fbpx Kraftig økning i vold mot sykehusansatte Hopp til hovedinnhold
Trondheim:

Kraftig økning i vold mot sykehusansatte

Flyfoto av St. Olavs Hospital i Trondheim

Rundt to ganger i uka må politiet tilkalles ved St. Olavs hospital i Trondheim.

I fjor håndterte sikkerhetsseksjonen ved St. Olavs hospital i Trondheim 652 personoppdrag, noe som utgjør en økning på 47 prosent fra året før, melder Adresseavisen. [artikkelen krever betaling]

I 417 av tilfellene, var det meldt om utagerende pasienter. 112 ganger, cirka to ganger ukentlig, ble politiet tilkalt.

Når vi blir tilkalt, så er det snakk om mer enn trusler, da er det en fare for at det kan skje noe.
Roald Hammer, leder for Sikkerhetsseksjonen ved St. Olavs hospital

Vakthold døgnet rundt

– Det har vært en ganske markant økning i antall oppdrag de siste årene, og det er hendelser med kraftig utagering som øker mest, sier Roald Hammer, leder for Sikkerhetsseksjonen.

– Når vi blir tilkalt, så er det snakk om mer enn trusler, da er det en fare for at det kan skje noe.

Hammer leder en vaktstyrke på 20 personer, som sørger for vakthold døgnet rundt på sykehuset.

Han forteller til avisa at oppdragene som oftest dreier seg om utagerende pasienter, men at det også kan være snakk om personer som ikke har noe på sykehuset å gjøre. Ofte er hendelsene knyttet til rus eller psykiatri.

Mer telefontrakassering

Merete Blokkum, kvalitetssjef ved St. Olavs hospital, forteller om tendens som er ny av året, nemlig økningen av verbale trusler og trakassering mot operatører på AMK-sentralen.

Hun sier forteller videre at St. Olav alltid anmelder hendelser hvor ansatte er truet eller utsatt for vold fra pasienter eller pårørende.

– Det er viktig at vi som arbeidsgiver er veldig tydelig på at det skal være trygt å gå på jobb ved St. Olav. Hvis man har stått i en vanskelig situasjon, skal en ha tilbud om oppfølging og samtaler, sier Blokkum til Adresseavisen.

Sykehuset vurderer nå å legge til rette for et skjermet areal knyttet til akuttmottaket, med ansatte som er ekstra trent i å håndtere utagerende pasienter.

Økning også i Bergen

Også andre steder i landet meldes det om økning av vold og trusler mot helsepersonell.

I januar kunne Bergensavisen melde at antall vold- og trusselhendelser ved psykiatrisk klinikk ved Helse Bergen hadde gått opp fra 570 i 2016 til 953 i 2017.

Det tilsvarer en økning på nærmere 70 prosent.

I hele Helse Bergen ble det registrert 1454 vold- og trusselhendelser i fjor, hvorav 20 ble meldt til politiet, ifølge avisen.

Utsatt helsepersonell

Helsepersonell er blant arbeidstakerne som er mest utsatt.

I en undersøkelse Arbeidstilsynet presenterte i fjor, oppga 27 prosent av sykepleiere at de hadde vært utsatt for vold eller trusler foregående år.

For alle arbeidstakere var tallet 7,5 prosent.

Arbeidsgivers ansvar

– Det er godt kjent at ansatte i deler av helsesektoren er spesielt utsatt for vold og trusler, sier regiondirektør for Arbeidstilsynet Vestland, Borghild Lekve.

Hun mener det er foruroligende om omfanget nå dessuten kan se ut til å øke, og minner om at det er arbeidsgivers ansvar å gjøre klare risikovurderinger med hensyn til de ansattes sikkerhetssituasjon.

– Slike vurderinger må gjøres jevnlig, og man er pliktig til å sette inn nødvendige tiltak, understreker Lekve.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse