fbpx Nå får sykepleierne egen master i rus- og psykisk helsearbeid Hopp til hovedinnhold

Nå får sykepleierne egen master i rus- og psykisk helsearbeid

Espen Gade Rolland

– Dette har vi ventet på, sier Espen Gade Rolland, faggruppeleder for sykepleiere i psykisk helse og rus (Spor).

Fredag ble det klart at arbeidet med å få på plass en master i rus og psykisk helsearbeid for sykepleiere skal starte i løpet av høsten. Det meldte regjeringen på sine nettsider.

Utdanningen skal gi en grunnleggende klinisk sykepleiefaglig sluttkompetanse innen feltet psykisk helse- og rusarbeid. Samtidig skal innholdet i masteren sikre at man lærer seg å jobbe tverrfaglig, heter det i meldingen. 

Målet er at dette skal øke kvaliteten i behandlingen av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Den eksisterende tverrfaglige masteren i psykisk helsearbeid skal revideres.

Har vært etterlyst lenge

Tydeligere sykepleiefaglig fordypning har i mange år vært etterspurt av faggruppen for sykepleiere som jobber med disse pasientgruppene, påpeker faggruppeleder Espen Gade Rolland.

Han viser til at videreutdanningen i psykiatrisk sykepleie var en av de første videreutdanningene for sykepleiere i Norge:

– Den ble etablert i 1954, fordi det var et behov for sykepleiefaglig spesialisering og utdanning til lederskap i psykisk helsevern, sier han.

I 1998 ble videreutdanningen i psykiatrisk sykepleie lagt ned og erstattet av tverrfaglige videreutdanninger i psykisk helsearbeid.

Rolland peker på en Sintef-rapport fra 2007 som viste at de fleste som tok den tverrfaglige videreutdanningen, var sykepleiere. Tilbakemeldingene deres var at studiet ikke møtte studentenes forventninger, og de savnet kunnskap om blant annet symptomer, alvorlige lidelser, medisiner og medisinering og behandling av psykiske lidelser.

– Lever kortere

– Vi har jobbet i flere år med å tydeliggjøre behovet for sykepleiefaglig fordypning innen psykisk helse og rus, og dette er jo varslet gjennom nasjonal helse- og sykehusplan. Så dette er signaler vi har ventet på, sier faggruppelederen.

– Pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer lever kortere enn befolkningen for øvrig, og det er ofte kombinasjonen med somatisk sykdom som er årsaken til det. I sykepleiefaget tenker vi mer sammenhengende og helhetlig rundt sykdom, og derfor har vi etterlyst og jobbet for å få en sykepleiespesifikk fordypning i dette fagområdet, sier han.

Kommer i fase 3 av Rethos

Og nå har altså Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Kunnskapsdepartementet (KD) kommet til at planleggingen av en slik master skal starte høsten 2020, i forbindelse med fase 3 av det pågående Rethos-arbeidet.

Rethos handler om å lage nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. I fase tre skal programgrupper jobbe frem nasjonale faglige retningslinjer for blant annet ABIOK-utdanningene (anestesi-, barn-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie) og helsesykepleie.

Nå kommer masteren i psykisk helse- og rusarbeid også med der.

– Vi mistet noe på veien

Masteren i psykisk helse- og rusarbeid ble varslet av helse- og omsorgsminister Bent Høie både under Norsk sykepleierforbunds landsmøte og i Nasjonal helse- og sykehusplan høsten 2019. Da Nasjonal helse og sykehusplan ble lagt frem, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) dette til Sykepleien :

– Vi ser at vi mistet noe på veien med den tverrfaglige videreutdanningen, for vi har behov for spesialsykepleier innen psykisk helse og rus, sa han og erkjente samtidig at en slik master i prinsippet ble å gjeninnføre det slik det var før, selv om innholdet kanskje ikke ble det samme.

Spesialistgodkjenning?

Espen Gade Rolland har også gjort seg noen tanker om spesialistgodkjenning.

– Bør også denne masteren kvalifisere til en spesialistgodkjenning, slik som masteren i avansert klinisk allmennsykepleie?

– Ja. Sykepleiere kan ha en selvstendig funksjon for eksempel i poliklinikk. Men for at spesialistgodkjenning skal ha noe for seg, må både rolle og funksjon tydeliggjøres først. Den tverrfaglige masteren har gjort at det er mer uklart hvilken kompetanse en sykepleier har på dette området, sier Espen Gade Rolland, som også er studieleder ved Lovisenberg diakonale høgskole.

– Jeg håper nå at mye av det gode som ligger i å jobbe tverrfaglig beholdes, samtidig som det sykepleiefaglige tydelig videreutvikles, sier han.

Les mer:NSF-lederen tok opp spesialutdanninger i høring

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse