fbpx – Erna sier at vi må kvalitetssikre praksisplasser FØR det åpnes for nye studieplasser Hopp til hovedinnhold

– Erna sier at vi må kvalitetssikre praksisplasser FØR det åpnes for nye studieplasser

Under P3morgens program 14. mai, uttaler statsminister Solberg at «praksis er en flaskehals», og at vi trenger flere praksisplasser før vi kan utdanne flere sykepleiere.

Dette har vært noe NSF Student har jobbet for lenge, og vi er meget fornøyd med at statsministeren er enige med oss. Dette kommer etter at det åpnes for 4000 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett, hvorav 1123 vil være innenfor helse- og sosialfag.

Opptak og uteksaminering – ikke hånd i hånd

NSF Student stiller seg positive til at statsministeren er forbeholden når det kommer til nye studieplasser på sykepleiestudiet. NSF Student har i en årrekke vært kritiske til økning av studieplasser når vi har konkrete tall på at dette har lite innvirkning på uteksaminerte sykepleiere.

I tabellen under kan vi vise tydelig at opptak og uteksaminering ikke går hånd i hånd. NSF Student har pekt på lav kvalitet på praksis og overopptak som to av faktorene som er skyld i lavt antall uteksaminerte sykepleie sammenliknet med opptakstall.

Vi må heve kvaliteten

Vi må derfor satse på å heve kvaliteten på utdanningen før vi tar inn flere. Vi må sikre at skolene har teknologisk utstyr som, for eksempel, simuleringsdokker. Forskning viser at simulering er godt likt blant studenter. Hele 72 prosent svarte at de hadde stort læringsutbytte. Det er også en trygghet for pasientene som studentene møter i praksis.

Teknologi, ikke bare til simuleringsbruk, kommer til å ta en enda større del i arbeidet. Vi må ha denne teknologien inn i utdanningen noe som også kommer frem i den nye retningslinjen for sykepleierutdanningen. Det er bare vanskelig for utdanningsinstitusjonene å kunne tilby det på grunn av underfinansiering. 

Vi står også overfor en stor utfordring med at det er en mangel på undervisere med førstekompetanse, og at mangelen vil øke.

Vi står også overfor en stor utfordring med at det er en mangel på undervisere med førstekompetanse, og at mangelen vil øke. Mange av dem som har førstekompetanse i dag nærmer seg pensjonsalder. Det vil si at myndighetene også må sikre at vi har nok undervisere med førstekompetanse som kan utdanne dyktige sykepleiere i lang tid fremover.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse