fbpx Fra mastergradsarbeid til vitenskapelig artikkel – hva må til? Hopp til hovedinnhold

Fra mastergradsarbeid til vitenskapelig artikkel – hva må til?

Illustrasjonen viser en student som sitter ved en pult full av bokstabler

Her er råd til deg som ønsker å få publisert et mastergradsarbeid i et vitenskapelig tidsskrift, skriver redaksjonen i Sykepleien Forskning.

Flere og flere sykepleiere tar en mastergradsutdanning. Det er en gledelig utvikling, både med tanke på sykepleiefaglig kvalitet i pasientarbeidet, kunnskapsbasert sykepleie og for fagutvikling og forskning.

I redaksjonen i Sykepleien Forskning ser vi også en økning i antallet manuskripter fra mastergradsarbeider. Et mastergradsarbeid er et vitenskapelig arbeid på nest høyeste akademiske nivå, så det ligger mye godt forskningsarbeid bak en god masteroppgave.

Noen velger å publisere mastergradsarbeidet som vitenskapelig artikkel, mens mange legger det bort etter at sensuren er unnagjort.

Ta tidlig stilling til om du vil skrive forskningsartikkel

Vi i redaksjonen har gjort oss noen erfaringer som vi ønsker å dele, og vi kommer med noen tips og råd for hvordan et mastergradsarbeid kan ende opp som publisert vitenskapelig artikkel i Sykepleien Forskning.

Veilederen er ikke ansvarlig for det ferdige produktet – det er det kun studenten som er.

Mastergradsarbeidet er et selvstendig arbeid, som betyr at det er studenten selv som skriver oppgaven, med veiledning fra en person som har forskningskompetanse på doktorgradsnivå. Veilederens rolle er viktig underveis i masterarbeidet, men veilederen er ikke ansvarlig for det ferdige produktet – det er det kun studenten som er.

Men etter at veilederoppdraget er utført, kan den tidligere veilederen være medforfatter når oppgaven skal bearbeides eller omarbeides til innsendingsklart manuskript.

Før masteroppgaven innleveres må studenten og veilederen ta stilling til om arbeidet skal søkes publisert som vitenskapelig artikkel. For etter at oppgaven er sensurert, gjenstår en stor jobb for å sikre tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet.

Masteroppgaven må klausuleres 

Masteroppgaver med potensial, skrevet av studenter med ambisjoner om publisering, må klausuleres i en tilstrekkelig lang periode, slik at oppgaven kan bearbeides og sendes inn til vurdering hos oss.

Sykepleien Forskning aksepterer ikke dobbeltpublisering.

Det betyr at masteroppgaven ikke kan gjøres offentlig tilgjengelig, for eksempel via utdanningsinstitusjonens bibliotek eller publikasjonsdatabaser som Oria, Brage, Duo og liknende. Sykepleien Forskning aksepterer ikke dobbeltpublisering.

Fakta
Ressurser

Hvordan blir masteroppgaven et vitenskapelig manuskript?

Om studenten skriver masteroppgave som inkluderer en artikkel, kan manuskriptet i mange tilfeller kun ha behov for en bearbeiding, mens det for en svakere masteroppgave som oftest trengs en betydelig omarbeiding.

Hvis studenten har levert masteroppgave i form av en monografi, må det skrives en helt ny artikkel på bakgrunn av denne. Noen ganger ser vi at masterstudenter sender inn manuskript som eneste forfatter, mens andre ganger er veilederen medforfatter, og i sjeldne tilfeller står et forskningsmiljø som medforfattere.

I de fleste tilfellene er masterstudenten førsteforfatter. Det er viktig å vurdere om eventuelle medforfattere fyller kravene til medforfatterskap etter Vancouver-reglene, for det må de gjøre.

I de fleste tilfellene er masterstudenten førsteforfatter.

Selv om masteroppgaven som ligger til grunn for manuskriptene som sendes inn til Sykepleien Forskning, har fått en god karakter, er det i seg selv ingen garanti for at manuskriptet holder tilstrekkelig kvalitet for en vitenskapelig publikasjon.

En masteroppgave med en dårligere karakter kan ha vel så stort potensial for å kunne ende opp som publikasjon i et vitenskapelig tidsskrift. De av oss som har veiledet masterstudenter og sensurert masteroppgaver, vet at en godt gjennomført masterstudie ikke alltid er like godt beskrevet i det skriftlige arbeidet.

Det er altså ikke karakteren som er av størst betydning, men kvaliteten på studien og manuskriptet. Her er våre råd til deg som ønsker å få publisert mastergradsarbeidet som vitenskapelig artikkel:

Fem råd til deg som ønsker å få publisert et mastergradsarbeid

  1. Før du starter: Avklar ambisjonene dine med veilederen, spør om han eller hun vil være medforfatter etter endt sensur, og ha publisering i tankene gjennom hele prosessen.
  2. Underveis: Skriver du en artikkelbasert masteroppgave, les og følg forfatterveiledningen nøye, og les, bruk og referer til metodelitteratur. Er ikke studien gjennomført etter vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper, og er ikke forfatterveiledningen fulgt, er det utelukket å få den publisert, uansett hvor godt du skriver.
  3. Før du leverer oppgaven: Klausuler oppgaven, gjerne i minimum to år. En publiseringsprosess kan være relativt lang.
  4. Når sensuren har falt: Gjør en vurdering av arbeidets potensial og revurdering av egne ambisjoner sammen med din tidligere veileder. Bli enige om en arbeidsfordeling og arbeidsprosess, og gjør bearbeiding eller omarbeiding med én gang. Jo lenger du venter, desto vanskeligere er det å ta tak i arbeidet igjen.
  5. Før du sender inn manuskriptet: Sørg for at manuskriptet er skrevet og formatert i henhold til forfatterveiledningen, og at Vancouver-reglene for forfatterskap er fulgt.

Mange mastergradsarbeider inneholder god og viktig forskning som kan bidra til å møte samfunnets behov for kunnskapsbaserte sykepleietjenester.

Vi håper derfor at mange bearbeider eller omarbeider masteroppgaven sin slik at den kan vurderes for publikasjon i et vitenskapelig tidsskrift, og gjerne Sykepleien Forskning. Vi håper rådene og anbefalingene i dette innspillet er nyttige, og vi ønsker lykke til!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse