fbpx – Flere har spisskompetanse i kritisk sykdom og smittevern Hopp til hovedinnhold

– Flere har spisskompetanse i kritisk sykdom og smittevern

I et innspill i Sykepleien hevder innleggsforfatteren at noen anestesi-, operasjons- og intensivsykepleiere aldri har satt sin fot i en intensivavdeling. Dette medfører ikke riktighet, påpeker styret i Anestesisykepleierne NSF.

Styret i Anestesisykepleierne NSF ønsker med dette å kommentere innspillet fra Berit Liland, medlem i Rådet for sykepleieetikk på Sykepleien.no 3. mai.

For det første hevder Liland at noen anestesi-, operasjons- og intensivsykepleiere aldri har satt sin fot i en intensivavdeling, og at «det mest overveldende må være å se en alvorlig syk respiratorpasient». Dette medfører ikke riktighet idet både anestesi- og operasjonssykepleiere daglig også jobber med kritisk syke pasienter og pasienter på respirator.

Alle som er utdannet intensivsykepleier har også hatt praksis på intensivavdeling selv om de ikke nødvendigvis arbeider med respiratorpasienter til vanlig.

Jobber til daglig med smittevern

Videre trekkes det frem at disse har «blitt kastet inn i en virvel av nye retningslinjer, smittevernsutstyr, spesialavfall og rene og urene soner». Sykepleierutdanningen er omfattende, men kvalitetssikret og gir et solid grunnlag for videre kompetanseheving i form av erfaring og/eller ytterligere utdanning.

Alle sykepleiere er kjent med smittevernsutstyr og spesialavfall.

Alle sykepleiere er kjent med smittevernsutstyr og spesialavfall. Både anestesi- og operasjonssykepleiere jobber daglig med masker, frakker, hetter og hansker også i normalsituasjoner.

Kompetanse også andre faggrupper har

Operasjonssykepleiere må anses å ha svært høy kompetanse innen smittevern og det med rene og urene soner – som er ett av deres kjernekompetanseområder. Dette beskrives blant annet i en kronikk i Dagens Medisin 21. april.

Det er viktig å være tydelig på egen kompetanse og funksjon. Lilands innspill tildeler funksjoner og kompetanse til én faggruppe som flere andre faggrupper også innehar. Som medlem av Rådet for sykepleieetikk burde Liland unngå å trekke frem egenopplevde svakheter ved andre faggrupper.

Avslutningsvis støtter vi Liland i oppfordringen om å satse på spesialsykepleiere både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse