fbpx – Dugnadsånden i helsevesenet er over Hopp til hovedinnhold

– Dugnadsånden i helsevesenet er over

Bildet viser en mannlig sykepleier som viser håndflaten som et tegn på at nok er nok

– Smittetallene er forventet å stige nå etter påske. Og skal helsevesenet klare å ivareta pasientene er man nødt til å ha sykepleiere på post i heltid med stor nok grunnbemanning til at heltid er mulig å gjennomføre, skriver Karin Bell Trældal.

9. april for 81 år siden ble Norge invadert, og fienden var både synlig og kjent. Det var alle mann på post over hele landet for å stå imot inntrengeren. Det fikk koste hva det ville for å berge liv, helse, befolkning, kongehus og selvråderetten over eget land.

I over ett år nå har fienden invadert hele landet, og den er usynlig for det blotte øyet. Innsatsen blant helsepersonell står til terningkast seks, og om det hadde vært mulig å få høyere score hadde de som har bidratt fått det.

Det har vært prisverdig applaus fra balkongene, men bortsett fra ros og heder har det ikke ført til at man tar på alvor den manglende livsviktige og livsnødvendige kompetansen.

Pandemien har blottlagt uviljen

Krisen i helsevesenet var der før korona, og viruset har fungert som et forstørrelsesglass og blottlagt mankoen på kompetent personale.

Den blottlegger også uviljen hos myndigheter og arbeidsgivere til å gjøre en ansvarlig innsats for å berge befolkningen. Det ansvaret kan de velge å gjøre noe med ved å øke grunnbemanningen, gi konkurransedyktig lønn og sende flere på videreutdanninger for dem som vil bli intensivsykepleiere.

Sykepleiere kan ikke i lengden reise land og strand rundt for å dekke opp for utslitte kolleger.

Sykepleiere kan ikke i lengden reise land og strand rundt for å dekke opp for utslitte kolleger i andre kommuner og sykehus. Det er midlertidig brannslokking, og de må sørge for å ha nok folk ansatt så man unngår dette.

De sykepleiere som hittil har reist og bistått andre sykepleiere, står det virkelig respekt av. De viser solidaritet overfor utslitte og hardt pressa kolleger. De fortjener virkelig ros og heder for en ekstraordinær innsats.

Misnøyen vokser hos befolkningen

Nå er ressursene så knappe at kabalen ikke går opp mange plasser. Det er et økende gap mellom oppgaver og ressurser, og om en ser på all dokumentasjon som er publisert, kommer det til å bli verre. Misnøyen vil med rette vokse hos befolkningen, og det er ingenting per i dag som tilsier at forventningene til kvalitet på helsetjenestene som ytes er mindre.

Det forventes at arbeidsgivere tar kostnaden og setter rammer for utøvelse av sykepleiertjenesten slik at det er mulig for sykepleiere og annet helsepersonell å utføre arbeidsoppgavene.

Viruset er vår felles fiende, og skal man komme i mål helskinnet, med minst mulig syke eller døde, må politikere og arbeidsgivere ta ansvar.

Opp med lønna! Opp med bemanningen, og sett en god bemanningsnorm! Send flere på videreutdanning. Og gi konkurransedyktig lønn nå så vi kan rekruttere og beholde sykepleiere.

Dette skulle vært gjort for ti år siden.

Ta ansvar!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse