fbpx – Vi når ut til elevene gjennom podkast Hopp til hovedinnhold

– Vi når ut til elevene gjennom podkast

Bildet viser skjermbilde av podkasten "hjertesnakk"

– Da skolene stengte i forbindelse med covid-19, måtte vi finne andre måter å kommunisere med elever og foresatte på. Løsningen ble podkasten «Hjertesnakk». Den har vist seg å være til god hjelp, forteller Netland og Nistad.

Podkasten «Hjertesnakk» ble utviklet våren 2020 under covid-19 lockdown. Den er utviklet av oss – helsesykepleierne ved skolen – og den er rettet mot barn/ungdom og deres foresatte.

I podkasten tar vi opp temaer som vi, av erfaring, vet er aktuelle for målgruppen. Og ved behov ber vi elever og foresatte om innspill. 

Med bakgrunn i arbeidsoppgaver og lokal kunnskap om skolen, kan viktige og relevante emner presenteres på en ufarlig måte. Det eneste vi trenger for å lage en podkast, er stemmen og kompetansen vår.

Vi blir synlige for flere

Vi ønsker at podkasten skal være et utgangspunkt for videre samtaler og diskusjoner i klasserommet. Podkasten kan synliggjøre skolehelsetjenestens arbeid for flere, og åpne for kontakt med barn og foresatte som har behov for tjenestene våre. 

Ved eventuell bruk av skolens elever i podkasten må vi ivareta taushetsplikten og vi må få godkjenning fra foresatte.

Vi ønsker å være en ressurs for skolen.

Vi ønsker å bidra til helsefremmende arbeid ved skolen samt gi helseopplysning til elever og foresatte. Podkasten vil kunne være med å øke mestringsfølelsen og opplevelse av selvstendighet for barn og unge.

Et av målene med podkasten er at den skal kunne brukes i undervisningen og dermed styrke samarbeid med skolen ytterligere. Vi ønsker å være en ressurs for skolen.

God dialog med skolen

Planlegging av podkasten er den største delen av arbeidet. Vi må ha klart for oss hvilke behov vi ønsker å dekke. Ønsker vi å formidle kunnskap? Ønsker vi å gi målgruppen perspektiv på et tema og inspirere? Eller ønsker vi kanskje å skape stolthet for skolen og dermed øke samholdet blant elevene?

Å ha dialog med skolens ledelse – der vi luftet ideer og tanker – er viktig i prosessen for å lage podkastepisoder. Vår fagkompetanse i samhandling med deres kompetanse og lokale kunnskap, har resultert i gode ideer, og vi samarbeider bedre med skolen.

Elevrådet er en viktig høringsinstans når vi planlegger nye episoder.

Å gi lærerne tilbud om helsefaglig innspill ved hjelp av podkastepisoder til bruk i undervisningen, er også med å forsterke samarbeidet.

Elevrådet er en viktig høringsinstans når vi planlegger nye episoder. Fordi det er en barneskole vi jobber på, har vi god erfaring med å legge frem forslag til episoder for elevrådet. Tema er forankret i læreplanen og våre egne veiledere og planer. Egne uavhengige forslag fra elevrådet blir også lyttet til og vurdert.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) blir også kontaktet for innspill.

Målet med podkastene

Så hvordan var prosessen fra planleggingsfasen til ferdig innspilt og distribuert podkast?

Først måtte vi ha klart for oss hvilken målgruppe vi ville prate til og hva vi ønsket å formidle. Å kommunisere med en 1.-klassing er noe helt annet enn å formidle noe til en 7.-klassing. Det har utfordret oss på uttrykksformer, fantasi og kreativitet. Vår erfaring er at innsalg av musikk, humor og bilder underbygger budskapet.

Intervjuform er i hovedsak den måten vi bygger opp våre podkaster på. Pratepodkaster og fortellerpodkaster kan også være aktuelle.

Å inspirere til sunn matpakke kan være ett mål med en podkast. I en av podkastene snakket vi med en ernæringsfysiolog om hva som skal til for å lage en bra matpakke til de minste barna. Barn hører på podkasten sammen med lærer og får i lekse – sammen med foresatte – å lage en sunn matpakke til neste dag.

Målet med denne podkasten var å forberede foresatte og barn til skolestart.

I en annen intervjupodkast har vi snakket med en familieveileder og en erfaren 1.-klasselærer. Podkasten ble distribuert før skolestart i august. Målet var å forberede foresatte og barn på skolestart. Vi var innom temaer som separasjonsangst og hvordan foresatte best kan forberede barna på første skoledag.

En pratepodkast med oss to helsesykepleierne ved skolen om temaet pubertet ble laget med tanke på pubertetsundervisningen. Da kunne vi ta opp temaer som barna tidligere hadde tatt opp. Denne kan legge grunnlaget for gruppesamtaler eller klasseundervisning senere. Vi har også fått en god pekepinn på hvor barna befinner seg med hensyn til undring og modning.

Vår erfaring med podkast er at for- og etterarbeidet tar mest tid. Episodene er 20 til 30 minutter lange.

Elevene får et eierforhold

Vår erfaring er at det er hensiktsmessig at podkasten er lokal, at den tilhører vår skole. Det gjør at barn og unge får et eierforhold til den. Én elev uttalte: «Nå må vi høre etter da, de har laga den bare til oss». Derfor er det kjente stemmer som skolens helsesykepleiere som leder podkasten. Vi inviterer gjester og fagpersoner for å belyse de ulike temaene sammen med oss. Bruk av lokale spesialister som intervjuobjekter – enten fra egen skole eller egen bydel – øker opplevelsen av nærhet til temaet som blir tatt opp.

En viktig erfaring for oss, er at podkasten tilfører skolehelsetjenesten en verdi.

Vi styrker samarbeid med skolen på systemnivå. Vi er en ressurs for skolen samtidig som vi får synliggjort vår kompetanse. Vi når ut til målgruppen med viktige og aktuelle temaer på en ufarlig måte. Og vi kan lyttes til uavhengig av tid og sted.

Arbeidet med podkasten inngår i skolehelsetjenestens ordinære arbeid. Det er en annerledes måte å bruke deler av tiden vår på som vi opplever som hensiktsmessig. Samarbeidet på skolen blir bedre, men det kan aldri erstatte møtet med enkeltelever eller foresatte. Ved å synliggjøre oss selv gjennom podkast, opplever vi økt pågang på vår tjeneste.

Vi startet med stemmene våre, en mikrofon og et nedlastet redigeringsprogram. Resten ble til ved prøving, feiling og konstruktive tilbakemeldinger. Vi har tro på at denne arbeidsformen kan videreutvikles som et viktig supplement til vår tjeneste.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse