fbpx – Sykepleiere er viktige i psykisk helsevern Hopp til hovedinnhold

– Sykepleiere er viktige i psykisk helsevern

Jeg vil gi en hyllest til sykepleiere i psykisk helsevern. Deres verktøy er dem selv, og deres kompetanse er ikke like synlig og frontes sjelden på lik linje med andre sykepleiere, skriver hovedtillitsvalgt i NSF.

Når folk flest tenker på en sykepleier, tenker de gjerne på den uniformerte sykepleieren som pleier den syke pasienten med bandasjer, sprøyter og infusjoner. Den uniformerte sykepleieren gir omsorg til den syke pasienten som ligger i en seng og som er innlagt i en avdeling hvor skapene er fulle av utstyr, og pasientrommene besøkes av pårørende med blomster og sjokolade.

De travle hvitkledde går fra rom til rom, pasienter flyttes hurtig til undersøkelser, nye pasienter tas imot og ringeklokkene durer i avdelingen. Sykepleierens verktøy i disse avdelingene er ofte avansert medisinsk teknisk utstyr. Det er ikke vanskelig å se for seg denne sykepleieren.

Sykepleiere uten uniform

Jeg tenker at det er viktig å, også, fortelle om sykepleierne som jobber i psykisk helsevern. De går vanligvis ikke i hvit uniform, de arbeider mindre med medisinsk teknisk utstyr, og de forsøker og skyndte seg langsomt gjennom arbeidsdagen.

En sykepleier som arbeider i psykisk helsevern går ikke inn i et pasientrom for å «måle» den psykiske tilstanden ved hjelp av en maskin. Verktøyet til disse sykepleierne er dem selv. Denne kompetansen er, på mange måter, ikke like synlig og frontes sjelden på samme måte i helsepolitikken.

Pasientgruppen er sårbare og har ofte flere utfordringer ved sin psykiske lidelse.

Men behovet for sykepleierkompetansen i psykisk helsevern er på mange måter svært synlig. Pasientgruppen som sykepleierne innen psykisk helsevern arbeider med, er sårbare og har ofte flere utfordringer ved sin psykiske lidelse. Det er flere faktorer som gjør denne pasientgruppen sårbar, men det som ligger hjertet mitt nærmest, er at disse menneskene lever kortere liv enn normalbefolkningen.

Viktig med helhetlig omsorg

Personer med psykiske lidelser lever rundt 20 år kortere enn resten av oss. Dette er et alvorlig problem. Vår helseminister, Bent Høie, har kalt problemet for den største og styggeste sosiale ulikheten vi har i helsevesenet. Utfordringen er kompleks og krever høy grad av kompetanse. Fordi de færreste diagnoser innenfor psykiske lidelser kan fikses med en enkel medisin eller et kirurgisk inngrep alene, er det å kunne gi helhetlig omsorg en desto viktigere egenskap hos sykepleiere innen psykisk helsevern.

Sykepleierne i psykisk helsevern har heldigvis mange dyktige kollegaer som sammen arbeider for å gi pasienten helhetlig omsorg. Pasienten kan møte vernepleiere, ergoterapeut, psykolog og lege, så vel som sykepleieren på en helt vanlig dag. Sykepleiere har en unik kompetanse og er derfor viktige i det tverrfaglige samarbeidet.

Sykepleiekompetanse er spesielt nyttig

I min rolle som hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Divisjon psykisk helsevern, har jeg sett hvor viktig sykepleierkompetansen har vært gjennom pandemien som herjer i landet vårt. I psykisk helsevern har sykepleierkompetansen vært spesielt synlig fordi smittevern normalt sett ikke er noe vi arbeider mye med. Når vi arbeider sammen med mange yrkesgrupper som ikke har grundig opplæring eller erfaring i smittevern, har det vært godt å se at sykepleierne har fått ta plass.

Lederne i min divisjon har hørt på sykepleiere.

Lederne i min divisjon har hørt på sykepleiere. Sykepleierne har hatt mye av ansvaret for organisering og opplæring av beredskapen i divisjonen.

Spesielt viktig har sykepleierlederne vært, som har stått i front i organiseringen av de nye tiltakene som noen steder har krevd at vi har delt poster, opprettet nye og satt i gang mengdetrening av smittevern. Sykepleiere på gulvet har gitt viktige tilbakemeldinger angående rutiner og organisering av smittevernstiltakene, og man har stadig lagt vekt på å gjøre det bedre.

Takk til sykepleiere i psykisk helsevern

I disse dager går også vi sykepleiere i psykisk helsevern i hvite uniformer, og mange sykepleiere har fortalt meg at de føler seg bra i den hvite uniformen. Kanskje er dette fordi man opplevde en sterkere identitet som sykepleier når man jobbet i uniform i somatiske avdelinger under utdanningen?

Sykepleiere er viktige i psykisk helsevern, ikke bare fordi de kan noe om smittevern, men også fordi de har en unik kompetanse som kan være med å bidra til å redusere gapet i levealderen mellom pasienter med psykiske lidelser og normalbefolkningen og samtidig være med på å behandle og lindre den psykiske lidelsen.

I lys av Sykepleierdagen 12. mai ønsker jeg å gi en hyllest til alle sykepleiere som arbeider med pasienter med psykiske lidelser og spesielt til alle sykepleiere i Divisjon psykisk helsevern. Takk for at dere er tydelige, modige og stolte!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse