fbpx Toppledere på sykehus må stå for sine vaksinevalg Hopp til hovedinnhold

Toppledere på sykehus må stå for sine vaksinevalg

Anne Hafstad

Når sykehusledere uten pasientkontakt prioriterer vaksinering av seg selv fremfor sykepleiere og annet helsepersonell i direkte pasientkontakt og med høy smitterisiko, må de være åpne om valgene og begrunne dem godt. Hemmelighold og bortforklaringer inngir ikke tillit.

Fire sykehusdirektører og en betydelig andel ledere ved deres sykehus i Helse Sør-Øst er vaksinert. Ved sykehuset Østfold er andelen ledere som er vaksinert, faktisk høyere enn andelen sykepleiere og leger. Det viser en gjennomgang fra Helse Sør-Øst (HSØ), som vi i Sykepleien har fått innsyn i.

En sykehusdirektør vi foreløpig ikke har navngitt, mener at vaksinevalget er å betrakte som personlige helseopplysninger som ikke hører hjemme i offentligheten.

Les nyhetssaken her: Fire sykehusdirektører vaksinert i Helse Sør-Øst

Virkelig? Det var ikke mulig å finne en sykepleier, lege eller andre i direkte pasientkontakt som ville satt pris på en vaksine en vanlig ettermiddag på et av landets sykehus?

En liten restdose til direktøren

En annen sykehusdirektør, som for øvrig er på hjemmekontor minst halvparten av arbeidstiden, sier at det var en liten vaksineskvett igjen en sen ettermiddag og at det ikke var mulig å finne noen andre på sykehuset som kunne få den, enn henne. Da er det selvsagt bedre at hun får den, enn at vaksinedosen går til spille.

Virkelig? Det var ikke mulig å finne en sykepleier, helsefagarbeider, lege, radiograf eller andre i direkte pasientkontakt som ville satt pris på en vaksine en vanlig ettermiddag på et av landets større sykehus? Da bør direktøren gå grundig igjennom rutinene for vaksinering av ansatte.

Den tredje sykehusdirektøren har visstnok også fått en overskuddsdose, mens den fjerde vaksinerte direktøren begrunner prioriteringen av seg selv og utvalgte ledere med beredskapshensyn.

Prioritering av vaksiner vekker følelser 

Lite skaper mer emosjoner akkurat nå enn prinsippene for prioritering av vaksiner. Det mangler ikke på «selvoppnevnte eksperter» på hvordan prioriteringene burde vært.

Meningene er mange, og jeg har stor respekt for den nærmest umulige oppgaven våre sentrale helsemyndigheter har stått i da de skulle ta sine valg om hvem som skal først i vaksinekøen. Det er mange hensyn å ta, og begrenset med faktisk kunnskap om hva som ville være den beste strategien. Når historien skal skrives en gang i fremtiden, får vi kanskje svar vi kan bruke når et nytt virus kommer snikende.

Jeg stiller meg imidlertid litt undrende til at ikke ledere med betydelig ansvar for beredskap og andre samfunnskritiske funksjoner, ikke er mer prioritert i de nasjonale føringene. Sykehusdirektører, og utvalgte sykehusledere har opplagt en viktig rolle.

Ledere i beredskap burde vært prioritert

Det samme gjelder statsministeren og hennes statsråder, og sentrale byråkrater og helseledere som Bjørn Guldvog, Espen Rostrup Nakstad, Camilla Stoltenberg, Line Wold, Geir Bukholm, RHF-direktør Cathrine Lofthus og alle de andre kjente ansiktene som tross alt med relativt stø hånd har loset oss gjennom landets største krise i fredstid.

Det kan ikke herske tvil om at god beredskap og trygg og sikker pasientbehandling i våre sykehus også handler om ledelse. Da må vi ha ledere i sentrale funksjoner på plass, og ikke i en sykeseng med covid-19-smitte og pusteproblemer.

Med dette som bakteppe er det mulig å forstå det valget de fire sykehusdirektørene har gjort når de også har prioritert seg selv og sine ledere i fordelingen av vaksinekvotene det enkelte sykehus har fått tildelt.

Det er likevel ikke greit

Men det må vurderes og dokumenteres nøye hvor mange ledere det er som virkelig har funksjoner som rettferdiggjør at de skal vaksineres før sykepleiere og annet personell i direkte pasientkontakt.

Det burde være åpenbart at kritisk personell som jobber i akuttmottak, intensivavdelinger og andre steder knyttet direkte til covid-19-smitte, står først i køen når vaksinedosene sykehusene har fått, fordeles. Noe annet er en hån mot alle dem som gjennom jobben sin utsetter seg selv, og kanskje også sine nærmeste, for smitterisiko.

Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved prioriteringene til de fire sykehusdirektørene, og ikke minst til deres håndtering av saken 

Tallene Sykepleien har fått innsyn i, viser at ved de fleste sykehusene i HSØ er sykepleiere og leger prioritert. Andelen vaksinerte blant disse yrkesgruppene er i det store og det hele høyere enn andelen vaksinerte ledere. Sånn skal det være. Et unntak er Sykehuset Østfold, som er sykehuset hvor direktøren fikk en restdose en ettermiddag i februar. Der er andelen vaksinerte ledere høyere enn andelen sykepleiere og leger.

Viktigere enn statsministeren?

Det er likevel grunn til å sette spørsmålstegn ved prioriteringene til de fire sykehusdirektørene, og ikke minst til deres håndtering av saken, når de blir bedt om å begrunne sine prioriteringer. 

Folkehelseinstituttet gir i sine vaksineanbefalinger prioritet til både ansatte med direkte pasientkontakt og personer som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelig å erstatte. Sykehusdirektørene og noen sykehusledere kan plasseres i siste kategori.

Det kan også statsministeren og de andre jeg nevner over her. Erna Solberg og hennes folk velger likevel å stille seg lojalt i køen som alle oss andre, bak sårbare grupper og kritisk helsepersonell. Noen sykehusdirektører mener åpenbart at de og en betydelig andel av deres ledere er mer sentrale og uerstattelige i en krisehåndtering enn statsministeren og hennes nærmeste rådgivere.

Respekt og tillit

Meldingen fra HSØ til sykehusdirektørene er ikke til å misforstå. Helsepersonell som jobber i akuttmottak, på intensivavdelinger, i prehospitale tjenester eller som jobber klinisk med pasienter som kan være smittet, skal vaksineres først, er marsjordren fra Cathrine M. Lofthus.

Det bryr de fire sykehusdirektørene seg lite om. Når de velger å gå sine egne veier, er det minste de kan gjøre, å stå for beslutningene og være åpne om sine valg. Det fortjener alle sykepleierne og annet helsepersonell som daglig utsetter seg for smitte i nærkontakt med pasienten. For til syvende og sist så handler det om respekt for alle dem som setter egne behov til side for å hjelpe andre. Og det handler om tillit til våre sykehusledere. Den tilliten slår sprekker med hemmelighold og bortforklaringer.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse