fbpx Dårlig samvittighet hos sykepleiere - En multimetodestudie om sykepleieres erfaring med dårlig samvittighet i sykehjem og hjemmebasert omsorg Hopp til hovedinnhold

Dårlig samvittighet hos sykepleiere - En multimetodestudie om sykepleieres erfaring med dårlig samvittighet i sykehjem og hjemmebasert omsorg

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Hilde Munkeby har i sin doktorgradsavhandling undersøkt etiske utfordringer som utløser dårlig samvittighet, hva dårlig samvittighet innebærer og om det finnes forskjeller mellom sykepleiere og andre helsearbeidere i opplevd stress på grunn av dårlig samvittighet.

https://www.nord.no/arrangementer/disputas/disputas-hilde-munkeby-fsh-phd-i-profesjonsvitenskap

Funnene viste at dårlig samvittighet framstår som et relasjonelt fenomen, som utløses og utfolder seg i relasjoner, både til pasienter, til kolleger og til sykepleieren selv. I tillegg relateres dårlig samvittighet til sykepleierens rolle og ansvarsområde. Sammenlignet med andre helsearbeidere hadde sykepleiere nesten dobbelt så stor sannsynlighet for å rapportere høyt nivå av samvittighetsstress. Spesiell utsatthet ble funnet for sykepleiere som arbeidet i institusjonsomsorg.

Doktorand: Hilde Munkeby

Disputas: 7. mai 2024

Utgått fra: Nord Universitet 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse