) transport. Dette innebærer at cellen (ikke bruker – bruker) energi.
 • Forskjeller i (metning partialtrykk) av CO2 og O2 er en forutsetning for diffusjonen, der gassene transporteres fra (høyt - lavt) til (høyt - lavt) inntil likevekt.
 • Forutsetningene for optimal diffusjon i vevet er (kort stor) avstand, (stort lite) areal og (likevekt forskjell) i partialtrykk.

Spørsmål 35M: Glukose er cellens viktigste energikilde for dannelse av ATP. Sett inn riktig ord slik at forklaringen på anaerob og aerob glukosemetabolisme i kroppens celler blir riktig. (3 poeng)

 • Anaerob metabolisme foregår i (plasma - cytosol - mitokondriene). Her brytes (glukose - laktose – glukagon) ned til pyruvat (pyrodruesyre). Dersom det ikke er oksygen til stede, brytes pyruvat videre ned til (laktose - laktat - laktase).
 • Aerob metabolisme foregår i (plasma – cytosol - mitokondriene). Her brytes pyruvat ned til endeproduktene (H2O og CO2 H+ og HCO3- – CO2 og H+) når oksygen er til stede.
 • Ved aerob metabolisme dannes (betydelig mer - betydelig mindre) ATP enn ved anaerob metabolisme.

Spørsmål:

Ved aerob metabolisme dannes (betydelig mer - betydelig mindre) ATP enn ved anaerob metabolisme.

tabell 24

Den røde kurven viser effekt på kroppstemperaturen som følge av temperaturendringer i «termostaten» i hypothalamus (blå kurve). (2 poeng)

kurve

Hvilke temperaturregulerende prosesser skjer ved punkt W sammenlignet med punkt V?

tabell 24

Bruk figuren til å svare på spørsmålet: Den røde kurven viser effekt på kroppstemperaturen som følge av temperaturendringer i «termostaten» i hypothalamus (blå kurve). (2 poeng)

Hvilke temperaturregulerende prosesser skjer ved punkt Y sammenlignet med punkt X?

tabell 25

Figuren (under) illustrerer sammenhengen mellom oksygenmetning og oksygentrykk i hvile. Hvor stor andel av jernatomene på hemoglobinmolekylene har oksygen bundet til seg, dersom partialtrykket av oksygen i plasma er 12 kPa? (1 poeng)

figur

Velg ett alternativ:

 • ca. 12 kPa
 • ca. 8 kPa
 • ca. 12 %
 • ca. 96 % 
 • ca. 12 kPa
 • ca. 8 kPa
 • ca. 12 %
 • ca. 96 %

Hva viser figuren om binding av oksygen til hemoglobin når partialtrykket av oksygen synker? (1 poeng)

 • Oksygen frigis i større grad
 • Oksygenmetningen stiger
 • Det blir mer fritt løst oksygen
 • Oksygentrykket i plasma øker

Hva kalles det volumet som maksimalt kan pustes ut etter en maksimal innånding? (1 poeng)

 

 • Vitalkapasitet
 • Forsert ekspiratorisk volum, 1. sekund
 • Total lungekapasitet
 • Tidevolumet

er 0,5 liter og ekspiratorisk reservevolum er 1,5 liter? (1 poeng)

Tomt tekst felt med benevnelse liter. Skriv inn rett svar.

Hvor stort er minuttvolumet når tidevolumet er 0,5 liter og respirasjonsfrekvensen er 16? (1 poeng)

Tomt tekst felt med benevnelse liter. Skriv inn rett svar.

Hva blir den alveolære ventilasjonen pr. minutt dersom tidevolumet er 500 ml, dødrommet er 150 ml, og ventilasjonsfrekvensen er 18 pr. minutt? (1 poeng)

Svar:                                ml.

Fyll inn riktige navn på figuren under:

figur

Hvilket av alternativene (1-6) leder blod til lungene? (1 poeng)

Hvilket av alternativene (1-6) leder blod fra høyre lunge til venstre atrium? (1 poeng)

Hvilket av alternativene (1-6) mottar blod fra venstre ventrikkel? (1 poeng)

 

Velg ett alternativ:

 • P til Q
 • Q til S
 • S til T
 • T til P

 

Velg ett alternativ:

 • P til Q
 • Q til S
 • S til T
 • T til P

Hva er hjertets minuttvolum dersom slagvolumet er 80 ml blod og hjertefrekvensen er 75 pr. minutt? (1 poeng)

Svar: XX ml.

Skriv inn rett svar – 1 poeng

 • Blodstrømmen til nyrene reduseres
 • Total perifer motstand økes
 • Det arterielle blodtrykket reduseres
 • Blodstrømmen til hjernen reduseres

Hvilken av de følgende endringer reduserer hemoglobinets affinitet til oksygen? (1 poeng)

 • Redusert pH og redusert temperatur
 • Redusert pH og økt temperatur
 • Økt pH og økt temperatur
 • Økt pH og redusert temperatur

Hvilke klaffer er åpne når ventriklene kontraherer og pumper blod ut i det systemiske kretsløpet? (1 poeng)

 • Pulmonalklaffen og trikuspidalklaffen
 • Aortaklaffen og trikuspidalklaffen
 • Aortaklaffen og bikuspidalklaffen
 • Pulmonalklaffen og aortaklaffen

Hvilken av følgende blodtyper må en person ha for å kunne motta en blodtransfusjon med erytrocytter med blodtype AB Rh-? (1 poeng)

 • O Rh -
 • A Rh +
 • AB Rh +
 • B Rh -

Hvilken blodtype har en person som har erytrocytter med kun B-antigen? (1 poeng)

 • O
 • A
 • AB
 • B

Velg riktig svar:

 • Oksygenmetning er et mål på hvor stor prosentandel av jernatomene i hemoglobinet som har bundet oksygen
 • Oksygenmetning er et mål på hvor mange oksygenmolekyler som er bundet til jernatomene i hemoglobinet
 • Oksygenmetning er et mål på leukocyttenes metningsgrad av oksygenmolekyler i blodbanen
 • Oksygenmetning er et mål på hvor mange av oksygenmolekylene i blodet som transporteres fritt løst i plasma

Hva er den avgjørende faktoren for graden av oksygenmetning i blodet? (1 poeng)

 • Mengden hemoglobin (Hb)
 • Jerninnholdet (Fe) i blodet
 • Partialtrykket av oksygen (pO2)
 • Trykkforskjellen mellom pCO2 og pO2

Hvilken del av sirkulasjonssystemet inneholder størst andel av det totale blodvolumet i kroppen? (1 poeng)

 • Arteriene
 • Kapillærene
 • Venene
 • Hjertet
 • Redusert hydrostatisk trykk i kapillærene
 • Økt hydrostatisk trykk i vevsvæsken
 • Redusert proteinosmotisk trykk i plasma
 • Redusert arteriolediameter i vevet

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Insulin senker blodglukose ved at insulinfølsomme celler hemmer opptak av glukose
 • Insulin stimulerer til lagring av glukose som glukagon i lever og muskler
 • Insulin er et katabolt hormon
 • Insulin øker lagrene av fettstoffer

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Hypotalamus innstilles på en lavere temperatur enn normalt ved feber
 • Hypofysen produserer hormoner som skilles ut fra baklappen i hypothalamus
 • Hypofysen produserer hormoner som stimulerer frisetting av hormoner fra hypothalamus
 • Hypofysen skiller ut åtte ulike hormoner

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Veksthormon skilles ut fra epifyseskivene i rørknokler
 • Veksthormon er et katabolt hormon
 • Veksthormon stimulerer glukoneogenesen og senker blodglukosen
 • Veksthormon stimulerer celledeling og proteinsyntese

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • FSH (follikkelstimulerende hormon) bidrar til økt kortisolutskillelse
 • LH (luteiniserende hormon) bidrar til økt østrogen- og progesteronutskillelse
 • Prolaktin stimulerer sekresjon av brystmelk ved amming
 • Oksytocin stimulerer sammentrekning av livmor under fødsel

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Binyrebarkens hormoner har samme virkninger som det sympatiske nervesystemet
 • Binyremargen produserer hovedsakelig noradrenalin
 • Adrenalin virker på tverrstripet muskulatur i luftveiene slik at de kontraheres
 • Adrenalin øker hjertets minuttvolum og blodtrykket

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Adrenalin fra binyrene stimulerer nedbrytningen av triglyserider
 • Acetylkolin fra binyrene øker blodglukosen
 • Androgener produseres i binyremargen
 • Hypofysen stimulerer binyremargen til å skille ut mer adrenalin

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • TSH hemmer utskillelsen av tyroksin (T4) og T3 fra skjoldkjertelen
 • Tyroksin påvirker ikke nerveledningshastigheten
 • Tyroksin øker virkningen til det parasympatiske nervesystemet
 • Tyroksin stimulerer basalmetabolismen i mesteparten av kroppens vev

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Når kroppen produserer for lite tyroksin, synker TSH-utskillelsen
 • Når TSH utskillelsen øker, øker produksjonen av parathyreoideahormon
 • Når kroppen produserer for lite tyroksin, øker TSH-utskillelsen
 • Når TSH utskillelsen øker, synker produksjonen av tyroksin

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Kalsitriol aktiveres til vitamin D i binyrene
 • Aktivt vitamin D nedsetter absorpsjon av kalium fra tarm
 • Aktivt vitamin D øker plasmakonsentrasjonen av kalsium
 • Kalsitonin øker kalsiumkonsentrasjonen i plasma

Hva vil skje dersom plasmakonsentrasjonen av Ca2+ faller under normal verdi? (1 poeng)

 • Sekresjonen av paratyreoideahormon avtar
 • Utskilling av Ca2+ i urinen avtar
 • Dannelse av aktivt vitamin D i nyrene avtar
 • Aktiviteten til osteoklastene avtar

Du glemmer å spise under eksamen. Hvilket hormon vil etter hvert skilles ut som følge av dette? (1 poeng)

 • Glykogen
 • Kalsitonin
 • Insulin
 • Glukagon

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Myelin dannes fra gliaceller og utgjør grå substans i nervevevet
 • Myelin danner et fetthylster rundt dendrittene
 • Myelin øker hastigheten til de elektriske signalene i aksonet
 • Myelin påvirker i liten grad ledningshastigheten i nevroner

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • En nervecelle kan inneholde flere aksoner
 • En gliacelle kan produsere nervesignaler
 • En dendritt sender signaler til andre celler
 • Et akson kan sende et signaler til andre celler

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Fotoreseptorer er plassert i synsbarken i temporallappen
 • Kjemoreseptorer registrerer grad av sammentrekning i blæremuskulaturen
 • I aorta og arteria carotis finnes baroreseptorer og kjemoreseptorer
 • Hårceller i mellomøret stimuleres av lydbølger og stillingsendringer av hodet
 • Motoriske nevroner fra innvollsorganene gir opphav til bevisste sanseopplevelser
 • Sensoriske nevroner leder signaler til glatt muskulatur, hjertemuskulatur og kjertler
 • Motoriske nervebaner inneholder sensoriske og motoriske nervefibrer
 • Det går parasympatiske nervefibre ut fra sakraldelen av ryggmargen

Hvilket utsagn om virkninger av det sympatiske nervesystemet er riktig? (1 poeng)

 • Fører til at pupillene trekker seg sammen
 • Fører til økt tarmperistaltikk
 • Fører til økt hjertefrekvens og kontraktilitet i hjertet
 • Fører til kontraksjon av glatt muskulatur i luftveiene

Hvilket utsagn om virkninger av det parasympatiske nervesystemet er riktig? (1 poeng)

 • Fører til økt tarmperistaltikk
 • Fører til avslapning av glatt muskulatur i blæreveggen
 • Fører til økt hjertefrekvens og kontraktilitet i hjertet
 • Fører til dilatasjon av glatt muskulatur i luftveiene

Hvilket utsagn om nervesignaler fra nervus vagus er riktig? (1 poeng)

 • Bidrar til å øke hjertefrekvensen
 • Inneholder tallrike motoriske aksoner som formidler efferente signaler fra innvollsorganene
 • Bruker noradrenalin som transmittersubstans
 • Bidrar til å redusere hjertefrekvensen

Hvilket utsagn om avvergerefleksen/ tilbaketrekningsrefleksen er riktig? (1 poeng)

 • Et sensorisk nevron er siste del i refleksbuen
 • Første del i refleksbuen er nociceptorer i huden
 • Fra ryggmargen går signaler gjennom sensorisk nervefiber til muskulatur
 • Impulser fra sanseceller overføres via motorisk nevron til ryggmargen

Hvilket utsagn om cerebrum er riktige? (1 poeng)

 • Temporallappene er det samme som isselappene
 • Oksipitallappene er det samme som bakhodelappene
 • Frontallappene er plassert i den bakre delen av hjernen
 • Parietallappene er plassert i tinningregionene
 • Blodstrømmen til hjernen er ikke autoregulert
 • Hvis blodtrykket synker, utvider arteriolene i hjernen seg
 • Høy konsentrasjon av CO2 gir arteriolkonstriksjon og økt blodstrøm til hjernen
 • Høy konsentrasjon av O2 gir arteriolkonstriksjon og økt blodstrøm til hjernen

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Hjernekapillærer er mer permeable enn kapillærer ellers i kroppen
 • Hjernens kapillærer er omgitt av gliaceller som sikrer stabilt miljø rundt nevronene
 • Fettløselige stoffer som O2 og CO2 kan ikke diffundere gjennom blod-hjerne-barrieren
 • Vannløselige forbindelser kan fritt passere blod-hjerne-barrieren

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Cerebrospinalvæsken produseres i hjernens ventrikler, passerer ut i epiduralrommet og dreneres til blodet
 • Cerebrospinalvæsken bidrar til å ernære nevronene og demper støt
 • Cerebrospinalvæsken produseres av nevroner
 • Cerebrospinalvæsken inneholder hvite blodceller

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Dura mater er den tynne hjernehinnen som kler utsiden av cerebrum
 • Pia mater er plassert mellom dura mater og arachnoidea
 • Arachnoidea kler innsiden av kraniet
 • Subarachnoidalrommet befinner seg mellom arachnoidea og pia mater

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Hver muskelfiber i kroppen står i forbindelse med flere nerver
 • Depolarisering gir reopptak av kalsium til sarkoplasmatisk retikulum
 • Frisetting av kalsium fra intracellulære lagre medfører en muskelsammentrekning
 • Acetylkolin brytes ned av acetylkolinesterase og dermed kan muskelsammentrekningen fortsette
 •  
 • Noradrenalin frisettes i den nevromuskulære synapsen og fører til åpning av kanaler som er permeable for både Na+ og Ca2+. Dette fører til depolarisering av den postsynaptiske membranen
 • Noradrenalin frisettes i den nevromuskulære synapsen og fører til åpning av kanaler som er permeable for Ca2+. Dette fører til depolarisering av den postsynaptiske membranen
 • Acetylkolin frisettes i den nevromuskulære synapsen og fører til åpning av kanaler som er permeable for Na+. Dette fører til depolarisering av den postsynaptiske membranen
 • Acetylkolin frisettes i den nevromuskulære synapsen og fører til åpning av kanaler som er permeable for Ca2+. Dette fører til depolarisering av den postsynaptiske membranen

Hva er en nerve? (1 poeng)

 • En bunt av aksoner i det perifere nervesystem
 • En gruppe nerveceller i sentralnervesystemet
 • Det samme som en nervecelle
 • En bunt aksoner i sentralnervesystemet

Hva heter bindevevshinna som dekker utsiden av knoklene? (1 poeng)

 • Periost
 • Pericard
 • Perineum
 • Peritoneum

Hvor finner man hovedsakelig tverrstripet muskulatur? (1 poeng)

  1. I luftveiene
  2. I fordøyelseskanalen
  3. I blodårer
  4. I bevegelsesapparatet

Clavicula ligger (medialt, ventralt, dorsalt, koronalt) for columna. (1 poeng)

Clavicula ligger (caudalt, medialt, inferiort, superiort) for sternum. (1 poeng)

M. triceps brachii skaper (fleksjon, adduksjon, ekstensjon, rotasjon) i albueleddet. (1 poeng)

M. trapezius ligger (lateralt, dorsalt, kaudalt, medialt) for m. pectoralis major. (1 poeng)

M. rectus abdominis skaper (ekstensjon, adduksjon, fleksjon, abduksjon) i columna. (1 poeng)

Hvilken av disse anatomiske strukturene er riktig plassert? (1 poeng)

 • Milten ligger øverst til høyre i bukhulen
 • Tonsillene ligger øverst i nesehulen
 • Binyrene ligger bak brystbeinet
 • Skjoldkjertelen ligger foran på halsen

Hvilken påstand om acidose er riktig? (1 poeng)

 • Ved acidose reduseres respirasjonsfrekvensen, noe som fører til at mer CO2 fjernes fra blodet.
 • Ved acidose økes respirasjonsfrekvensen, noe som fører til at mer CO2 fjernes fra blodet.
 • Ved acidose økes respirasjonsfrekvensen, noe som fører til at mindre CO2 fjernes fra blodet.
 • Ved acidose reduseres respirasjonsfrekvensen, noe som fører til at mindre CO2 akkumuleres i blodet.

Hvilken påstand om acidose er riktig? (1 poeng)

 • Ved acidose produserer nyrene sur urin, og hydrogenkarbonat tilføres blodet.
 • Ved acidose produserer nyrene basisk urin, og hydrogenkarbonat tilføres blodet.
 • Ved acidose produserer nyrene basisk urin, og hydrogenkarbonat fjernes fra blodet.
 • Ved acidose produserer nyrene sur urin, og hydrogenkarbonat fjernes fra blodet.
 • Blodtrykket øker som følge av at blodvolumet øker.
 • Blodtrykket øker som følge av at Na+ utskillelsen øker.
 • Blodtrykket øker som følge av at K+ reabsorpsjonen øker.
 • Blodtrykket synker som følge av at Na+ reabsorpsjonen øker.

Hvilke fire av de følgende komponentene skal normalt IKKE finnes i urinen? (Velg fire alternativer) ( 2 poeng)

MCQ med 4 riktige

 •  

leukocytter

 • kreatinin
 • Na+
 • urea
 • vann
 • glukose
 • K+
 • albumin
 • erytrocytter
 • H+

Hvilket ion dominerer i ekstracellulærvæsken? (1 poeng)

 • Na+
 • Fe2+
 • K+
 • Cl-

Hvilken substans er viktigst for å opprettholde det proteinosmotiske trykket i plasma? (1 poeng)

 • Natriumion, Na+
 • Glukose
 • Albumin
 • Kolesterol

Hvilken del av nyretubuli er ansvarlig for mesteparten av reabsorpsjonen av H20? (1 poeng)

 • Proksimale tubuli
 • Henles sløyfe
 • Distale tubuli
 • Samlerørene

I hvilket område (1-8) på tegningen stimulerer ADH til reabsorpsjon av H2O? (1 poeng)

bilde 1

 • Fra 1 til 2
 • Fra 6 til 5
 • Fra 7 til 4
 • Fra 1 til 3
 • Fra 4 til 3

Sett inn riktig navn:

bilde 2

Hvilken del av nervesystemet regulerer ventrikkeltømmingen til tynntarmen? (1 poeng)

 • Det autonome nervesystemet
 • Det sentrale nervesystemet
 • Det sensoriske nervesystemet
 • Det somatisk motoriske nervesystemet

 

Hvor i fordøyelseskanalen skjer mesteparten av absorbsjon av næringsstoffer? (1 poeng)

 1. I magesekken
 2. I tynntarmen
 3. I tykktarmen
 4. I endetarmen

Trommehinnen reflekterer lydbølgene tilbake til omgivelsene Øretrompeten leder lydbølgene gjennom mellomøret

Hårcellene på basilarmembranen registrerer lydbølger med forskjellige frekvenser Hørselsbarken i bakhodelappen (occipitallappen) mottar lydbølger

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • For at nære objekter skal fokuseres skarpt på netthinnen, må linsen strekkes ved hjelp av ciliarmuskelen.
 • For at nære objekter skal fokuseres skarpt på netthinnen, må øyets linsestyrke reduseres.
 • For at fjerne objekter skal fokuseres skarpt på netthinnen, må fibrene mellom linsen og ciliarmuskelen slakkes.
 • For at fjerne objekter skal fokuseres skarpt på netthinnen, må ciliarmuskelen være avslappet.

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Mellomøreknoklene forsterker trykk og reduserer amplituden til vibrasjoner
 • Sneglehuset inneholder en geleaktig membran som er ansvarlig for likevektssansen
 • Stigbøylens fotplate sender vibrasjoner til sneglehuset ved å slå mot membranen i det runde vinduet.
 • Øretrompeten samler og leder vibrasjoner til trommehinnen

Hvorfor kan man ikke kan se farger i mørket? (1 poeng)

 • Tappene stimuleres ikke nok i mørket
 • Stavene er ikke aktive i mørket
 • Stavene er mindre lysfølsomme enn tappene
 • Fordi man mangler vitamin A

Hvilken mekanisme gir varmetap hos en person som oppholder seg i omgivelsestemperatur på 40°C og lav luftfuktighet på 10 %? (1 poeng)

 • Varmeledning
 • Varmestrøm
 • Varmestråling
 • Fordampning

På hvilken måte foregår det meste av varmetapet hos en person som blir liggende på et kaldt underlag? (1 poeng)

 • Varmeledning
 • Varmestrøm
 • Varmestråling
 • Fordampning

Hvilket område av cellen (1-8) inneholder arvestoffet DNA? (1 poeng)

bilde 3

I hvilket område i cellen (1-8) produseres energi? (1 poeng)

I hvilket område i (del av) cellen (1-8) opprettholdes forskjellen i konsentrasjon av Na+ og K+ mellom cellens inn- og utside? (1 poeng)

Hvilken påstand om cellemembranen er riktig? (1 poeng)

 • Er ugjennomtrengelig for vann
  • Består av nukleinsyrer
  • Har antigener i overflaten
  • Er elektrisk positivt ladet på innsiden i forhold til utsiden

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

  • Meiose foregår i alle kroppens celler
  • Ved mitose dannes to datterceller med 46 kromosomer i hver
  • Kjønnskromosomene X og Z inneholder gener som styrer kjønnsutvikling
  • En zygote inneholder 23 kromosomer

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Fettvev gir mekanisk styrke og sammenbinding
 • Løst bindevev gir friksjonsfri bevegelse i synovialledd
 • Bruskvev forsterker slimhinnene
 • Fast bindevev finnes særlig i sener og leddbånd

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Tarmslimhinnen består av flerlaget plateepitel
 • Sylinderepitel finnes i slimhinnen både i luftveier og tarm
 • Enlaget plateepitel finnes i huden
 • Endotel er flerlaget plateepitel

Hvilket utsagn er riktig? (1 poeng)

 • Bruskvev inneholder rikelig med blodårer
 • Løst bindevev gir mekanisk styrke til sener og leddbånd
 • Bruskvev er slitesterkt og har stor mekanisk styrke
 • Fettvev er en form for fast bindevev

Hvilket utsagn om kvinnelige kjønnshormoner er riktig? (1 poeng)

 • Utskillelsen av østrogener øker frem mot eggløsningen
 • Utskillelsen av østrogener er størst under menstruasjonsblødningen
 • Progesteronutskillelsen stanser rett etter eggløsningen
 • Progesteronutskillelsen er størst under menstruasjonsblødningen

Klarte du å få alt riktig? Sensorveiledningen/fasit finner du her.

Endringslogg: Sykepleien gjør oppmerksom på at sensorveiledningen ble erstattet av en ny versjon 16.12.2020 klokka 16.12. Dette ble gjort fordi den første versjonen inneholdt forslag til poenggrenser. Poengene er den enkelte skole som skal bestemme, så for å unngå forvirring, er de foreslåtte poenggrensene fjernet i den nye versjonen som nå er tilgjengelig.

Her kan du teste dine kunnskaper på tidligere eksamener:

Fra 2019Test deg selv i siste eksamen i anatomi

Fra 2018: Her er hele eksamen i anatomi: Er du oppdatert?

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.