fbpx – Vi trenger en lønn som gjenspeiler innsatsen Hopp til hovedinnhold

– Vi trenger en lønn som gjenspeiler innsatsen

– Er det noe pandemien har fått frem, så er det behovet for faglig kvalifisert helsepersonell, skriver høgskolelektoren.

 

Som lærer gjennom mange år ved sykepleierutdanningen, kjenner jeg på en stolthet og beundring når jeg hører historier fra dedikerte sykepleiere som beskriver en hverdag som utfordrer på alle plan – faglig, etisk og emosjonelt. Og jeg ser hvordan samhold, moralsk forpliktelse, høy kompetanse og arbeidsevne får dem til å yte maksimalt.

Vi som utdanner, må også få som fortjent

Som lærer hører jeg oppfordringen om å utdanne flere sykepleiere og flere spesialsykepleiere. Jeg hører også at mange velger å forlate eller gå over i andre jobber fordi arbeidspress og lønn ikke står i samsvar.

Jeg har en lønn som tilsvarer en nybegynnerlønn i offentlig forvaltning.

I den forbindelse har jeg lyst å løfte frem min egen yrkesgruppe, nemlig vi som utdanner sykepleiere. Vi står sjelden på barrikadene og roper om høyere lønn. Vi går ikke i turnus og får heller ikke kvelds- og helgetillegg selv om vår hverdag svært ofte handler om å forberede undervisning og sensurere oppgaver og eksamener på kvelder og i helger.

Etter 30 år som lærer, har jeg en lønn som tilsvarer en nybegynnerlønn i offentlig forvaltning.

Utdanningen er avhengig av gode praksisveiledere

Mye av utdanningen av sykepleiere foregår i praksis i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Og utdanningen er helt avhengige av gode praksisveiledere.

Som lærer har jeg gjennom mange år vært med på å utdanne nettopp praksisveilederne. Sykepleiere har tatt kurs, og nå tar mange av dem emner som gir studiepoeng hvor de får inngående kunnskap i de ulike fagområder som kvalifiserer dem til å bli gode praksisveiledere uten at det genererer lønnsøkning.

Jeg står sammen med sykepleierne i kravet om bedre lønn. Også vi som utdanner denne yrkesgruppen, som samfunnet er i så stort behov av, må få mulighet til å få lønn etter innsats.

Jeg ønsker fortsatt å utdanne sykepleiere

Innledningsvis skrev jeg noe om den stolthet jeg kjenner over sykepleierfaget og utøveren. Mitt ønske er fortsatt være med å utdanne sykepleiere som viser dette motet og denne styrken og som har både faglig og moralsk integritet.

Lønn og arbeidsforhold må være av en slik størrelse og kvalitet at det gjenspeiler innsatsen og de krav til kvalitet som er satt for både dem som utdanner og de som utøver dette livsviktige yrket.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse