fbpx Sykepleierstudenter bekymret for eksamenssmitte Hopp til hovedinnhold

Bekymret for eksamenssmitte

marit falla eriksen

Flere sykepleierstudenter er bekymret for sikkerheten under eksamen. Til tross for stadig høyere smittetall, skal eksamen avholdes som normalt på skolene. – Skoleeksamen er mest rettferdig, men det er skummelt med smitte, sier førsteårsstudent Marit Falla Eriksen.

Sykepleierstudenter over hele landet holder nå på med de siste forberedelsene til eksamen. Imidlertid er mange bekymret over den nye smittesituasjonen.

Antallet smittede stiger fortsatt, og denne uken kom det nye tiltak for å hindre spredningen av koronaviruset.

Likevel skal flere eksamener avholdes fysisk på skolene. Dette gjelder blant annet den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi, som avholdes 15. desember.

Forberedt på skoleeksamen

Førsteårsstudent Marit Falla Eriksen er bekymret for sikkerheten under skoleeksamen. Hun går første året på Lovisenberg diakonale høyskole (LDH), og er blant studentene som neste uke skal ha den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

– Det mest rettferdige for alle studenter er at det blir skoleeksamen. Da får alle lik mulighet, og det blir standardisert. Det er også det vi har forberedt oss på. Men omikronutbruddet er en bekymring, sier hun.

– Siden det er så tett opp til jul, så blir man redd for å ta med smitte hjem til familien dersom noen møter opp med sykdom på eksamen.

Bekymringsmeldinger fra hele landet

Andre sykepleierstudenter deler Eriksens bekymringer. Nestleder i NSF Student, Sigrid Husøy Larsen, sier at de har mottatt meldinger fra bekymrede studenter på tvers av utdanningsinstitusjonene.

– På grunn av mye smitte og de nye tiltakene, er flere studenter bekymret for smitterisikoen ved å møte opp på fysisk eksamen, sier hun.

Studentene er mest bekymret for at noen velger å møte opp selv om de har symptomer. Den ytterste konsekvensen av å ikke møte opp til en eksamen kan være at studieprogresjonen blir utsatt.

– Dette vil medføre en større smitterisiko for de andre som sitter i salen, påstår Larsen.

jente står foran vegg

Kan øke belastningen i helsetjenesten

 – Det som er spesielt med sykepleierstudenter, er at de ofte jobber i helsetjenesten ved siden av studiene. De skal sette seg i en sal med masse folk som potensielt har symptomer, og så dra på jobb, sier Larsen, og fortsetter:

– Akkurat dette kan medføre en stor belastning for en allerede presset helsetjeneste. Om eksamen skal gjennomføres fysisk, er det viktig med tilrettelegging for en trygg gjennomføring.

Marit Falla Eriksen er blant studentene som har deltidsjobb i helsevesenet. Hun erkjenner at hun er bekymret for å ta med smitte dit.

– Det blir en ekstra påkjenning. Jeg kjenner også flere andre studenter som skal jobbe tett opp mot jula og i juleferien, sier hun.

 Gjennomføres som planlagt

Det er NOKUT som har ansvaret for å arrangere den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Den vil bli gjennomført som planlagt, altså som skoleeksamen.

– NOKUTs avgjørelse om å ikke endre eksamensform er faglig forankret og basert på ansvarlige myndigheters føringer om at skoleeksamen kan gjennomføres med god organisering med tanke på smittevern, sier Kristin Vinje, administrerende direktør i NOKUT.

Hun opplyser om at utdanningsinstitusjonene er orientert om denne begrunnelsen, og at det forventes at de gjør gode tiltak for å hindre smitte.

Skolene bør tilrettelegge

Også Marit Falla Eriksen mener at skolene bør legge til rette for studentene så godt som mulig.

– De bør passe på å følge alle smittevernregler og passe på å holde god avstand. Det bør også være munnbind og desinfisering tilgjengelig, sier hun.

– Noen burde også sørge for at alle reglene blir overholdt.

NOKUT sier at de har tillit til at utdanningsinstitusjonene klarer å gjennomføre eksamen på en god måte.

Redd for endringer i siste liten

Flere studenter er bekymret for om det skjer en endring i eksamensform før neste onsdag, da den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi skal gjennomføres.

– Det er en bekymring for om det plutselig skjer et stort utbrudd på en skole, slik at eksamen må gjennomføres digitalt, sier Marit Falla Eriksen.

Hun trekker spesielt fram erfaringene fra fjorårets eksamen, som ble gjort digital. Den ble kritisert for å ha vært altfor vanskelig, og hadde rekordhøy strykprosent.

– Man ønsker ikke å kaste seg rundt to dager før, og måtte begynne å øve og gjøre seg klar for en helt annen type eksamen. Spesielt ikke nå som ting er så utrolig uforutsigbart, sier hun.

Ifølge Kristin Vinje, administrerende direktør i NOKUT, er ikke dette en aktuell problemstilling.

– Vi skjønner at det er en stressende situasjon for studentene tett opp mot eksamen, men vi mener at en endring i eksamensformen kort tid før planlagt gjennomføring ikke vil komme studentene til gode, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse