fbpx – Jeg har blitt sparket, spyttet på og truet på jobb Hopp til hovedinnhold

– Jeg har blitt sparket, spyttet på og truet på jobb

Bildet viser en kvinne som er redd
UTRYGG OG REDD:  – I de 25 årene jeg har jobbet i helsevesenet har jeg ikke tall på hvor mange ganger jeg har vært i situasjoner der jeg har vært utrygg eller redd, skriver Tanja Vatnås. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

– Det er på høy tid å snakke høyt om vold, trusler om vold og trakassering av ansatte i helse, sosial og omsorgssektoren. Og viktigst av alt, hva skal vi gjøre med det? spør innleggsforfatteren.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Det er snakk om hverdagen vår, og det gjøres lite eller ingen ting for å sikre sikkerheten til tusenvis av offentlig ansattes på jobb.

Vi står i frontlinjen og møter mennesker som av ulike grunner er i en vanskelig situasjon eller livskrise. Mennesker trenger oss samtidig som vi trenger en trygghet.

Utrygg på jobb

Da jeg jobbet i hjemmesykepleien, hadde vi en bruker som var alvorlig psykisk syk. Når DPS eller Nav skulle på hjemmebesøk, var de alltid to. Når legevakta skulle på vurderingsbesøk, hadde de alltid politistøtte. Når vi i hjemmesykepleien daglig skulle ut å gi ham medisiner og se ham ta dem, dro vi alene.

Vi visste aldri hva som møtte oss.

En annen bruker, vi dro til alene, var en gammel skrøpelig dame med en aggressiv narkoman sønn. Vi visste aldri hva som møtte oss når vi åpnet døren.

Eller den narkomane og voldsdømte mannen vi hadde sårstell på. Det var ikke hyggelig å dra dit alene og bli møtt av en ruset mann. Vi visste ikke hvor mange av hans kompiser som var til stede i leiligheten.

Ikke fått opplæring

Jeg glemme ikke alle nettene jeg jobbet i en forsterket bolig med to utagerende brukere. Vi var tre på jobb på dag og kveld, og jeg jobbet alene på natten uten mulighet for å tilkalle hjelp utover å ringe politiet. Mange netter var jeg livredd når brukerne ikke sov.

På sykehuset har jeg blitt spyttet på, slått, sparket og truet. Det er ikke direkte oppløftende å få høre hvordan du skal parteres fordi en pasient har brukt opp dagens kvote med opiater. 

I de 25 årene jeg har jobbet i helsevesenet har jeg ikke tall på hvor mange ganger jeg har vært i situasjoner der jeg har vært utrygg eller redd.

I de 25 årene jeg har jobbet i helsevesenet har jeg aldri blitt tilbudt noen form for opplæring i hvordan man skal håndter truende eller voldelige pasienter. Jeg har aldri opplevd at det har fått konsekvenser for personene som har spyttet, truet eller vært fysiske mot kolleger eller meg selv.

En tøffere frontlinje

I 2018 var det en alvorlig episode på det sykehuset jeg jobbet på. Vi ble lovet opplæring i hvordan vi skulle håndtere liknende situasjoner i fremtiden. Vi er snart i 2022, og ingen ting er skjedd. Eller jo, vi har fått tilsendt en prosedyre som vi kan lese på fritiden.

Nå har det igjen vært et tragisk dødsfall, denne gangen i Nav.

Nå har det igjen vært et tragisk dødsfall, denne gangen i Nav. Det kunne like godt ha skjedd i et akuttmottak, i hjemmesykepleien eller på en sengepost.

I psykiatrien er dette noe de jobber systematisk med. I somatikken er det totalt fraværende. Nå må det tas grep for å sikre arbeidsforholdene til alle sykepleiere som daglig står i frontlinjen. Det er en frontlinje som gjennom de siste tiårene har blitt tøffere og tøffere år for år.

Må bli knallharde

NSF må komme på banen. De må bli tydelige og kreve at alle får nødvendig opplæring og trening i hvordan de skal håndtere situasjoner som kan oppstå. 

Høgskolene og universitetene må følge med i tiden og sikre studenten grunnleggende opplæring i hvordan man skal forholde seg i situasjoner der man opplever krenkende eller truende atferd.

Arbeidsgiver må lære av, blant annet, politiet, og de må bli knallharde. De må systematisk anmelde alle former for vold, trusler og krenkende atferd utført av pasienter som er strafferettslig tilregnelige.

Vi har alle noen der hjemme som er glade i oss. Arbeidsgiver skylder dem og oss at vi er trygge på jobb. At vi kommer hjem igjen.

Les også:

Vold og trusler rammer hver fjerde sykepleier

Sort/hvit illustrasjon av skygge som virker truende
DOBBEL RISIKO: I helse- og sosialsektoren oppgir én av fem ansatte at de har opplevd vold eller trusler på jobb. Det er over dobbelt så mange, som i resten av arbeidslivet, og for sykepleiere er tallene enda høyere. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Helsepersonell er ekstra utsatt for trusler og vold, viser nye tall fra Arbeidstilsynet. Nå får sektoren refs for dårlig kartlegging og for at arbeidsgivere ikke beskytter sine ansatte godt nok.

Arbeidstilsynet har hittil i år gjennomført 263 tilsyn i helse- og sosialsektoren med tema vold og trusler.

Resultatene viser at seks av ti arbeidsplasser har for dårlige kartlegginger og risikovurderinger av når arbeidstakere kan oppleve vold og trusler. Arbeidsgivere har heller ikke satt i gang nødvendige tiltak for å beskytte arbeidstakerne.

200 000 trues eller utsettes for vold

Edle Utaaker er nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets tilsynsarbeid med vold og trusler i helse- og omsorgssektoren. Hun sier til Sykepleien at 200 000, det vil si 7,5 prosent av alle norske arbeidstakere, har blitt utsatt for vold eller trusler.

– Når vi ser på helsesektoren er tallet høyere. Her sier 20 prosent at de har opplevd vold eller trusler, og for sykepleiere er tallet enda litt høyere: 27 prosent sier at de har opplevd vold eller trusler det siste året, sier Utaaker.

De store tallene er årsaken til at helse- og sosialsektoren er hovedmålgruppe for Arbeidstilsynets nye kampanje om vold og trusler. (Se kampanjevideo nederst i saken.)

Arbeidstilsynet skal fortsette sine tilsyn i kommunehelsetjenesten ut året.

– Til neste år vil vi se nærmere på private aktører og rusomsorgen. Dette er et arbeid som vi kommer til å følge nøye med på de neste årene, lover Utaaker.

Farlig å jobbe alene

Trude Vollheim
FRYKT: – Altfor mange i helse- og sosialsektoren har kjent frykt på jobb fordi de har opplevd en vold- eller trusselsituasjon, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Foto: Arbeidstilsynet

Ifølge Arbeidstilsynet er en konkret risikofaktor alenearbeid. Det viste seg at og seks av ti arbeidsplasser mangler risikovurderinger knyttet til arbeidstakere som jobber alene.

– I tillegg finner vi brudd på lovens krav om nødvendig opplæring i nær 40 prosent av tilsynene, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim i en pressemelding.

Det er arbeidsgivers ansvar å forebygge vold og trusler, men Arbeidstilsynet sier det er viktig at ansatte deltar i dette arbeidet.

– Det er de som kjenner arbeidssituasjonen best og vet hva som skal til for å være trygg på jobb, sier Vollheim.

Krav til arbeidsgiver
  • Forebygg at vold- og trusselsituasjoner oppstår. Gjennomfør risikovurderinger jevnlig og iverksett nødvendige tiltak.
  • Gi nødvendig informasjon om mulige farer i arbeidet. 
  • Gi de ansatte nødvendig opplæring og sørg for at de får øve jevnlig. Både for å hindre at vold- og trusselsituasjoner oppstår, og for at ansatte skal vite hva de skal gjøre hvis det likevel skjer.
  • Ivareta og følg opp de ansatte etter vold- og trusselsituasjoner. Involver bedriftshelsetjenesten ved behov.

Kilde: Arbeidstilsynet

Vil ansvarliggjøre arbeidsgivere

Arbeidstilsynet ønsker ansvarliggjøre arbeidsgivere.

– Altfor mange i helse- og sosialsektoren har kjent frykt på jobb fordi de har opplevd en volds- eller trusselsituasjon. Vi håper kampanjen bidrar til å bevisstgjøre arbeidsgivere om ansvaret for å forebygge og at flere arbeidstakere melder fra om situasjoner de opplever. Dette er viktig for at arbeidsgiver skal kunne forebygge og følge opp best mulig, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet ser for eksempel at ansatte som har mangelfull opplæring, jobber alene, jobber på natt eller kveldstid, eller jobber med lav bemanning, er mer utsatt for å oppleve vold og trusler.

– Det krever ekstra tiltak, sier Vollheim.

Råd til arbeidstaker
  • Spør etter informasjon om mulige farer på din arbeidsplass.
  • Still krav om opplæring i hvordan du skal håndtere truende situasjoner.
  • Opptre rolig dersom du opplever at noen er truende.
  • Trekk deg unna hvis det er mulig.
  • Si alltid ifra til din leder hvis du blir utsatt for vold eller trusler.
  • Du bør alltid snakke med noen etter å ha opplevd vold eller trusler.

Kilde: Arbeidstilsynet

– Skjerp dere!

Eli Gunhild By, NSF-leder
VONDT: Det er vondt å komme opp i slike situasjoner når en er der for å hjelpe dem, sier Eli Gunhild By. Foto: Marit Fonn

– Hva tenker du, som leder av den største gruppen arbeidere i helsetjenesten, om dette?

– Det er alvorlig at mange arbeidsgivere tydeligvis ikke tar dette på alvor, sier leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

– Mange sykepleiere blir truet og skadet av pasienter som er til behandling, og det er viktig at dette er en del av det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassen. Det er vondt å komme opp i slike situasjoner når en er der for å hjelpe,

– Er det akseptabelt at én av fire sykepleiere utsettes for vold og trusler uten at arbeidsgiver gjør noe med situasjonen?

– Nei det er ikke akseptabelt. Det er viktig at de som ikke har gode nok systemer, skjerper seg, sier By.

For å gjøre noe med situasjonen mener By det er flere ting som må på plass.

– Det må være flere ansatte på jobb, gode sikkerhetsrutiner og at de ansatte er opplært i hvordan de bør opptre når truende situasjoner oppstår. Dette kan være å ha et kroppsspråk som demper aggresjonen, og holde avstand til den som truer. De må også kunne ulike teknikker dersom de blir angrepet. Dette er det viktig å trene på, sier By.

Helsedirektoratet kartlegger

Også Helsedirektoratet har gjort en kartlegging av vold mot helsepersonell og medpasienter.

De sendte blant annet ut en spørreundersøkelse til de fire regionale helseforetakene og 151 kommuner. Svarene de fikk inn var imidlertid vanskelige å sammenlikne, fordi de forskjellige kommunene rapporterte tall ulikt.

En rapport fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø konkluderte med at sykefravær kan reduseres med 13 prosent dersom arbeidsplassen har gode rutiner for å forebygge vold og trusler.

Arbeidstilsynets kampanjefilm om vold og trusler på arbeidsplassen.
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.