fbpx Vold og trusler rammer hver fjerde sykepleier Hopp til hovedinnhold

Vold og trusler rammer hver fjerde sykepleier

Sort/hvit illustrasjon av skygge som virker truende

Helsepersonell er ekstra utsatt for trusler og vold, viser nye tall fra Arbeidstilsynet. Nå får sektoren refs for dårlig kartlegging og for at arbeidsgivere ikke beskytter sine ansatte godt nok.

Arbeidstilsynet har hittil i år gjennomført 263 tilsyn i helse- og sosialsektoren med tema vold og trusler.

Resultatene viser at seks av ti arbeidsplasser har for dårlige kartlegginger og risikovurderinger av når arbeidstakere kan oppleve vold og trusler. Arbeidsgivere har heller ikke satt i gang nødvendige tiltak for å beskytte arbeidstakerne.

200 000 trues eller utsettes for vold

Edle Utaaker er nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets tilsynsarbeid med vold og trusler i helse- og omsorgssektoren. Hun sier til Sykepleien at 200 000, det vil si 7,5 prosent av alle norske arbeidstakere, har blitt utsatt for vold eller trusler.

– Når vi ser på helsesektoren er tallet høyere. Her sier 20 prosent at de har opplevd vold eller trusler, og for sykepleiere er tallet enda litt høyere: 27 prosent sier at de har opplevd vold eller trusler det siste året, sier Utaaker.

De store tallene er årsaken til at helse- og sosialsektoren er hovedmålgruppe for Arbeidstilsynets nye kampanje om vold og trusler. (Se kampanjevideo nederst i saken.)

Arbeidstilsynet skal fortsette sine tilsyn i kommunehelsetjenesten ut året.

– Til neste år vil vi se nærmere på private aktører og rusomsorgen. Dette er et arbeid som vi kommer til å følge nøye med på de neste årene, lover Utaaker.

Farlig å jobbe alene

Trude Vollheim

Ifølge Arbeidstilsynet er en konkret risikofaktor alenearbeid. Det viste seg at og seks av ti arbeidsplasser mangler risikovurderinger knyttet til arbeidstakere som jobber alene.

– I tillegg finner vi brudd på lovens krav om nødvendig opplæring i nær 40 prosent av tilsynene, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim i en pressemelding.

Det er arbeidsgivers ansvar å forebygge vold og trusler, men Arbeidstilsynet sier det er viktig at ansatte deltar i dette arbeidet.

– Det er de som kjenner arbeidssituasjonen best og vet hva som skal til for å være trygg på jobb, sier Vollheim.

Fakta
Krav til arbeidsgiver
  • Forebygg at vold- og trusselsituasjoner oppstår. Gjennomfør risikovurderinger jevnlig og iverksett nødvendige tiltak.
  • Gi nødvendig informasjon om mulige farer i arbeidet. 
  • Gi de ansatte nødvendig opplæring og sørg for at de får øve jevnlig. Både for å hindre at vold- og trusselsituasjoner oppstår, og for at ansatte skal vite hva de skal gjøre hvis det likevel skjer.
  • Ivareta og følg opp de ansatte etter vold- og trusselsituasjoner. Involver bedriftshelsetjenesten ved behov.

Kilde: Arbeidstilsynet

Vil ansvarliggjøre arbeidsgivere

Arbeidstilsynet ønsker ansvarliggjøre arbeidsgivere.

– Altfor mange i helse- og sosialsektoren har kjent frykt på jobb fordi de har opplevd en volds- eller trusselsituasjon. Vi håper kampanjen bidrar til å bevisstgjøre arbeidsgivere om ansvaret for å forebygge og at flere arbeidstakere melder fra om situasjoner de opplever. Dette er viktig for at arbeidsgiver skal kunne forebygge og følge opp best mulig, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet ser for eksempel at ansatte som har mangelfull opplæring, jobber alene, jobber på natt eller kveldstid, eller jobber med lav bemanning, er mer utsatt for å oppleve vold og trusler.

– Det krever ekstra tiltak, sier Vollheim.

Fakta
Råd til arbeidstaker
  • Spør etter informasjon om mulige farer på din arbeidsplass.
  • Still krav om opplæring i hvordan du skal håndtere truende situasjoner.
  • Opptre rolig dersom du opplever at noen er truende.
  • Trekk deg unna hvis det er mulig.
  • Si alltid ifra til din leder hvis du blir utsatt for vold eller trusler.
  • Du bør alltid snakke med noen etter å ha opplevd vold eller trusler.

Kilde: Arbeidstilsynet

– Skjerp dere!

Eli Gunhild By, NSF-leder

– Hva tenker du, som leder av den største gruppen arbeidere i helsetjenesten, om dette?

– Det er alvorlig at mange arbeidsgivere tydeligvis ikke tar dette på alvor, sier leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

– Mange sykepleiere blir truet og skadet av pasienter som er til behandling, og det er viktig at dette er en del av det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassen. Det er vondt å komme opp i slike situasjoner når en er der for å hjelpe,

– Er det akseptabelt at én av fire sykepleiere utsettes for vold og trusler uten at arbeidsgiver gjør noe med situasjonen?

– Nei det er ikke akseptabelt. Det er viktig at de som ikke har gode nok systemer, skjerper seg, sier By.

For å gjøre noe med situasjonen mener By det er flere ting som må på plass.

– Det må være flere ansatte på jobb, gode sikkerhetsrutiner og at de ansatte er opplært i hvordan de bør opptre når truende situasjoner oppstår. Dette kan være å ha et kroppsspråk som demper aggresjonen, og holde avstand til den som truer. De må også kunne ulike teknikker dersom de blir angrepet. Dette er det viktig å trene på, sier By.

Helsedirektoratet kartlegger

Også Helsedirektoratet har gjort en kartlegging av vold mot helsepersonell og medpasienter.

De sendte blant annet ut en spørreundersøkelse til de fire regionale helseforetakene og 151 kommuner. Svarene de fikk inn var imidlertid vanskelige å sammenlikne, fordi de forskjellige kommunene rapporterte tall ulikt.

En rapport fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø konkluderte med at sykefravær kan reduseres med 13 prosent dersom arbeidsplassen har gode rutiner for å forebygge vold og trusler.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse