fbpx Toppledere på sykehus må stå for sine vaksinevalg Hopp til hovedinnhold

Toppledere på sykehus må stå for sine vaksinevalg

Anne Hafstad
RESPEKTLØST: Når noen sykehusdirektører prioriterer vaksiner til seg selv, er det minste de kan gjøre, å stå for beslutningen og være åpne om sine valg. Det fortjener alle sykepleierne og annet helsepersonell som daglig utsetter seg for smitte i nærkontakt med pasienten, skriver ansvarlig redaktør Anne Hafstad i Sykepleien.  Foto: Jarle Nyttingnes

Når sykehusledere uten pasientkontakt prioriterer vaksinering av seg selv fremfor sykepleiere og annet helsepersonell i direkte pasientkontakt og med høy smitterisiko, må de være åpne om valgene og begrunne dem godt. Hemmelighold og bortforklaringer inngir ikke tillit.

Fire sykehusdirektører og en betydelig andel ledere ved deres sykehus i Helse Sør-Øst er vaksinert. Ved sykehuset Østfold er andelen ledere som er vaksinert, faktisk høyere enn andelen sykepleiere og leger. Det viser en gjennomgang fra Helse Sør-Øst (HSØ), som vi i Sykepleien har fått innsyn i.

En sykehusdirektør vi foreløpig ikke har navngitt, mener at vaksinevalget er å betrakte som personlige helseopplysninger som ikke hører hjemme i offentligheten.

Les nyhetssaken her: Fire sykehusdirektører vaksinert i Helse Sør-Øst

Virkelig? Det var ikke mulig å finne en sykepleier, lege eller andre i direkte pasientkontakt som ville satt pris på en vaksine en vanlig ettermiddag på et av landets sykehus?

En liten restdose til direktøren

En annen sykehusdirektør, som for øvrig er på hjemmekontor minst halvparten av arbeidstiden, sier at det var en liten vaksineskvett igjen en sen ettermiddag og at det ikke var mulig å finne noen andre på sykehuset som kunne få den, enn henne. Da er det selvsagt bedre at hun får den, enn at vaksinedosen går til spille.

Virkelig? Det var ikke mulig å finne en sykepleier, helsefagarbeider, lege, radiograf eller andre i direkte pasientkontakt som ville satt pris på en vaksine en vanlig ettermiddag på et av landets større sykehus? Da bør direktøren gå grundig igjennom rutinene for vaksinering av ansatte.

Den tredje sykehusdirektøren har visstnok også fått en overskuddsdose, mens den fjerde vaksinerte direktøren begrunner prioriteringen av seg selv og utvalgte ledere med beredskapshensyn.

Prioritering av vaksiner vekker følelser 

Lite skaper mer emosjoner akkurat nå enn prinsippene for prioritering av vaksiner. Det mangler ikke på «selvoppnevnte eksperter» på hvordan prioriteringene burde vært.

Meningene er mange, og jeg har stor respekt for den nærmest umulige oppgaven våre sentrale helsemyndigheter har stått i da de skulle ta sine valg om hvem som skal først i vaksinekøen. Det er mange hensyn å ta, og begrenset med faktisk kunnskap om hva som ville være den beste strategien. Når historien skal skrives en gang i fremtiden, får vi kanskje svar vi kan bruke når et nytt virus kommer snikende.

Jeg stiller meg imidlertid litt undrende til at ikke ledere med betydelig ansvar for beredskap og andre samfunnskritiske funksjoner, ikke er mer prioritert i de nasjonale føringene. Sykehusdirektører, og utvalgte sykehusledere har opplagt en viktig rolle.

Ledere i beredskap burde vært prioritert

Det samme gjelder statsministeren og hennes statsråder, og sentrale byråkrater og helseledere som Bjørn Guldvog, Espen Rostrup Nakstad, Camilla Stoltenberg, Line Wold, Geir Bukholm, RHF-direktør Cathrine Lofthus og alle de andre kjente ansiktene som tross alt med relativt stø hånd har loset oss gjennom landets største krise i fredstid.

Det kan ikke herske tvil om at god beredskap og trygg og sikker pasientbehandling i våre sykehus også handler om ledelse. Da må vi ha ledere i sentrale funksjoner på plass, og ikke i en sykeseng med covid-19-smitte og pusteproblemer.

Med dette som bakteppe er det mulig å forstå det valget de fire sykehusdirektørene har gjort når de også har prioritert seg selv og sine ledere i fordelingen av vaksinekvotene det enkelte sykehus har fått tildelt.

Det er likevel ikke greit

Men det må vurderes og dokumenteres nøye hvor mange ledere det er som virkelig har funksjoner som rettferdiggjør at de skal vaksineres før sykepleiere og annet personell i direkte pasientkontakt.

Det burde være åpenbart at kritisk personell som jobber i akuttmottak, intensivavdelinger og andre steder knyttet direkte til covid-19-smitte, står først i køen når vaksinedosene sykehusene har fått, fordeles. Noe annet er en hån mot alle dem som gjennom jobben sin utsetter seg selv, og kanskje også sine nærmeste, for smitterisiko.

Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved prioriteringene til de fire sykehusdirektørene, og ikke minst til deres håndtering av saken 

Tallene Sykepleien har fått innsyn i, viser at ved de fleste sykehusene i HSØ er sykepleiere og leger prioritert. Andelen vaksinerte blant disse yrkesgruppene er i det store og det hele høyere enn andelen vaksinerte ledere. Sånn skal det være. Et unntak er Sykehuset Østfold, som er sykehuset hvor direktøren fikk en restdose en ettermiddag i februar. Der er andelen vaksinerte ledere høyere enn andelen sykepleiere og leger.

Viktigere enn statsministeren?

Det er likevel grunn til å sette spørsmålstegn ved prioriteringene til de fire sykehusdirektørene, og ikke minst til deres håndtering av saken, når de blir bedt om å begrunne sine prioriteringer. 

Folkehelseinstituttet gir i sine vaksineanbefalinger prioritet til både ansatte med direkte pasientkontakt og personer som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelig å erstatte. Sykehusdirektørene og noen sykehusledere kan plasseres i siste kategori.

Det kan også statsministeren og de andre jeg nevner over her. Erna Solberg og hennes folk velger likevel å stille seg lojalt i køen som alle oss andre, bak sårbare grupper og kritisk helsepersonell. Noen sykehusdirektører mener åpenbart at de og en betydelig andel av deres ledere er mer sentrale og uerstattelige i en krisehåndtering enn statsministeren og hennes nærmeste rådgivere.

Respekt og tillit

Meldingen fra HSØ til sykehusdirektørene er ikke til å misforstå. Helsepersonell som jobber i akuttmottak, på intensivavdelinger, i prehospitale tjenester eller som jobber klinisk med pasienter som kan være smittet, skal vaksineres først, er marsjordren fra Cathrine M. Lofthus.

Det bryr de fire sykehusdirektørene seg lite om. Når de velger å gå sine egne veier, er det minste de kan gjøre, å stå for beslutningene og være åpne om sine valg. Det fortjener alle sykepleierne og annet helsepersonell som daglig utsetter seg for smitte i nærkontakt med pasienten. For til syvende og sist så handler det om respekt for alle dem som setter egne behov til side for å hjelpe andre. Og det handler om tillit til våre sykehusledere. Den tilliten slår sprekker med hemmelighold og bortforklaringer.

Les også:

Fire sykehusdirektører vaksinert i Helse Sør-Øst

Vaksinesprøyte settes i arm av helsepersonell.
VAKSINERTE LEDERE: Tross klare føringer fra Helse Sør-Øst har fire av helseforetakene deres vaksinert sine toppledere. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB

Helse Sør-Øst insisterer på at ledere uten pasientkontakt ikke skal prioriteres for covid-19-vaksine hos dem. Likevel har minst 260 slike ledere, og dessuten fire administrerende direktører, fått vaksiner fra helseforetakenes kvoter.

– Jeg ble spurt mot slutten av en arbeidsdag. Det var da noen få vaksinedoser til overs, som ellers måtte blitt kastet.

Slik forklarer administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, hvorfor hun fikk sin første dose covid-19-vaksine på sykehuset allerede i februar.

Det var ikke noen enkel beslutning, for vi var jo klar over føringene

Hege Gjessing, administrerende direktør Sykehuset Østfold

Direktøren sier hun først sjekket at alle som var på dagens vaksineringsliste, samt ekstralisten, var blitt kontaktet før hun selv takket ja.

– Det var ikke noen enkel beslutning, for vi var jo klar over føringene, sier hun.

– I ettertid ser jeg at vi skulle sikret oss på en bedre måte, så vi ikke sto i fare for å måtte kaste doser. Når vi nå går i gang med runde to av vaksineringen, vil vi kunne unngå slike situasjoner, sier Gjessing.

VAKSINERT I FEBRUAR: – Vi har vært veldig opptatt av at sykepleiere som trengte vaksinen tidlig, skal ha fått tilbud, sier administrerende direktør ved Sykehuset i Østfold, Hege Gjessing. Selv fikk hun første vaksinedose i februar.

Vaksinerte ledere uten pasientkontakt

Ifølge rapporten Sykehuset Østfold sendte til Helse Sør-Øst 15. april, var det da vaksinert en like stor andel av ledere uten pasientkontakt som av sykepleiere, nærmere bestemt 73 prosent. Av ledere med pasientkontakt, var hele 92 prosent vaksinert.

– Hva er din kommentar til disse tallene?

– Alle sykepleiere som står, eller kan komme til å stå, med covid-pasienter skal være dekket, og man har spurt ut i linjen flere ganger om det er flere som skal ha vaksinen. Vi har vært veldig opptatt av at sykepleiere som trengte vaksinen tidlig, skal ha fått tilbud.

– Har du selv direkte pasientkontakt i din jobb?

– Nei.

– Jobber du for tiden primært fysisk ved sykehuset eller hjemmefra?

– Nå jobber jeg rundt 50 prosent hjemmefra.

Fire sykehusdirektører

Gjessing er én av fire sykehusdirektører i Helse Sør-Øst regionale helseforetak (HSØ) som har fått en eller to doser av helseforetakenes vaksinekvoter.

To av de andre er de administrerende direktørene ved Sykehuset i Vestfold og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Sykepleien kjenner også identiteten til den fjerde sykehusdirektøren. Vedkommende mener dette er en personopplysning som ikke hører hjemme i offentligheten.

Les kommentar fra Sykepleiens redaktør: Toppledere på sykehus må stå for sine vaksinevalg

Føringer fra FHI og HSØ

I Folkehelseinstituttets veiledning for vaksinasjon av helsepersonell [pdf] heter det at følgende grupper skal prioriteres:

  • De som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. 
  • De som har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

Helse Sør-Øst RHF vil understreke at vaksinasjon av ledere uten pasientkontakt ikke er i tråd med de føringer som er blitt formidlet fra ledelsen i Helse Sør-Øst RHF til ledelsen i helseforetakene og sykehusene

Jan Frich, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst er enda tydeligere:

– Helse Sør-Øst RHF vil understreke at vaksinasjon av ledere uten pasientkontakt ikke er i tråd med de føringer som er blitt formidlet fra ledelsen i Helse Sør-Øst RHF til ledelsen i helseforetakene og sykehusene.

Det skriver viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich, i en e-post til Sykepleien. Han skriver videre:

– Da Helse Sør-Øst RHF gjennom mediene ble gjort kjent at det hadde forekommet vaksinasjon av ledere uten pasientkontakt, ble saken tatt opp med ledelsen i helseforetakene og sykehusene og det ble understreket muntlig og skriftlig hvilke føringer som gjelder.

Ikke minst har Dagbladet hatt flere oppslag om vaksinering av ledere ved Sykehuset i Vestfold, Vestre Viken og Oslo universitetssykehus.

Direktør fikk «overskuddsdose»

Administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal, har også fått vaksine fra sitt helseforetaks kvote. Han skal ha mottatt første dose Pfizer i uke 2 eller 3, og vaksineutvalget ved helseforetaket begrunner dette slik i sin rapportering til HSØ: 

«Administrerende direktør ble i sin rolle som beredskapsleder prioritert inn etter veilederen fra FHI (kritisk vanskelig å erstatte).»

– Jeg fikk en «overskuddsdose» som alternativt hadde blitt kastet, skriver Kinserdal i en e-post til Sykepleien.

– Jeg har ikke hatt noe hjemmekontor i perioden og har vært fysisk til stede på sykehuset hver dag.

Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold
VAKSINERT: Administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold sier til Sykepleien at han fikk en vaksinedose som ellers ville blitt kastet. I sykehusets egen rapport til Helse Sør-Øst står det at administrerende direktør «ble i sin rolle som beredskapsleder prioritert inn etter veilederen fra FHI (kritisk vanskelig å erstatte).» Foto: Vidar Ruud, NTB

Kinserdal mener Sykehuset i Vestfold (SIV) har fulgt føringene fra Folkehelseinstituttet og Helse Sør-Øst.

– Vår forståelse har vært at de ga rom for å vaksinere kritiske funksjoner og drift, skriver direktøren i e-posten, der han også sier at de tar Helse Sør-Østs vurdering til etterretning.

– En viktig føring internt i SIV har vært at ingen vaksiner skulle kastes. Når det har vært doser igjen etter at alle på dagens liste har vært vaksinert, har vaksinegruppen hentet inn ansatte som tilhørte samme prioriteringsgruppe som dem som ble vaksinert og som kunne komme på kort varsel, skriver Kinserdal.

Han forteller at SIV har fått ut mange vaksinedoser av de glassene de har fått – over 600 ekstra ut over det som var beregnet.

– Ikke en dose har gått til spille. Sykehuset i Vestfold er det helseforetaket som har høyest prosentandel vaksinerte i Helse Sør-Øst, hevder direktør Kinserdal.


Beredskapshensyn

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus fikk administrerende direktør Tone Ikdahl og to andre i pandemiledelsen sine første doser med Moderna-vaksinen rett før påske. 

På det tidspunktet skal rundt to tredeler av de øvrige ansatte ha mottatt vaksine. Blant sykepleierne var dekningsgraden da, ifølge Ikdahl, 84 prosent.

Ledelse er helt essensielt for å sikre pasienttilbudet og ivareta medarbeidere

Tone Ikdahl, administrerende direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus

– Mener du det var en riktig prioritering at du selv fikk vaksine fra helseforetakets tildelte kvote?

– Det ble gjort en vurdering av beredskapshensyn. Vi har vært opptatt av å sikre den akutte beredskapen ved sykehuset. Ledelse er helt essensielt for å sikre pasienttilbudet og ivareta medarbeidere.

Ikdahl sier ledelsen etter første pandemitopp fikk tilbakemeldinger fra ansatte om at synlig tilstedeværelse av ledelse var viktig.

– Derfor har vi forsøkt å være fysisk til stede under pandemien og hatt kontakt med mange i sykehuset.

– Har du selv direkte, klinisk pasientkontakt i din jobb?

– Nei, men jeg er mye rundt i sykehuset. Jeg er lege og står langt nede på beredskapslisten for klinisk personell.

En glipp

Anita Talåsen Granli er foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold. Hun er klar over at sykehusdirektør Hege Gjessing har fått vaksinen, men kaller det en glipp.

– Intensjonen har vært helt tydelig fra ledelsen om at klinikere skal ha vaksinen før ledelse og stabspersonell, sier Granli til Sykepleien.

– Da vi fikk vite at det var noen klinikere som ikke hadde fått vaksine, så meldte vi det inn til direktøren og til vaksineutvalget. Direktøren beklaget. Hun trodde alle klinikere hadde fått vaksine.

Granli understreker at hun ikke tror at Gjessing på noen måte har forsøkt å få vaksine før andre.

– Vi fikk inn et stort parti vaksiner før påske. Da var det viktig å få vaksinert så mange som mulig, og sørge for at ingen vaksiner gikk til spille. Når vi ser på det i etterkant, så ser vi at det har vært dårlig kommunikasjon i linja hos noen av klinikkene. Det førte til at noen klinikere ikke ble meldt inn som prioritert for vaksine. Det synes vi er uheldig. Dette er det ryddet opp i nå.

Granli forteller at tillitsvalgte og verneombud har vært involvert i prioriteringene som vaksinasjonsutvalget har satt.

– De har prioritert klinikere før stabspersonell. Prosessene i vaksinearbeidet har vært åpne og gode, slik jeg har opplevd det.


– Svært uheldig

Kirsten Brubakk er konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst. Hun forteller til Sykepleien at ledelsen i Helse Sør-Øst RHF med administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i spissen har vært helt tydelig på hvilken prioritering som gjelder og hvem som skal få vaksine. Dette har vært diskutert i styremøter og i de faste møtene mellom konserntillitsvalgt og ledelsen i Helse Sør-Øst RHF.

– Det er full enighet om at helsepersonell som jobber i akuttmottak, på intensivavdelinger, i prehospitale tjenester eller som jobber klinisk med pasienter som kan være smittet, skal få vaksinen først, sier Brubakk.

Det ville være svært uheldig for omdømme og tilliten dersom ledere fikk vaksiner fordi de har en lederposisjon

Kirsten Brubakk, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst

Hun forteller at dette har vært formidlet videre ut til alle sykehusdirektørene fra Lofthus.

– Det ville være svært uheldig for omdømme og tilliten dersom ledere fikk vaksiner fordi de har en lederposisjon, sier hun.

Brubakk legger til at vaksinasjonsandelen begynner å bli høy, så det kan forklare at en god del ledere også har fått vaksine etter hvert.

– Det er mange ledere som også jobber klinisk, eller er i nær og ofte kontakt med helsepersonell som jobber klinisk, og som derfor bør vaksineres.

Bildet viser Kirsten Brubakk.
GOD BEGRUNNELSE: Konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst RHF, Kirsten Brubakk, mener sykehusdirektører bør ha en svært god begrunnelse for å få vaksine fra helseforetakenes tildelte kvote. – Dette er ikke i tråd med de føringer som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF, sier hun. Foto: Kristin Henriksen/Norsk Sykepleierforbund

– Bør ha god begrunnelse

– Sykepleien har fått beskjed om at fire sykehusdirektører har fått vaksine. Hva er din kommentar til det?

– Vel, de bør ha en god begrunnelse for hvorfor. Dette er ikke i tråd med de føringer som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF, sier hun.

– Er du selv vaksinert?

– I denne sammenheng er jeg ung og frisk, og jeg har ikke fått vaksine, sier Brubakk.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.