fbpx – Fem ordførere følger opp arven fra Florence Nightingale Hopp til hovedinnhold

– Fem ordførere følger opp arven fra Florence Nightingale

Bildet viser fem ordførere

– Vi møter flere hundre sykepleiere fra kommuner i hele Norge på våre etterutdanninger og fagdager. I den anledning har vi snakket med fem ordførere om deres satsing på kompetanseheving, skriver Verdighetsenteret.

364 666 personer fikk helsehjelp fra kommunene i 2019. Nær 60 prosent av hjelpen går til personer over 66 år, viser tall fra Kommunalt pasient – og brukerregister.

De eldre pasientene har mer spesialiserte og komplekse hjelpebehov nå enn før. Samhandlingsreformen utgjorde et veiskille, viser denne NORCE-rapporten. Det stiller nye krav til sykepleierne.

Nye diagnoser og utfordringer krever nye ferdigheter. Oppdatert kompetanse er nødvendig for å sikre gode helsetilbud til innbyggerne, viser en kartlegging fra 2019.

Ikke på dugnad

Verdighetsenteret har bidratt med å kartlegge norske sykehjems erfaringer med covid-19.

Forskerne kommer med seks anbefalinger til sykehjemmene. I rapporten blir opplæring og utdanning trukket frem som en av disse anbefalingene. Helsepersonell som var med i kartleggingen sier at «helseministeren må anerkjenne at det vi gjør er ikke på dugnad, men daglig og profesjonelt arbeid».

Den første kartleggeren

Sykepleiens grunnlegger Florence Nightingale var opptatt av kartlegging.

Hun var forut for sin tid da hun så viktigheten av å gjøre systematiske observasjoner og videre vurdere og registrere disse for deretter å iverksette tiltak og dokumentere status og endring. Det ser vi verdien av i dag også.

Sykepleiere har behov for faglig oppdatering.

I løpet av et år møter vi fra Verdighetsenteret flere hundre sykepleiere fra kommuner i hele Norge på våre etterutdanninger og fagdager. I takt med at det har skjedd store endringer i pasientgruppen, har mange et behov for faglig oppdatering.

Vi har snakket med fem ordførere som representerer kommuner som har sendt sykepleiere til oss.

Flere dør i kommunens omsorg

I Molde dør flere i kommunenes omsorg nå. Det er ikke fordi dødstallene i Molde øker, men fordi pasientene oftere døde på sykehus før. Slik er trenden i hele Norge. Over femti prosent dør på sykehjem, mens kun 30 prosent dør på sykehus, viser 2019-tall fra Folkehelseinstituttet.

Molde-ordfører Torgeir Dahl sier de trenger mer kunnskap om palliasjon og akuttmedisin.

I Sortland merker de også samhandlingsreformen på pasientgruppen. Sortland-ordfører Karl-Erling Nordlund sier de får flere pasienter med komplekse sykdomsbilder og at sykepleierne trenger økt kompetanse. Disse pasientene ble tidligere behandlet på sykehus.

Øker kompetansen

I Alta tilbyr kommunen alt av helsetjenester de 21 000 innbyggerne trenger uten å ha et sykehus. Det krever høy kompetanse, sier ordfører Monica Nielsen. Bor du i Finnmark, har du lengst kjøretid til sykehus.

Hovedmålet er å sikre gode tjenester. 

I Bergen sier ordfører Marte Mjøs Persen at hovedmålet med å øke kompetansen til kommunenes sykepleiere er å sikre gode tjenester, men at det også er viktig med tanke på rekruttering.

I Midt-Telemark forteller ordfører Siri Blickfeldt Dyrland at helsetjenesten er i utvikling og at de trenger ny kompetanse. Der har de laget en strategisk kompetanseplan for helse og omsorg og søker aktivt på kompetansemidler.

Trenger kloke hoder

Ordførernes satsing på kompetanseheving hadde uten tvil vært som musikk i Florence Nightingale sine ører. Hun var den første som profesjonaliserte sykepleieryrket og løftet frem kompetanse som et bokstavelig talt livreddende tiltak.

Vi feiret den internasjonale sykepleierdagen på Nightingale sin fødselsdag 12. mai. Det er 201 år siden hun ble født, men det hun formidlet og sto for, er fortsatt like betydningsfullt og aktuelt.

Vi trenger kloke hoder, gode holdninger og kompetanse. Slik skaper vi verdighet – både for ansatte, pasienter og pårørende. Gratulerer med overstått.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse